Bir Yer Gezelim

Elti Hatun Camii, Mazgirt, Tunceli

Elti Hatun Camii, Tunceli'nin Mazgirt İlçesinde bulunmaktadır. Caminin inşa tarihi, kitabesi günümüze ulaşmadığından dolayı, 1252 olarak tahmin edilmektedir. Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykûbat’ın Hanımı ve Alâaddin Keyhüsrev’in annesi olarak tahmin edilen Elti Hatun tarafından yaptırılmıştır. Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 yılında restorasyonuna başlanılmış olup 12.06.2014 tarihinde Berat Kandilinde yeniden ibadete açılmıştır.

 

Cami,  tamamen taş yapıda olup, caminin inşasında çivi ve demir kullanılmaması ve gözle görülür taş ustalığı ziyaret edenleri hayranlık içerisinde bırakmaktadır. Güney kısmındaki altıgen mihrap çıkıntısı ile son cemaat yerinin kuzeyindeki çeşme yapıya güzellik katmaktadır.  Derin niş biçimindeki çeşme, beş sıralı mukarnaslarla bezelidir.  Mahfil kapısı ise, mukarnaslar dışında yalındır.  Ana mekandan daha yüksek olan son cemaat yerinin en önemli bölümü, doğudaki içiçe iki niş biçimindeki taç kapısıdır.  Tonoz örtülü son cemaat yerinden taç kapıyla yine tonoz örtülü üç bölümlü ana mekana girilir.

Cami kesme taştan yapılmış olup, son cemaat yerinin ibadet mekânından daha yüksek oluşu dikkat çekicidir.  Son cemaat yerindeki iç içe iki niş şeklinde bir kapıdan ibadet mekânına girilmektedir.  İbadet mekânı dikdörtgen planlı olup, üzeri tonozlu ve dıştan da çatı ile örtülmüştür.  İbadet mekânı sütunlarla üç sahna ayrılmıştır.  İçerisini aydınlatan pencereler oldukça düzensizdir. 

Caminin yanında taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.  Caminin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olup; idaresi Mazgirt İlçe Müftülüğündedir. Caminin içerisinde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın annesi ve küçük kardeşinin türbesi bulunmaktadır.

Elti Hatun'un Türbesi 

Yukarıdaki metin http://dunyacamileri.blogspot.com.tr/2010/09/elti-hatun-camisi-mazgirt.html sayfasından alınmıştır.

 

Güncel Yazılar

Ahmet KARTAL
Ahmet URFALI
Ayşe SAMİHA
Cemal KURNAZ
Esat ARSLAN
Fatih AKMAN
Hasan Fevzi BATIREL
İbrahim BAYKAN
Kenan EROĞLU
Mehmet MAKSUDOĞLU
Metin SAVAŞ
Mevlüt UYANIK
Mustafa Kadir ATASOY
Mustafa TEZEL
Necdet BAYRAKTAROĞLU
Ömer AĞAÇLI
Orhan ARSLAN
Rabiye Sümeyye KARAPINAR
Şahver ÇELİKOĞLU
Sait BAŞER
Serdar ÖZBOSNALIOĞLU
Serina DERİCİYAN
Sinan KÖSEDAĞ
Turgut GÜLER
Zafer SARAÇ

Medeniyet Tasavvuru

Abdülhamit SİNANOĞLU
Ahmet GÜRBÜZ
Armağan ÖZTÜRK
Bahaeddin YEDİYILDIZ
Durmuş HOCAOĞLU
Hasan AYDIN
İbrahim OZKILIÇ
İlhan YILDIZ
M. Fuat KÖPRÜLÜ
M. Hilmi ÖZEV
Miray ÖZDEN ve E. Recep ERBAY
Muharrem TÜNAY
Nesrin BAĞCI
Özgür TABUROĞLU
Recep ÖZKAN
Sedat DOĞAN
Tuncay AKGÜN

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

10529734