Abdurrahmân Sâmî Saruhânî – Nutk-i Şerîf

Sanma gelen bu âleme insân gelir insân gider
Enfüsde mi’râc etmeyen nâdân gelir nâdân gider

Sen çün ki âdemzâdesin sırr-ı kerem sırrındadır
Âdemliğe eremeyen hüsrân gelir hüsrân gider

Çün ki seni zâtı için halk eylemişdir Tanrı çün
Zâtına erenler bugün sultân gelir sultân gider

Cûş eyledi deryâ-yı zât devr eyledi zât ü sıfât
Vasfını zâta erdiren ‘irfân gelir ‘irfân gider

Esrâr-ı zâtîye erip kalbi haremgâh eyle kim
İhrâm-ı kudsî bulmayan ‘uryân gelir ‘uryân gider

Bulup bugün mürşid-i cân anla nedir cân ü cihân
Mürşide erişemeyen hayrân gelir hayrân gider

Gör vahdet-i kübrâyı sen mir’ât-ı kesretden hemân
Mazharda zâtı görmeyen ‘umyan gelir ‘umyân gider

Cisminde cânındır çü cân cânında kimdir cân olan
Cânında cânı bulmayan bî-cân gelir bî-cân gider

Çün “küntü kenz”inde Hudâ zâtını pinhân eyledi
Zât-ı nihâna erişen pinhân gelir pinhân gider

Sâmî Niyâzî katre-i sırrında ‘ummân bulmayan
Deryâda mâhîler gibi ‘atşân gelir ‘atşân gider

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen