Yazar
Nurullah ÇETİN

02.03.1964’te Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu kasabasında doğdu. İlk öğrenimini 1974’te Kuşu kasabasında, orta öğrenimini 1980’de Manisa'nın Demirci ilçesinde tamamladı. 1980’de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalına kaydoldu. Lisans öğrenimini 1985’te bitirdi ve 1986’da aynı anabilim dalında araştırma görevlisi oldu. Yüksek lisansını 1988, doktora öğrenimini de 1995’te tamamladı. Doç. Dr. İsmail Parlatır'ın yönetiminde hazırladığı yüksek lisans tezinin konusu "Tanzimat'tan Fuat Köprülü'ye Kadar Bizde Edebiyat Tarihçiliği" (Ankara Ü., Ankara 1988), Prof. Dr. Olcay Önertoy'un yönetiminde hazırladığı doktora tezinin konusu ise "Behçet Necatigil, Hayatı-Sanatı ve Eserleri" (Ankara Ü. Ankara 1995) dir. 1997’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1998’de 2547 sayılı kanunun değişik 39. maddesi gereğince Londra Üniversitesine bağlı School of Oriental and African Studies (SOAS)'de "Mustafa Kemâl ATATÜRK Fellowship" Programları çerçevesinde Türk dili ve edebiyatı dersleri vermek üzere misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi. Bu görevi 31 Ağustos 2000 tarihinde sona erdi. 2002 yılında aynı üniversitede (Londra Üniversitesi) bir yıl süreyle tekrar görevlendirildi. 1999’da "Doçent Doktor" unvanını aldı ve Mart 2000 tarihinde de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Doçentlik kadrosuna atandı. 2005’te de profesörlük kadrosuna yükseltildi. Hâlen Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak bu görevine devam etmektedir. Ayrıca aynı bölüme bağlı Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Yayınlanmış Kitapları: 1. Türkçe-Arapça, Arapça-Türkçe Sözlük (1990), 2. Lise Ders Kitapları: Edebiyat 1, 2, 3. C. Erol, M. Kara, T. Çağlaroğlu ile birlikte (1993), 3. Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri I, II, III, İ. Parlatır ve H. Sazyek ile birlikte (1997), 4. Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri (1997), 5. Çağdaş Türk Edebiyatı, O. Önertoy, Z. Güneş, S. Ö. Çelik ile birlikte, A. Üniversitesi A. Fakültesi, İlköğretim Öğretmenliği L. T. Programı, Ünite 1-12 (1998), 6. Edebiyat Bilgi ve Kuramları, C. İleri ile birlikte, A. Üniversitesi A. Fakültesi, İlköğretim Öğretmenliği L. T. P., Ünite 6-11 (1999), 7. Genç Kalemler Dergisi, İ. Parlatır ile birlikte (1999). 8. İsmet İnönü, Yazan: Ali Fuad Erden, Sad: O. Önertoy-Nurullah Çetin (1999), 9. Tevfik Fikret Bütün Şiirleri, İ. Parlatır ile birlikte (2001), 10. Şiir Çözümleme Yöntemi (2004), 11. Roman Çözümleme Yöntemi (2004), 12. Yeni Türk Şairinin "Yusuf ile Züleyha Hikâyesi" Duyarlığı (2004), 13. Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri (2004), 14. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Rubaî (2004), 15. Şinasi Bütün Eserleri, İ. Parlatır ile birlikte (2005), 16. Türk Şiirinde Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi (2005), 17. Takma (Müstear) İsimler Sözlüğü (2006), 18. Milletleşme Sürecimizde Yahya Kemal Aydınlanması (2008), 19. Şiir Tahlilleri I (2008), 20. Millî Doğruluş Yeniden (2010), 21. Edebiyat ve Bilinç (2010), 22. İstiklal Marşımızı Anlamak (2010), 23. Mankurtluk Külahı (2011), 24. Emperyalizme Direnen Türk: Mehmet Âkif Ersoy (2012), 25. Edebiyat İncelemeleri (2012), 26. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Bizde Türk Edebiyatı Tarihleri (2012), 27. Kimliğimizi Yeniden İnşa (2012), 28. Kendini ve Allah’ı Arayan Adam: Necip Fazıl (2012), 29. Nesir Türleri (2012), 30. Prof. Dr. Nurullah Çetin'le Söyleşiler (2012), 31. Şiir İncelemeleri (2012), 32. Şiir Tahlilleri 2 (2012), 33. Yahya Kemal Kitabı (2012), 34. İnsan Hata Yapar (2012), 35. Türk’e Oryantalist Kuşatma (2014), 36. Türk-İslam Medeniyeti (2014), 37. Millî Kültür Davası (2014), 38. Etnik Siyaset ve Alevilik (2014), 39. Tahsin Nahit, Ahmet Vefa ve Şiirleri, Akçağ Yayınevi, Ankara 2014, 40. Namık Kemal Renan Müdafaanamesi, Akçağ Yayınevi, Ankara 2014, 41. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, Nobel Yayınevi, Ankara 2016, 42. İkinci Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı, Nobel Yayınevi, Ankara 2016.

Tüm Yazıları

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen