Bayrak, Azîz Nuri Gürgür Ağabeyime  

Bayrak

Azîz Nuri Gürgür Ağabeyime   

Bayrak; gökte mührümüz, bayrak hâkimiyettir,

Bayrak; devlet demektir, bayrak ebediyettir,

Bayrak; millî haysiyet, bayrak mensûbiyettir,  

                        

Bayrak, bu toprakların hürriyet ateşidir;

Bayrak, vatan ufkunun batmayan güneşidir.

Gök kubbeyi doldurur alıyla, beyazıyla,

Göğsümüzü kabartır Türk olmanın hazzıyla,

Kara bahtın üstüne ak tâlih niyâzıyla

Bayrak, millî mîsâktır; zaferlerin tülüdür;

Bayrak; bağımsızlığın en büyük sembolüdür.

Rûhumdaki limana demir attı derinden,

Gönlümdeki sevgisi hiç sökülmez yerinden;

Bayrak aşkını dinle bayrak öksüzlerinden… 

Bayrak, sınır ötesi hayâllerin sesidir;

Bayrak, mefkûremizin kutsal nişânesidir.

Âsûde düşlerimiz siler yürekten pası,

Coşturur sîneleri, bertaraf eder yası,

Semâda bayrağımız bir tebessüm goncası,

            

Bayrak; duygu selinin kalpteki mihveridir;

Bayrak; gönlüme ışık, gözlerimin feridir.

Biz onun gölgesinde dağıttık hüznümüzü,

Asırlardır yaşadık gurûb etmez gündüzü,

Buz tutmaz aşk dağının “Hilâl”e bakan yüzü,

Bayrak, şehit kanına gökten nur yağmasıdır;

Bayrak; “Ay”ın, “Yıldız”ın toprakta doğmasıdır. 

            

Semâda dalgalanır şühedâ nefesiyle,

Bir tarih dile gelir Al-Bayrağın sesiyle,

Tevhîd’e lîsan olan remz-i mukaddesiyle,

            

Bayrak; îman aşkıdır, istiklâl fermânıdır;

Bayrak; Türklük rûhudur, yiğitlik destanıdır.

Çağlayan nur selidir bayrağımın gül rengi,  

Mânâsında saklıdır Ay-Yıldız’ın âhengi,

Yok, benzeri dünyada, bulunmaz onun dengi,

Bayrak, şehit kanıyla imzâlanmış senettir;

Bayrak, Türk Milleti’ne mukaddes emânettir. 

                    

Dr. Mehmet GÜNEŞ

Yazar
Mehmet GÜNEŞ

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen