Bir Gemi Yanaştı Samsun’a, 19 Mayıs 1919 Günü, Sabaha Karşı…

Yazar
Ayşe SAMİHA

19 Mayıs 2021

Bu yazıyı birine gönder
Bir Gemi Yanaştı Samsun’a, 19 Mayıs 1919 Günü,  Sabaha Karşı…

kirmizilar.com

 

Atatürk diyor ki:  

“Bizi öldürmek değil, canlı canlı mezâra koymak istiyorlar!” 

Mondros Mütârekesi’nin ardından Sevr ve ateşkes! Böyle anlaşma olur mu? Yurtta mahallî silâhlı direnişler başlamış, halk perişân, başsız, kuşku içinde ve bezgin! 

Mustafa Kemâl Samsun’a çıkıyor ve diyor ki:

“Bir tek karar vardır, o da millî egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak!”

19 Mayıs’ta Samsun’dan kurtuluş mücâdelesine, azmine bir güneş doğuyor. Mustafa Kemâl bir karar veriyor ve diyor ki:

“Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak durumundan daha yüksek bir muâmeleye lâyık görülmez. Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölmeyi tercîh eder.” 

19 Mayıs 1919’da Samsun’da bu kutlu kurtuluş mücâdelesi başladığında azîz vatan Birinci Dünya Harbi’nden yenik çıkmış, orduları dağıtılmış, silâhları alınmış, ağır şartları olan bir mütâreke imzâlanmış, millet yorgun ve fakir bir hâlde, saltanat mevkiini işgâl eden Vahdeddin, yalnız tahtını temin edebileceği tedbîrler araştırmakta, imzâlalan ateşkes anlaşmasına rağmen yurdun dört bir yanı işgâl edilmektedir…

Gâzî Mustafa Kemâl Atatürk, 19 Mayıs 1919’da mücâdelelerin en şereflisini, Millî Kurtuluş Mücâdelesi’ni başlatır ve kazanılan zaferler sonucunda kurulan Cumhuriyet’i geleceğe, yâni Türk gençliğine emânet eder:

“Gençler! Cesâretimizi pekiştiren, sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık ve uygarlığın, vatan sevgisinin en değerli sembolü olacaksınız. Vatan size emânet edilmiştir. Onu en iyi şekilde yüceltecek ve koruyacak sizlersiniz.” 

19 Mayıs; azmin, umûdun, kararlılığın, bağımsızlığın adıdır. Mustafa Kemâl Atatürk, 19 Mayıs 1919’da yakmış olduğu bağımsızlık ateşi ile azîz Türk vatanını zaptetmeye andiçmiş mütecâviz düşmanlardan kurtarmakla kalmayıp kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve akabinde getirmiş olduğu inkılâplar ile sömürge devletlerinin yaptırımları altında kan ağlayan pek çok Müslüman devlete de örnek bir şahsiyet, örnek bir lider olmuştur. 

“Ya istiklâl, ya ölüm!” diye yakılan kutlu kurtuluş meş’alesinde azîz Türk vatanını işgâl eden güçlerden bir kısmı dünyâda sömürge imparatorlukları kurmuş olan aynı devletlerdi.Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu bağımsızlık mücâdelesi, sömürge devletlerinin boyunduruğunda çırpınan diğer Müslüman ülkelerin bağımsız bir devlet olmalarında, ülkelerini yeniden yapılandırmalarında ve millî kimliklerini oluşturmalarında hep ışık olmuştur. Türk’ün Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık mücâdelesi pek çok Asyalı Müslüman ülkede etkili olmuş, bugünkü devletlerini kurmalarında hep örnek teşkîl etmiştir. Endonezya’nın milliyetçi lideri Sukarno, Atatürk’ü hep yakînen takip etmiş, fikirlerini benimsemiş ve uygulamıştır. Sukarno, halka hitaben yaptığı ilk konuşmasında hiç kimseden yardım almaksızın, kendi öz kaynaklarına dayanarak ve sâdece kendi azim ve gayretleriyle bağımsızlıklarına kavuşmaları gerektiğini söylemiştir. Bu söz, İstiklâl Harbi’nden zaferle çıkan, düşmanları def’ eden Türk insanına ne kadar âşinâ geliyor, değil mi?

Mustafa Kemâl adı, uzun bir sömürge dönemi yaşayan, sömürgeciliğin ne demek olduğunu çok iyi bilmekte olan Güneydoğu Asyalı devletlere bir umut olmuştur. İngiliz yazar L.R. Wheeler, 1930’lu yıllarda Malezya’da Mustafa Kemâl Atatürk’ün portrelerinin yüzlercesinin evlerin ve dükkânların duvarlarında asılı olduğunu bize aktarıyor. Wheeler: 

“Genç Maleyler, Mustafa Kemal Atatürk’ün karşı konulmaz gibi görülen İtilâf Devletleri’ne karşı mücâdele veren bir Asya Gücü olduğu fikrinden çok etkilenerek Türkiye’yi gıpta ile izlemekteydiler.”

der.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını tasdîk ettiği için Malezya’nın ilk başbakanı da târihte “Türk tipi başbakan” adı ile anılır olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu dört koldan işgal eden yedi düvele karşı kurtuluş mücâdelesi veren Gazi Mustafa Kemâl Atatürk, Güneydoğu Asya’daki sömürge karşıtı liderlerin kalbinde de derin bir yer ederek onların mücâdelesi için de ilham kaynağı olmuştur. 

1919 yılında, Endonezya kaynaklarında resmedilen aşağıdaki tabloda “İslâm’ın Kaplanı” olarak resmedilen Mustafa Kemâl Atatürk’ün karikatürize edilmiş tasvîrini görüyorsunuz. Alt yazısında ise: 

“Mustafa Kemâl Atatürk, saldırıya hazır bir kaplan gibi, ülkesinin her bir santimetresinin bağımsızlığını savunmaya hazır bir hâlde..”denmektedir. [3]

kirmizilar.com

Millî Mücadele’mizin mihekk taşı, Gâzî Mustafa Kemâl Atatürk’ün doğum günü saydığı, geleceği gençlere emânet ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun!

Millî Mücâdele’mizdeki inanç, birlik ve kararlılık rûhu her dâim tâze olacak, Türk gençleri, Türk milletinin millî birlik ve berâberliğinin bozulmasına asla fırsat vermeyecektir. 

Bugünkü bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Gâzî Mustafa Kemâl Atatürk  ve bu kutsal mücâdelede yer alan veren bütün şehîd ve gâzîlerimizin azîz ruhları şâd olsun.

Türk’ün bağımsızlık mücâdelesinin 102. Yılı kutlu olsun!

 

Ayse Samiha 

19 Mayıs 2021

Singapore

KAYNAKLAR

  1. Nutuk
  2. Chiara Formichi – Indonesian Readings of Turkish History, 1890s to 1940s– Proceedings of the British Academy 200, 1-23- The British Academy 2015 
  3. Maisir Thaib, Sedjarah Perdjoeangan Kemal Atatürk, (Fort de Kock-Bukittingi-1940, syf.83. KITLV hh 5422 N 

Yazar
Ayşe SAMİHA

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanılabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızılar® 2010 - 2023

medyagen