Gurûr

Birkaç yıldır dilimizde YANLIŞ olarak kullanılmakta olan gurûr kelimesi üzerinde duralım:

Arap dilinde bu kelimenin kök harfleri g r r dir; garre “aldattı”, “kandırdı” demektir. Gurûr bu fiilin (eylemin) masdarıdır ve “aldatmak”, “kandırmak”, “yanıltmak” demektir. Nitekim, Kur’ân-ı Kerîmdeki şu âyetlerde bu durum açıkça görülmektedir :

*Yâ Eyyuhel İnsânu mâ garreke birabbike’l Kerîm (İnfitâr [82] 6).

(Ey İnsân! Rabbin hakkında seni aldatıp yanıltan nedir?)

 *We garrehum fî dînihim mâ kânû yefterûn (Âlu ‘İmrân [3] 24).

(bu tür uydurup yakıştırdıkları) İftirâlar, dînlerini anlamada onları aldatmış, yanıltmıştır.)

 *Fe lâ yagrurke tekallubuhum filbilâd (Gâfir [40]4).

Onların bu dünyâda (ülkelerde) dolaşıp durmaları seni aldatmasın.

*Fe lâ tegurrennekumu’l hayâtud dunyâ we lâ yegurrennekum billâhil garûr (Lukmân [31] 33).

Dünyâ Hayâtı kesinlikle sizi aldatmasın ve sakın şeytan sizi, Allah ile, O’nun merhametine güvendirerek kandırmasın.

*We mâ’l hayâtu’d dunyâ illâ metâ’ul gurûr (Âlu ‘İmrân [3] 185)

Dünyâ hayâtı, sâdece aldatıcı bir meta’dan (geçci bir zevkten) ibârettir.

Gurûr kelimesi, dilimizde 1000 yıldır kullanılmakta idi, ama doğru olarak; kibir, boş büyüklenme, böbürleme anlamına geliyordu, “aldanma” kavramını veriyordu.

Günümüzde ise, “yabancı dil” (denince tabiî yaygın Batı dillerinden biri akla gelir) biliyor denilerek kitle iletişim araçlarında yabancı okullarda okumuş olanlar yer buluyor. Türkçe bilgileri zayıf da olsa, çoğu, dilimizi sâdece konuşma seviyesinde biliyor da olsa, bu Batı karasevdâsı onları öne çıkarıyor ve onların dilimizi yanlış kullanmalarıyla, yanlış kullanım yaygınlaşıyor.

Pride; “öğünç”, “kıvanç”, “iftihâr” diye aktarılabilecekken, gurur kelimesi, bu, kendi kültürlerinden kopuk sunuculara daha câzip gelmiş olmalı ki onlar mârifetiyle bu yanlış kullanım yayıldı gitti.

 Bu yaygınlaşan yanlış yüzünden de kimi politikacılar, iş adamları, yaptıkları iyi bir işten, başarılarından söz ederken; “sevinçliyiz“,”kıvançlıyız“, “öğünçlüyüz“, “öğünç duymaktayız” demek yerine, büyük bir rahatlıkla “gururluyuz” demektedirler!

 

 

 

Yazar
Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olara... devamı

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen