İstanbul Türk Ocağı Din Eğitiminin Sorunları Çalıştayı

Tam boy görmek için tıklayın.

 İstanbul Türk Ocağı, 16-17 Aralık 2023 târihleri arasında “Din Eğitiminin Sorunları Çalıştayı” düzenliyor. Çalıştay hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Türk Ocağı Başkanı Cezmi BAYRAM, şunları söyledi;

“Eğitimin, bir toplumun kendi gelecek tasarımına ve hedeflerine yön veren stratejik bir önemi vardır.  Toplumun “nasıl bir insan” sorusu eğitim felsefesi zemininde ele alınmaktadır. Eğitim felsefesinin ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal vb. alanlarıyla olan genel eğitim içerisindeki bağı, din eğitimini de kapsamaktadır. İçinde yaşadığımızpost/modern zamanlarda bir yandan diğer süreçleri etkileyen bir faktör olarak din, diğer yandan yeni sekülerlik, dindarlık, kamusallık, ahlakilik formları dikkate alındığında bazı sorular tartışma konusu olmaktadır. Sosyolog Emile Durkheim’ın pedagojisinin temelinde, eğitim ile din ve ahlak arasındaki ilişkilere yoğunlaşarak şu sorulara dikkat çekmekteyiz: 

  1. Din eğitiminde beklenen çıktıların elde edilememesi,
  2. Yeni neslin dine olan ilgilerinin zayıflığı,
  3. Dinin söylem ve pratiklerinin gündelik hayatın pratiklerinde beklenen ahlakiliği sağlayamadığı,
  4. Post/modern dünyada öznelliğin yükselişi ile geleneksel değerler ve sosyal ilişki ağlarının ve dinin yegâne referans olma niteliğinin zayıfladığı,

Bu ve benzeri soru(n)lar din eğitimi öncelikli olarak eğitim meselesinin ele alınmasını gerektirmektedir. İşte bu vesileyle İstanbul Türk Ocağı “Eğitim” ve “Din” arasındaki ilişkileri tartışmak için “DİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI”nı düzenlemektedir. Çalıştayımız 16- 17 Aralık 2023’te İstanbul Türk Ocağı Konferans salonunda saat 10:00’da gerçekleşecektir. 

Toplantı çalıştay şeklinde kapalı oturumlarla gerçekleştirilecektir. Toplam üç tebliğ ve bunların geniş müzakeresine dayanan çalıştayda müzakereciler, daha önce kendilerine ulaşan tebliğlerle ve konu ile ilgili görüşlerini ortaya koyacaklardır. Daha sonra müzakerelerini metin haline getireceklerdir. Böylece 20 ilim adamının birer metni ile bir kitap oluşturulması hedeflenmektedir. Problemin bir çalıştay şeklinde ele alınması, meselenin daha derinliğine tartışılması açısından önem taşımaktadır.”

 

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen