Kök Tengri’nin Çocukları

Kök Tengri’nin Çocukları

Sayın A.Yılmaz Soyyer’ tarafından hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl hocanın eserleriyle doğrusu biraz geç tanıştığımı itiraf etmek durumundayım. O güne kadar Barthold, Bahaeddin Ögel, İbrahim Kafesoğlu ve Gumilev’in eserlerinden haberdardım. Bilhassa Hunlar ve Eski Türkler’i okumuş çok beğenmiştim. Eski Türkler Göktürkleri anlatmaktaydı ve son derce ciddi bir eser görünümündeydi.

Taşağıl Hoca’nın Göktürkler adlı eseriyle sanırım beş yıl önce karşılaştım ve okudum. Beni çok etkiledi, çünkü bu dönemi Çince kaynaklara ulaşabilen bir Türk’ten okumaktaydım. Hem göğsüm kabarmış, hem de bilgilenmiştim. İkinci olarak okuduğum kitabı “Kök Tengri’nin Çocukları” oldu. Daha ziyade Türklük bilimini ilmî bir alan olarak benimsememiş insanlar için yazılmış, dipnotsuz olmakla birlikte ciddî bir eserdi. Bu yüzden de bu eseri herkese tanıtmaya karar verdim.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 1964 yılında llyasköy/Çiftlikköy-Yalova’da doğdu. İlkokulu köyde bitirdikten sonra Orta ve Lise öğrenimini İzmit Mimar Sinan Lisesi’nde tamamladı. Arkasından 1981 -85 tarihleri arasında stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde okudu. Mezuniyetini takiben Tayvan’a Çince öğrenmek ve Türk tarihine dair araştırmalar yapmak üzere gitti. Dönüşünde 1987’de Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda yaptı. 1 992’de yardımcı doçent, 1 995’te doçent, 2000’de profesörlüğe yükseldi. 1997 yılından başlayarak Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan, Güney Sibirya ve Çin’de saha araştırmalarında bulundu. Bilimsel çalışmalannın ağırlığı İslam Öncesi Türk Tarihi olmakla birlikte geçmişten günümüze Orta Asya Türk tarihi üzerinedir. Yayımlanmış beş kitabı ve 200’e yakın ulusal ve uluslararası bilimsel çalışması vardır.

Taşağıl hoca yazmış bulunduğu eseri hakkında ise şunları söylemektedir:

Türkler kimdir? Nereden gelirler? Tarihleri nasıl başlar? Neden Türk Dünyası diye çok sayıda halk topluluğunun oluşturduğu bir millet grubundan bahsedilir? Sibirya’nın güneyindeki Sayan Dağlarında yaşayan Tuvalı ile Anadolu Dağlarında yaşayan bir Türk karşılaştıklarında neden birbirine benzer bir dil konuşurlar? Neden Tanrı Dağlarındaki yer isimleri ile Türkiye’deki yer isimleri benzerlik gösterir. Bütün bu soruların cevabı İslam Öncesi Türk Tarihinde gizlidir. Çünkü İslam Öncesi Türk tarihi, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bütün Türk kökenli toplulukların erken tarihinin hepsini içine alacak bir biçimde kapsar.

Bu kitabın amacı, yukarıda ve bu dönem ile ilgili akla gelebilecek sorulara cevap vermekle birlikte, Avrasya’nın geniş bozkırlarında Türklerin İslamiyet Öncesi Tarihlerini bütüncül bir yaklaşım içinde okuyuculara anlatmaktır. Coğrafyanın genişliği, kaynakların çeşitliliği ve de azlığı, pek çok karışıklığı meydana getirmektedir. Şartlar ne olursa olsun kaynakların ışı­ğında bir ana gövde halinde İslam öncesi Türk Tarihi kurgusu yapılabilir. Elinize aldığınız bu kitapta yazılı kaynakların ışığında Türklerin İslamiyet’e girmeden önceki tarihleri kaleme alınmaya çalışılmıştır.

Son derece kapsamlı bir kitapla karşılaşmış bulunmaktayız. Taşağıl, tam mânâsıyla bir el kitabı hazırlamış bulunmaktadır. Türk tarihinin İslam’dan önceki dönemlerini merâk eden herkesin mutlaka okuması gereken bir kitaptır.

İÇİNDEKİLER (kısaca)

İslam öncesi Türk tarihini bütünlük içinde anlama problemleri

Eski Türk tarihinin zaman ve mekânda yeri Hunların dünyası, bozkırda ilk devlet modeli

Hunlar zamanının halk kitleleri

Hunlar zamanında Orta Asya bozkırlarının derinliklerinde diğer Türk boyları

Kanglı/ KAO-CH’E/ Boyları

Hun sonrası Orta Asya

Gök Türkler

Gök Türkler ve Eski Türk devlet modeli

Uygurlar

Kırgızlar

Kimekler Türgişler

Oğuzlar Karluklar

Doğu Avrupa’daki devlet ve boyları

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen