Kütüphanelerimizde Bulunması Gereken Kitaplar

“Bildiğin her şeyi tek bir kaynaktan öğrenmekten daha kötü bir şey varsa o da duyduklarına körü körüne inanmaktır.” 

Teftiş, Josh Malerman

Geçenlerde bir kurum yöneticisi telefonla arayarak “Ağabey bir kütüphane oluşturuyoruz. Kütüphane için bir kitap listesi hazırlayabilir misiniz?” dedi… Geçenlerde sosyal medyada “hangi kitaplar okunmamalı” diye bir paylaşımda bulunmuştum… O paylaşım üzerine bazı dostlardan “tamam hangi kitapları okumamalıyız belirtmişsin de, asıl önemli olan hangi kitapları okumalıyız? Bir liste verebilir misiniz?”  soruları geldi… 

Alaattin’in sihirli lambasını bulsak, lambanın cini bize “dile benden ne dilersen” dese ne cevap verirsiniz? Ben “Okunması gereken tüm kitapları okumak isterim” diye cevap verirdim. Ama düşününce böyle bir isteğin, ölümsüzlüğü istemekten farksız olduğunu görüyorsunuz. Milyonlarca yıl yetişmez, okunması gereken tüm kitapları okumaya… Okumamız gereken nice mükemmel kitap, onu okuması gerekenlere ulaşamıyor… O nedenle okuyacağımız kitapları tespit ederken çok seçici olmak durumundayız… Bunun içindir ki; her türlü şablona, yönlendirmeye karşı olmama rağmen kitap öneri listelerine sıcak bakarım. Okuyacağım kitapları seçerken bu tür listelerden yararlanırım. 

Ama şunu belirteyim ki ne kadar objektif olunmaya çalışılırsa çalışılsın, her liste, her seçki sübjektiftir… Zaten o seçkilere esas aldığımız “iyi”, “güzel”, “yararlı” kıstaslarının kendisi sübjektiftir… Yine ne kadar objektif olunmaya çalışılırsa çalışılsın listeleri hazırlayanların siyasi görüşlerinin, değer yargılarının, kültürel birikimlerinin o listelere damgasını vurması kaçınılmazdır… 

Daha önce de birkaç kez yazdım; ülkemizin en önemli sorunlarından birisi insanımızın az okuması ise bir diğeri de okuyanların tek yönlü okumasıdır. Maalesef okuyan insanımızın kitaplıkları tek renk, hatta tek rengin tek tonundan kitaplardan oluşmaktadır… Ayrı kaynaklardan beslenen insanların farklı değer yargıları oluşur, bir birleri ile anlaşmaları imkânsızlaşır… Bu da bizim yüreği birlikte çarpan, ortak asgari müşterekleri olan bir millet olmamızın önündeki en büyük engeldir… 

Evet benim hazırladığım liste de sübjektiftir… Benim değer yargılarımın, hatta yaşam tarzımın bir yansımasıdır… Ama listeyi hazırlarken, aynı Meyve Tadında Romanlar’ı yazarken izlediğim yöntemi kullandım. Merkeze hepimizin ortak değeri olabilecek kitapları korken, çevreye de mümkün olduğu kadar farklı renkleri, farklı tonları da yansıtan kitapları serpiştirmeye çalıştım… Okumadığım, en azından göz atmadığım hiçbir kitabı listeye almadım… Listenin ortalama bir Türk aydının kütüphanesinde bulunmasını gereken eserlerin önemli bir bölümünü kapsadığını düşünüyorum… 

Kitapları; “Kaynak Eserler (Veya Başucu Kitapları)”, “Tarih”, “Din”, “İnceleme-Eleştiri-Röportaj- Deneme”, “Gezi ve Kent Kitapları”, “Hatıra”, “Mektup”, “Şiirler”, “Hikâye” ve “Roman” başlıklarında değerlendirdim… Romanlarla ilgili geniş değerlendirmemi “Meyve Tadında Romanlar” kitabımda belirttiğim için, bu listeye yalnızca çeşitli nedenlerle Meyve Tadında Romanlar’a al(a)madığım ama bir kütüphanede olması gereken kitapları aldım.. 

Listeyi bilginize sunmadan şunu belirtmek isterim ki; listeye ilave edilmesi veya listeden çıkarılmasını gerekli gördüğünüz  kitaplarla ilgili yorumlarınızı yazarsanız memnun olurum..

Kaynak Eserler

1.      Kuran-ı Kerim Meali  

2.      Seçme Hadisler- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

3.      Nutuk – Mustafa Kemal Atatürk- Yapı Kredi Yayınları 

4.      Atabet-ül Hakayık- Ahmet Edip

5.      Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu-Sencer Divitçioğlu

6.      Atatürk – Klaus Kreiser

7.      Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross

8.      Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler – Afet İnan

9.      Atatürk İhtilali- Mahmut Esat Bozkurt

10.  Atatürk- Modern Türkiye’nin Kurucusu-  Andrew Mango

11.  Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme – Paul Hazard

12.  Beyaz Zambaklar Ülkesi-Grigoriy Petrov

13.  Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları- John Perkins

14.  Bostan ve Gülistan- Sadi Şirazi

15.  Bozkurt- H.C. Armstrong

16.  Bu Ülke- Cemil Meriç

17.  Dede Korkut Kitabı-Muharrem Ergin

18.  Devlet- Eflatun

19.  Divan-ı Hikmet – Ahmet Yesevi-  Hazırlayan Hayati Bice

20.  Divanü Lügat’it Türk- Kaşgarlı Mahmut -Türk Dil Kurumu Yayınları

21.  Dünyayı Değiştiren Kitaplar- Robert B. Downs

22.  Düzenin Yabancılaşması- İdris Küçükömer

23.  Garplılaşmanın Neresindeyiz- Mümtaz Turhan

24.  Gaspıralı İsmail – Necip Hablemitoğlu

25.  Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens- Yuval Noah Harari

26.  Hükümdar- Machiavelli

27.  İdeal Devlet- Farabi

28.  İnsan Denen Meçhul-Alex Carel

29.  İslam Felsefesi- Hilmi Ziya Ülken

30.  İslam Tasavvufunun Meseleleri- Erol Güngör

31.  İslam’ın Bugünkü Meseleleri- Erol Güngör

32.  Kapital – Karl Marx

33.  Kesin İnançlılar-Eric Hoffer

34.  Kutadgu Bilig –Yusuf Has Hacip

35.  Kültür Değişmeleri – Mümtaz Turhan

36.  Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik- Erol Güngör

37.  Küreselleşme ve Milliyetçilik- Dr. Fahri Atasoy

38.  Maruzat- Ahmet Cevdet Paşa

39.  Millet ve Tarih Şuuru Hilmi Ziya Ülken

40.  Milletlerin Zenginliği-Adam Smith

41.  Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları- Sadri Maksudi Arsal

42.  Milliyetçiliğin Yakın Tarihi- Baran Dural

43.  Mukaddime- İbn-i Haldun

44.  Orhun Yazıtları – Talat Tekin- Türk Dil Kurumu Yayınları

45.  Özgürlükten Kaçış- Erich Fromm

46.  Siyasetname- Nizamülmülk- Prof.Dr. Ahmet Altay Köymen

47.  Sivil Örümceğin Ağında- Mustafa Yıldırım

48.  Sokratesin Savunması- Eflatun

49.  Sorgulayan Denemeler- Bernard Russel

50.  Şafak Sancısı- Cengiz Aytmatov, Murat Şahanov

51.  TDK Yazım Kılavuzu

52.  Tek Adam- Şevket Süreyya Aydemir

53.  Toplum Sözleşmesi – Jean-Jacques Rousseau

54.  Türkiye’de Çağdaşlaşma Niyazi Berkes

55.  Türrkiye’de Siyasi İdeolojiler- Tanıl Bora

56.  Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar- Fuat Köprülü

57.  Türk Halkının Dirlik Düzenlik Kavgası- Mustafa Akdağ

58.  Türk Sanatı- Oktay Aslanapa

59.  TDK Sözlük

60.  Türkçülüğün Esasları Ziya Gökalp (Ötüken, İnkilap veya Bilge Kültür Sanat)

61.  Türkiye’de Toprak Meselesi- Ömer Lütfü Barkan

62.  Türkleşmek-İslamlaşmak- Muasırlaşmak Ziya Gökalp

63.  Umrandan Uygarlığa- Cemil Meriç

64.  Üç Medeniyet – Ahmet Ağaoğlu

65.  Üç Tarzı Siyaset Yusuf Akçora

Tarih

1.      Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar- Yusuf Halaçoğlu

2.      Basmacılar- Ali Bademci

3.      Bilim Tarihi- Cemal Yıldırım

4.      Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi – Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen

5.      Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi- Yahya Sezai Tezel

6.      Devletül Aliye -Prof.Dr Halil İnalcık

7.      İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi- Nesimi Yazıcı

8.      İmparatorluktan Cumhuriyete – Prof.Dr. Halil İnalcık

9.      İslam Tarihi – M. Asım Köksal

10.  İslam’da Bilim ve Teknik- Prof. Dr. Fuat Sezgin

11.  İstiklal Harbinde Etnik İhanet- Necdet Sevinç

12.  İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi- İsmail Hami Danişmend

13.  Kısas-ı Enbiya (Peygamberler Tarihi) – Ahmet Cevdet Paşa

14.  Oğuzlar – Prof. Dr. Faruk Sümer

15.  Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler- Vasilij Vladimiroviç Barthold- TTK

16.  Osmanlı Devleti Hizmetindeki Yabancılar- Editörler: Murat Hanilçe-Dr. Yunus Emre Tekinsoy

17.  Osmanlı İdare ve Ekonomi Tarihi- Prof.Dr.  Halil İnalcık

18.  Osmanlı Tarihi- Prof.Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı- Türk Tarih Kurumu Yayınları

19.  Osmanlı ve Modern Türkiye-Prof. Dr.  Halil İnalcık

20.  Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi, 1500-1914-Şevket Pamuk

21.  Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı-  Justin Mc Carty- Türk Tarih Kurumu Yayınları

22.  Posta ve Telekomünikasyon Tarihinden Portreler- Fazlı Köksal

23.  Rusya Türkleri’nin Millî Mücadele Tarihi-Nadir Devlet

24.  Sanatın Öyküsü- E.H. Gombrich

25.  Tarih-i Cevdet- Ahmet Cevdet Paşa

26.  Tarih Felsefesi -Hegel

27.  Tarihte Usul- Prof. Dr. Zeki Velidi Togan

28.  Tüfek, Mikrop ve Çelik- Jared Diamond

29.  Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi- Prof.Dr.  Osman Turan

30.  Türk Demokrasi Tarihi-Kemal Karpat

31.  Türk Mitolojisi- Prof.Dr. Bahattin Ögel – Türk Tarih Kurumu Yayınları

32.  Türk Siyasi Tarihi- Tahsin Ünal

33.  Türk Tarihi ve Kültürü- Editör. Doç.Dr. Muhammed Bilal Çelik

34.  Türk Tarihinde Meseleler- Hüseyin Nihal Atsız – Ötüken

35.  Türk Tefekkürü Tarihi- Hilmi Ziya Ülken

36.  Türk Tiyatro Tarihi- Prof. Dr. Metin And

37.  Türk Zaferleri- Reşat Ekrem Koçu

38.  Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi-İsmail Cem

39.  Türkçülüğün Tarihi –Yusuf Akçora

40.  Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi-Mustafa Akdağ

41.  Türklerin Tarihi- Prof. Dr. İlber Ortaylı

42.  Umumi Türk Tarihine Giriş- Prof. Dr. Zeki Velidi Togan

43.  Yakın Tarih Gerçekleri- Prof. Dr. İlber Ortaylı

44.  Yüzbinlerin Sürgünü- Necip Hablemitoğlu

 Din

1.      Ahlak, Felsefe ve Allah- Caner Taslaman

2.      Allah İle Aldatmak- Yaşar Nuri Öztürk

3.      Bana Dinden Bahsetme- İhsan Eliaçık

4.      Din ile Bilim- Berdnard Russel

5.      Dine karşı Din- Ali Şeriati

6.      Dini Anlama Kılavuzu- Prof.Dr.  Şaban Ali Düzgün

7.      Doğu ve Batı Arasında İslam- Aliya İzzetbegoviç

8.      Eski Türk Dini Tarihi- Prof. Dr. Abdulkadir Karahan

9.      Hazreti Muhammed ve Hayatı- Osman Keskioğlu, Ali Himmet Berki

10.  Hazreti Muhammed’in Hayatı- Martin Lings

11.  İmam Maturidi ve Maturidilik- Sönmez Kutlu

12.  İmamı Azam Ebu Hanife- Yaşar Nuri Öztürk

13.  İslam Dini-Ahmet Hamdi Akseki

14.  İslam Dünyasında Akıl ve Kur’an Nasıl Dışlandı?- Yaşar Nuri Öztürk

15.  İslam- Fazlulrahman

16.  İslam Nedir, Muhammet Kimdir-Ali Şeriati

17.  İslam’a Giriş Prof. Dr. Muhammed Hamidullah

18.  İslam’a İtirazlar ve Kuran-ı Kerim’den Cevaplar- Prof-Dr Süleyman Ateş

19.  İslam’ın Vadettikleri- Roger Graudy

20.  Kitab-ı Mukaddes

21.  Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak- Prof. Dr. Mustafa Öztürk

22.  Kuranın Temel Buyrukları- Yaşar Nuri Öztürk

23.  Maturidi Kayıp Aydınlanmanın İzinde- Şaban Ali Düzgün-

24.  Sahabe Dönemi İktidar Kavgası & Alevi Sünni Ayrışmasının Arka Planı- Ahmet Akbulut-

25.  Şaman-Timur Devletov

26.  Tarihte ve Bugün Şamanizm- Abdulkadir İnan

27.  Türk Kültüründe Kadın Şaman- Prof. Dr. Fuzuli Bayat

28.  Türk Sufiliğine Bakışlar- Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

29.  Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi- İsmail Kara

30.  Türkler, Türkiye ve İslam- Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

31.  Türkler ve İslam Tasavvuru- Sönmez Kutlu

32.  Uydurulan Din ve Kuran’daki Din- Kuran Araştırmaları Grubu-

 

 İnceleme-Eleştiri-Röportaj- Deneme

1.      Alıç Ağacı İle Sohbetler-Hikmet Birant

2.      Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat- Ruşen Eşref Ünaydın

3.      Beyoğlu Şingır Mıngır- Salah Birsel

4.      Bye-Bye Türkçe- Oktay Sinyanoğlu

5.      Cumhuriyet Devri Türk Şiiri- Mehmet Kaplan

6.      Denemeler –Montaigne

7.      Destursuz Bağa Girenler- Orhan Şaik Gökyay

8.      Diyorlar ki- Ruşen Eşref Ünaydın

9.      Eskiçağda Kadın-Binnur Çelebi

10.  Hatırlamak Uzatıyor Ömrü- Nazım Payam

11.  Hangi Batı- Atila İlhan (Ve tüm hangi serisi)

12.  İki Gözüm Türkçe – Yağmur Tunalı

13.  Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı-Carl Sagan

14.  Köstebek- Necip Hablemitoğlu

15.  Mağaradakiler-Cemil Meriç

16.  Modern Dünyanın Bunalımı- Rene Guenon

17.  Ömer Seyfettin Ülkücü Bir Yazarın Romanı- Tahir Alangu

18.  Siyasi ve Edebi Portreler-Yahya Kemal Beyatlı

19.  Tadı Damağımda: Bir Okur-Yazarın Kitap Okuma Serüvenleri- Nermi Uygur

20.  Talat Paşa- Hüseyin Cahit Yalçın

21.  Türk Ülküsü- Atsız

22.  Türkçe OFF- Feyza Hepçilingirler

23.  Türkçe Yazılar- Vahit Türk

24.  Türkçenin Sırları-Nihat Sami Banarlı

25.  Yıldızın Parladığı Anlar – Stefan Zwaig

26.  Yüz Yılın Yüz Türk Romanı – Fethi Naci

27.  Zihniyet ve Din- Sabri Ülgener

 

Gezi ve Kent Kitapları

 

1.      Abbas Yolcu- Attila İlhan- Bilgi

2.      Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi- Nasuh Mahruki

3.      Beş Şehir- Ahmet Hamdi Tanpınar-Dergah

4.      Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler-

5.      Frankfurt Seyahatnamesi-Ahmet Haşım

6.      İbni Batuta Seyahatnamesi- Yapı Kredi Yayınları

7.      İlber Ortaylı Seyahatnamesi

8.      Marco Polo Seyahatnamesi

9.      Mavi Anadolu- Azra Erhat

10.  Mirat-Ül Memalik Seydi Ali Reis-

11.  Üsküpten Kosova’ya- Yavuz Bülent Bakiler

12.  Tanrı Dağının Gözyaşları- Özer Revanoğlu

13.  Türkistan Rüyası-Hayati Bice

Hatıra

1.      Anılar Sorunlar Sorumlular- Orhan Erkanlı

2.      Anne Frank’ın Hatıra Defteri

3.      Babam ve Arkadaşları- Samet Ağaoğlu

4.      Babam ve Ben- Aydın Menderes

5.      Ben de Yazdım- Celal Bayar

6.      Benim Küçük Dostlarım- Halide Nusret Zorlutuna

7.      Bir Arkeoloğun Anıları- Ekrem Akurgal

8.      Bir Dinozorun Anıları- Mina Urgan

9.      Bir Ceza Avukatının anıları- Faruk Erem

10.  Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi- Arminius Vambery

11.  Bir Tayyarecinin Anıları- Vecihi Hürkuş

12.  Çankaya- Falih Rıfkı Atay

13.  Dağı Delen Irmak-Kemal Karpat

14.  Gençlik ve Edebiyat Hatıraları- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

15.  Hatıralar-Zeki Velidi Togan

16.  Hatırat- Mustafa Abdülhalik Renda

17.  İstiklal Harbimiz- Kazım Karabekir

18.  Jurnal- Cemil Meriç

19.  Kavga Günleri- Yağmur Tunalı

20.  Milli Mücadele Hatıraları – Ali Fuat Cebesoy

21.  Mor Salkımlı Ev-Halide Edip Adıvar

22.  Ömrümün İlk 65 Yılı- Yağmur Atsız

23.  Politikada 45 Yıl – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

24.  Rauf Denktaş’ın Hatıraları

25.  Ruh Hekiminin Hatıraları Ayhan Songar

26.  Saray ve Ötesi- Halit Ziya Uşaklıgil –

27.  Serbest Cumhuriyet Fıkrası Hatıraları- Ali Fethi Okyar

28.  Serbest Fıkra Hatıraları- Ahmet Ağaoğlu

29.  Sınıf Arkadaşım Atatürk-  Ali Fuat Cebesoy –

30.  Suyu Arayan Adam- Şevket Süreyya Aydemir

31.  Tabutluktan Gurbete-Reha Oğuz Türkkan,

32.  Üç İstanbul Mithat Cemal Kuntay

33.  Zeytindağı – Falih Rıfkı Atay

34.  Ziya Şakir’in Edirne Savunması Anıları- Akıl Fikir Yayınları

 

Mektup

1.      Aşk Mektupları- Bedri Rahmi – Eren Eyüboğlu

2.      Atsız’ın Mektupları- Yücel Hacaloğlu

3.      Attila İlhan’a Mektuplar

4.      Avrupa Mektupları- Cenap Şahabettin

5.      Biz Mektup Yazardık-Bedri Rahmi Eyüpoğlu

6.      Cevdet Kudret’e Mektuplar

7.      Kızlarıma Mektuplar-Emre Kongar

8.      Malta Mektupları-Ziya Gökalp

9.      Milena’ya Mektuplar Franz Kafka

10.  On Üç Günün Mektupları – Cemal Süreya

11.  Samiha Ayverdi’nin Mektupları – İsmet Binark

12.  Sevgi Mektupları- Arif Nihat Asya

13.  Tanpınar’ın Mektupları Zeynep Kirman

14.  Ziya’ya Mektuplar-C.Sıtkı Tarancı

 

Şiirler:

1.      Ah’lar Ağacı –Didem Madak

2.      Beni Bu Havalar Mahvetti- Orhan Veli Kanık

3.      Beyaz Dilekçe- Bahattin Karakoç

4.      Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor- Arif Nihat Asya

5.      Bütün Şiirler- Cahit Külebi

6.      Bütün Şiirleri- Ahmet Hamdi Tanpınar

7.      Bütün Şiirleri-Dilaver Cebeci

8.      Bütün Şiirleri- Yetik Ozan

9.      Bütün Şiirleri-Asaf Halet Çelebi

10.  Bütün Şiirleri-Behçet Necatigil

11.  Bütün Şiirleri-Orhan Seyfi Orhon

12.  Çiçek Senfonisi- Özdemir Asaf

13.  Çile – Necip Fazıl

14.  Çocuk ve Allah/Bütün Şiirleri- Fazıl Hüsnü Dağlarca

15.  Divan/Bütün Şiirleri- Turgut Uyar

16.  Dol Karabakır Dol- Bedri Rahmi Eyüboğlu

17.  Dörtlükler- Ömer Hayyam

18.  Erbain- İsmet Özel-

19.  Han Duvarları – Faruk Nafiz Çamlıbel

20.  Kan Yazısı- Abdurrahim Karakoç

21.  Kendi Gök Kubbemiz Yahya Kemal Beyatlı

22.  Kırmızı Karanfil- Gülten Akın

23.  Konuşanlar-Bir Hüzünde Sesinde-Ziya Osman Saba

24.  Kuvayı Milliye Destanı- Nazım Hikmet

25.  Masallar-Eflatun Cem Güney

26.  Melal Burcu-Yağmur Tunalı

27.  Otuz Beş Yaş- Cahit Sıtkı Tarancı

28.  Ömürden Sayfalar: Bahtiyar Vahapzade

29.  Özlem Rıhtımı- İlhan Geçer

30.  Piyale- Ahmet Haşim

31.  Rubab-ı Şikeste- Tevfik Fikret

32.  Safahat-Mehmet Akif

33.  Sevda Sözleri-Cemal Süreya-

34.  Sevgi Duvarı- Can Yücel

35.  Sözcükler (Bütün Şiirleri)- Melih Cevdet Anday

36.  Şiirler- Behçet Necatigil

37.  Şiirler- Şehriyar

38.  Şiirler-Ahmet Muhip Dranas

39.  Terci-i Bend ve Terkib-i Bend- Ziya Paşa

40.  Yağmur Kaçağı Attila İlhan

41.  Yolların Sonu –Atsız

42.  Yunus Emre Divanı

Aslında bu listeyi şiir kitabı listesi olarak değil şair listesi olarak değerlendirin… Ben burada aslında şiirlerin sevdiğim şairlerin kitaplarından ziyade isimlerini vermek istedim…

Hikâye

1.      Abdullah Efendi’nin Rüyaları- Ahmet Hamdi Tanpınar

2.      Al Karası- Şevket Bulut

3.      Alemdağ’da Var Bir Yılan- Sait Faik Abasıyanık

4.      Asyanın Kandillleri- Halime Toros

5.      Bütün Hikâyeleri-Edgar Alan Poe

6.      Bütün Öyküleri-Samet Ağaoğlu

7.      Çağlayanlar- Ahmet Hikmet Müftüoğlu

8.      Dostlukların Son Günü- Selim İleri

9.      Evel Zamana Sen Masala- Mehtap İnan

10.  Gönül İşi- Mustafa Kutlu

11.  Gurbet Hikâyeleri- Refik Halit Karay

12.  Hacı Ağa- Sadık Hidayet

13.  Hikâyeler, Anton Çehov

14.  Hu Diyen Karga Misli Baydoğan

15.  Işıklar Açık Kalsın- Mehmet Kahraman

16.  İshak- Onat Kutlar

17.  Kayıp Yüzler Emir Kalkan

18.  Kırmızı Etek- Hatice Günday Şahman

19.  Kilimanjaro’nun Karları- Ernest Heminway

20.  Korkuyu Beklerken- Oğuz Atay

21.  Kureyşin Kurtları-İnan Çetin

22.  Küller ve Uçurumlar Necip Tosun

23.  Memleket Hikâyeleri- Refik Halit Karay

24.  Nun Masalları-Nazan Bekiroğlu

25.  Otlakçı- Memduh Şevket Esendal

26.  Ömer Seyfettin’in Bütün hikâyeleri…

27.  Rozolya Ana- Sevinç Çokum

28.  Seçme Hikâyeler- Mark Twain

29.  Semaver- Sait Faik Abasıyanık

30.  Son Öpüş- Kenan Hulusi Koray

31.  Ya Tahammül Ya Sefer-Mustafa Kutlu

32.  Yakubun Kanatları-Misli Baydoğan

33.  Yarın Diye Bir Şey Yoktur- Tarık Buğra

34.  Yorganımı Sıkı Sar- Abbas Sayar

Roman

Roman Öneri ve Eleştirilerimi “Meyve Tadında Romanlar” kitabımda aktarmıştım… Geniş bilgi için oraya bakabilirsiniz…

Meyve Tadında Romanlar’ı kaleme aldığım dönemde okumadığım/okuyamadığım veya farklı nedenlerle kitabıma alamadığım kitaplardan okumaya değer gördüklerimi ilave etmekle yetineceğim…

1.      Ankara Yalnızlığı- İhsan Kurt

2.      Bir Göçmen Kuştu O- Ayla Kutlu

3.      Cesur Yeni Dünya – Aldous Huxley

4.      Don Kişot- Cervantes

5.      Dönüşüm- Franz Kafka

6.      Erciyes Tutkusu-Yılmaz Gürbüz

7.      Fahrenheit 451 – Ray Bradbury

8.      Hatırla Beni-Misli Baydoğan

9.      Koku- Patrick Suskind

10.  Körlük- Jose Saramoga

11.  Kutlu Dağ- Bekir Büyükarkın

12.  Küçük Prens- Antoine De Saint Exupery

13.  Osman- Ayfer Tunç

14.  Öncekilerin Masalları-Çınar Ata

15.  Refet- Fatma Aliye

16.  Savruluş-Leyla Serpil

17.  Secdeden Sehpaya- Adnan Şenel

18.  Selanik İçinde Sala Okunur-Adnan Şenel

19.  Ses ve öfke- William Faulkner

20.  Sınıf Arkadaşları- Cevdet Kudret

21.  Simyacı-Paulo Coelho

22.  Sofie’nin Dünyası-Jostein Gaarder

23.  Ulysses -James Joyce,

24.  Yabancı-Albert Camus

25.  Yedinci Bayrak- Ayla Kutlu

26.  Yüzyıllık Yalnızlık -Gabriel García Márquez


HANGİ KİTAPLAR OKUNMAMALI

Ben kitabı severim…

Kitapsız bir evin; çocuksuz bir okul, yeşili kaybolmuş bir dünya kadar yoksul olduğunu düşünürüm…

On yaşımdan bu yana okumadan yattığım gün olmamıştır…

Her çarşıya çıkışımda mutlaka bir kitapçıya veya sahafa uğrar (Pandemi nedeniyle. bir yıldır yaşadığım Kayseri’de henüz sahaf bulamadım) kitapları karıştırırım… Kitaplara dokunmaktan haz alırım… Kitap ne kadar eski ise, altı üstü çizilmişse aldığım haz o kadar artar…

Düşünen insan için “Zararlı Kitap” olduğuna inanmam. Ama buna rağmen bazı kitapların okunmaması gerektiğini düşünürüm…

Hangi kitapları mı? Sayayım;

Korsan kitaplar…

İntihal kitaplar…

Dipnotsuz araştırma-inceleme kitapları…

Kitap okumadan kitap yazanların kitapları…

Siyasilerin danışmanlarına yazdırdıkları kitaplar…

Propaganda ve reklam kokan kitaplar…

Bedava dağıtılan kitaplar.

Kitap yazmış desinler diye yazılmış kitaplar…

Kötü tercüme edilmiş kitaplar…

İdeolojik bağnazlıkla, peşin hükümle yazılmış kitaplar…

Editör çalıştırmayan yayınevlerinin yayınladıkları kitaplar (Yazarının Türkçe’ye hâkimiyeti ve dikkatinden eminseniz bazen bu şartı göz ardı edebilirsiniz)

Üslubu oturmamış yazarların romanları…

İki kez okuma denemesine girişmemize rağmen okumayı tamamlayamadığımız kitapları…

Böyle bir elemeye mecbur muyuz?

Evet mecburuz…

Çünkü yayınlanan milyonlarca kitap var, seçici olmalıyız ki beynimiz, ruhumuz azami hazza ulaşsın..

Beynimiz çöp tenekesi değil ki?

Ama o eleme de özenli yapılmalı… Başkalarının fikriyle değil kendi fikrinizle hareket etmelisiniz.. Onun için de kitapla temas edin… Kitap arka kapağını ve önsözü okuyun… Ve mümkünce ilk 3-5 sayfayı… Arka kapak ve önsöz kitabın konusunu iyice kavramanızı sağlar… İlk 3-5 sayfa da yazarın Türkçe duyarlılığı, üslubu hakkında bilgi edinmeniz için yeterlidir… Tercüme kitaplarda da aynı eserin farklı tercümelerinin ilk sayfalarını karşılaştırmanız çevirinin kalitesi konusunda bir fikir edinmenizi sağlar… Tüm bunları kitapların ilk 8-10 sayfasını okumanızı sağlayan bazı kitap satış siteleri üzerinden de (mesela kitapyurdu) yapabilirsiniz…

Hangi kitapların okunacağı konusunda, kitap incelemesi/tanıtımı yapan kitaplardan da yararlanabilirsiniz…

Güzel kitaplarla tanışacağınız, kitaplarla içi içe geçireceğiniz günler dilerim…

Yazar
Fazlı KÖKSAL

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen