Musa Nebi’nin Duası

Musa peygamber, firavunun sarayında prens, Sonra Hz. Şuayb’ın damadı. Musa ismi Kur’an’da 34 surede 136 defa geçer. Kur’an’da adı en çok geçen peygamberdir. İsrailoğulları’nı Firavun’un zulmünden kurtarıp hürriyete kavuşturan liderdir. Allah’ın perde arkasından konuştuğu kişidir.

Bir tanıdığının kavgasına karışmış ve kazaen bir adam öldürmüştür. Kendisine kötülük yapılacağını anlayınca Medyen’e kaçmış, orada Şuayb Peygambere damat olmuştur. Musa Medyen’de iken başta Mısır kralı olmak üzere kendisini öldürmek isteyenlerin hepsi ölmüştür. Saltanatın değişmesi muhtemelen yönetimde de değişikliklere sebep olmuş ve Musa’nın beraber yetiştiği kişilerden biri II. Ramses’in tahta geçişinden sonra önemli bir mevkie gelmiş, böylece Musa’nın Mısır’a dönüp yönetimle görüşme şartları oluşmuştur.

Şimdi Musa Medyen’den Mısır’a gitmek için dönüş yolundadır. Olay “Taha” suresinde anlatılmaktadır. Hitap Sevgili Nebimizedir. Parantez içindekiler ayet numaralarıdır.

“Musa’nın başından geçenler sana ulaştı mı? (Taha 20:9)”

“Hani o ateş türü cazip bir şey görmüştü de, ailesine hemen “Durun, bekleyin!” demişti; “Benim gözüme ateş türü bir şey ilişti; belki size ondan bir tutam kor getiririm veya ateşin etrafında bir yol gösterici bulurum (10)”.

“Fakat ateşe yaklaşınca ona (gaipten) “Ey Musa!” diye seslenildi (11)”

“Benim, Ben! Senin Rabbin! Şimdi ayakkabılarını çıkar (12).”

Not: Yani: Halk dilinde çok kullanılan “Yalınayak başıkabak” sözündeki bir iddiasızlık içinde gel! “Dünya ve ahireti arkana at!” şeklinde de anlaşılmıştır.

(Devam): “Çünkü sen iki kez kutsal kılınmış vadidesin (12).”

Not: Veya vadinin ismine izafeten: “Mukaddes Tuva Vadisindesin”. “İki kez”in manası hem İbrahim hem Musa aynı bölgede vahiy aldığı içindir.

“Ve Ben seni (elçi olarak) seçtim; bundan böyle artık sana vahyedileni dinle (13).”

“Gerçek şu ki Ben, evet Ben Allah’ım! Benden başka ilâh yoktur; artık sadece Bana kulluk et ve adımın anılıp şanımın yücelmesi için tüm destek ve çabanı seferber et (14).”

“Çünkü her ne kadar son saati (kıyamet) herkesten gizli tutmuşsam da herkese çabasının karşılığı verilsin diye Son Saat (kıyamet) kesinlikle gelecektir (15).”

“Ve (o ses devam etti): “Nedir o sağ elindeki ey Musa? (17).”

(Musa) “Bu? Benim değneğim!” dedi, “Ona yaslanırım, onunla davarlarıma yaprak silkelerim; tabii ki benim için işe yaradığı başka yerler de var! (18)”

“(O ses) “Onu yere bırak ey Musa!” dedi (19).”

“Bunun üzerine (Musa) onu yere bıraktı. Bir de ne görsün: o değnek bir yılan türü… hızla akıyor (20).”

“(O ses) “Onu al ve sakın korkma!” dedi, “Biz onu ilk haline geri döndüreceğiz (21).”

“(Artık) Firavun’a git, çünkü o iyice azgınlaştı! (24)”

KONUŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK DUA

“(Musa) şöyle dua etti:

“Rabbim! Göğsüme genişlik ver (25)”,

“Kolaylaştır işimi (26)”

“Düğümü çöz dilimden (27).”

“Ki, anlasınlar beni (28).”

NOT:

Rabbimiz tarafından Musa ve kardeşi Harun’un Firavuna gitmeleri ısrarla istenmektedir. Onların firavundan çekindikleri için yaptıkları bu duanın bir diğer gerekçesi de daha sonra gelen ayetlerden anlaşılmaktadır:

“(Ey Musa)! Siz ikiniz doğruca Firavun’a gidin, çünkü o pek azdı (43)”, “Fakat ona konuşurken yumuşak bir üslûp kullanın! (O zaman) belki söz dinler ya da en azından (daha ileri gitmekten) çekinir (44)”, O ikisi “Rabbimiz!” dediler, “doğrusu biz, bize aşırı şiddet uygulamasından veya daha da azgınlaşmasından korkarız (45), (Allah) “Korkmayın!” dedi, “Şu kesin ki Ben sizinle birlikteyim; her şeyi duyuyor ve görüyorum (46).”

Siz de birisiyle konuşmaya başlamadan önce Taha 25-28’i okur musunuz?

Bize her türlü kolaylığı gösteren Allah’ım. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Hayırlı oruçlar diliyorum.

Ankara, 26 Mart 2024

Prof. Dr. Orhan ARSLAN

Yazar
Orhan ARSLAN

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen