Niyazi Mısri – Vuslat Yolunu Göster

Yâ Rab bize ihsân et, Vuslat yolunu göster.
Sûretde koma Can et, Uzlet yolunu göster.

Nefsimi hevâdan kes, Kalbimi riyadan kes,
Meylimi sivadan kes, Halvet yolunu göster.

Candan sana lâtib kıl, Her tâata râgıb kıl,
Bir pîre musâhib kıl, Hizmet yolunu göster.

Ta’lim edip esmayı, Bildir bize eşyayı,
Doymaya “Ev ednâyı”, Hikmet yolunu göster.

Har içre biter gülzâr, Zar içre doğar envâr,
Herşeye tecellîn var, Kurbet yolunu göster.

…….

Kalbini Cennet bağı yap, çesme-i tevhîd ile,
Rûh bahçeni gülşen eyle, gonca-i tevhîd ile.
Hem mekansız, hem zamansız, nihâyetsiz yollar,
Kat’ider gönül erbâbı, kuvvet-i tevhîd ile.
Her ne kadar, yüz karası, yaptıysa isyan sende.
Temizlenir her yerin, sâbûn-i tevhîd ile.
İns ve Cin âlemlerini, aşarak arşa çıkar,
Kim ki mi’râc eylediyse, cezbe-i tevnîd ile.
Ey Niyazî Ârif-i billah gönülden kaldırır.
Yetmiş bin perdeyi hep, bir lem’a-i tevhîd ile.

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen