Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi Divanı – 64. Hikmet

Bu alemde Hakk’tan korkup ağlayıp inlesem
Ahirette ruhum rahat bulur mu ki?
Erenlerin bastığı izini göze sürsem
Pir-i kâmil beni yola salar mı ki?

Başımı verip belimi bağlayıp kılsam ihlas
Nefs-şeytan çengelinden kurtulsam
Can verirken yardım etse Hızır-İlyas
Gavslar gavsı “Yasin hatmi” kılar mı ki?

Dağ ve çöller günahımdan eylemez tâkat
Hergün yüzbin günah, isyan bana adet
Bu iş ile ahirette var mı rahat
Tevbe eylesem adetlerim kalır mı ki?

Dergâhına başımı koyup ağlasam
Garib-yetim başını okşayıp dua alsam
Hakk’tan korkup dünya işini arkaya koysam
Hocam benim gönlümün halini sorar mı ki?

Adem Safi sünnetlerini dile alsam
“Yâ Rabbenâ zalemnâ” deyip feryad etsem
Kırlarda göz yaşımı akıtsam
Bir ve Var’ım beni yola salar mı ki?

Seherlerde feryad edip ağlasam ben
Can verirken belimi sıkı bağlasam ben
Şevki ile yürek bağrımı dağlasam ben
Hakk ışığı kabrim içinde yanar mı ki?

Başımı, bedenimi toprak eyleyip yok olsam
Cemal dileyerek hasretinde tamam olsam
Ehl-i âyâl ev-barkımdan ayrı düşsem
Dostlar Hocam bana rahmet eyler mi ki?

Lanetli şeytan yoldan çıkardı halim perişan
Ağlamayayım mı nefsim beni eyledi heva
Alem halkı çiğneyip geçse beni layık
Kafir nefsim şeytandan ayrılır mı ki?

Garip canımı Hak yolunda adak eylesem
Şah Hasan gibi Kerbela’da susayıp ölsem
Hakk şarabını içerim deyip hevesli gitsem
Orada varsam sussuzluğum kanar mı ki?

Sahabe gibi din için savaşıp başımı versem
Şehr-ibanu imamlar gibi ağlayıp yürüsem
Allah için kafirlere esir olsam
Rahman Melik’im sana makbul olur mu ki?

Dertliyim, mahcubum elimden tut
Yoldan sapmış dertliyim yola sal
Allah diyerek yok oldum rahmet eyle
Asilere feyz-fetih verir mi ki?

Ey asiler tevbe eyleyin Hakk işitsin
Feryadınızdan yer ve gökler feryad eylesin
Melekler Hakk’tan dileyip pay versin
Pay alan kulun gamı olur mu ki?

Aklım şaşkın, gözüm yaşlı, evim viran
Hakk yolunu bilemiyorum özüm cahil
Ey talipler güçsüzüm nerde sevgili
Sevgilimden hiç kimse haber bilir mi ki?

Sevgiliyi bulayım desen seherde kalk
Aşıkların meclisine özünü vur
Hakk’ı arayıp ağlayıp yürüyüp yas tut
Yas tutmadan tarikata girer mi ki?

Hakk’ın vuslatına ereyim desen ağla
Zikrin deyip erenlere yarı ver
Cefa çekip erenlerden pay al
Pay almadan cemalini görer mi ki?

Kul Hoca Ahmed her ne dersen heveskarsın
Hakk’tan korkup ahirete gam çekmezsin
Başın ile geceler donup “Hu” demezsin
Heveskarı Hocam kabul kılar mı ki?

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen