“Salgın, küresel itaat operasyonu aracıdır!”

*Küresel finansal elitler, tüm gezegene sahip olmak istiyor. Ulusal devletlerde, önemli siyasi atamalar, Wall Street, Askeri Sanayi Kompleksi, Big Pharma, Big Oil, Kurumsal Medya ve Dijital İletişim Devlerini temsil eden lobi grupları tarafından kontrol edilmektedir.
 
*Öte yandan, eve hapsetmeyle birleşen “sosyal uzaklaşma”, “sosyal itaat aracı” olarak kullanılmaktadır. Bu sayede insanların bu yeni dünya düzenini protesto etmek için toplanmasını da engelliyorlar.

 
*****
 
Arslan BULUT
 
Michel Chossudovsky, yıllar önce “Yoksulluğun Küreselleşmesi”  adlı eserinde, başta tarım, hayvancılık ve su kaynakları olmak üzere IMF politikaları uygulanan yüz ülkenin topraklarının nasıl ele geçirildiğini, sağlık sistemlerinin nasıl bozulduğunu incelemişti.
Chossudovsky, küresel ekonominin toplam 750 kuruluş tarafından kontrol edildiğini ve ulusal devlet kurumlarını etkisizleştiren bir uluslararası alacak tahsilatı sürecine bağlandığını, küçük ölçekli bireysel mülkiyetin silinmekte olduğunu, ancak kamu açıkları sebebiyle, küresel mali sistemin de tehlikeli bir kavşağa geldiğini belirtmiş ve bütün insanlığı uyarmıştı.
***
Chossudovsky şimdi, “Küresel Kapitalizm, Dünya Hükümeti ve Korona Krizi” başlığı altında yapılan işin küresel bir operasyon olduğunu yazdı.
Chossudovsky, özetle şu tespitleri yaptı:
* Dünya, korona krizinin sebepleri ve sonuçları konusunda yanlış yönlendiriliyor.
* COVID-19 krizi, DSÖ himayesinde, dünya çapında bir ekonomik, sosyal ve politik yeniden yapılanma sürecini tetiklemek için bir bahane olarak kullanılmaktadır. Sosyal mühendislik uygulanmaktadır. Hükümetler, yıkıcı ekonomik ve sosyal sonuçlarına rağmen, karantina gibi uygulamaları genişletme baskısı altına alınmıştır.
*Çokça belgelendiği gibi mortalite dâhil COVID-19 hastalığı tahminleri, büyük ölçüde manipüle edilmektedir.
*Dünya çapında uygulanan ulusal ekonomilerin kapatılması kaçınılmaz olarak yoksulluğa, kitlesel işsizliğe ve ölüm oranının artmasına sebep olacaktır.
***
*Pandemi, bir ekonomik savaş eylemi haline getirilmiştir. 
*Politikacılar yalan söylüyor. Ulusal ekonomilerin kilitlenmesi ya da kapatılması halk sağlığı krizine bir çözüm oluşturmaz.
*Politikacıları kim kontrol ediyor? Politikacılar neden yalan söylüyor? Bunlar, “Ultra-zengin hayırseverler” de dahil olmak üzere finansal kuruluşların politik araçlarıdır. Görevleri, dünya çapında ekonomik faaliyetlerin dondurulmasından sonra oluşturulacak küresel ekonomik yeniden yapılandırma projesini yürütmektir.
*Koyunları ağıla sürükleyen “çoban köpekleri” gibi bütün insanlığı evlere sürüklediler.. Bu bir salgın değil, dikkatle planlanmış bir operasyondur. Kendiliğinden veya kazara olan bir şey yoktur.
*Ekonomik durgunluk ulusal ve küresel düzeyde tasarlanmıştır. Kriz ABD-NATO askeri ve istihbarat planlamasına da entegre edilmiştir. Çin, Rusya ve İran’ı zayıflatmakla kalmayıp, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin istikrarsızlaştırılmasını da içeriyor.
***
*“Dünya Hükümeti” kavramı ise David Rockefeller tarafından, Almanya’da, Baden 1991 Bilderberg Toplantısı’nda gündeme getirilmişti.
*2010’da Rockefeller Vakfı, “küresel yönetişim” ile birlikte dünya çapında bir virüs salgınıyla ilgili alınacak önlemleri senaryo olarak tartışmıştı!
*Bu simülasyonun, çok milyar dolarlık bir aşı programı geliştiren Big Pharma ile irtibat halinde ve DSÖ himayesinde tamamen yozlaşmış bir çaba olduğu ortaya çıkan 2009 H1N1 domuz gribi pandemisini izleyen yılda düzenlendiğini hatırlatmak gerekir.
*Talimatlar ulusal hükümetlere iletilmektedir! Korku kampanyası, bu “entelektüel seçkinlerin ve bankacıların uluslarüstü egemenliğine” hizmet etmektedir.
“Küresel yönetişim”, küresel çapta genişletilmiş bir “rejim değişikliği” biçimidir.Nihai hedefleri, ulus devletleri kendi kurumları ve ulusal ekonomileri ile birlikte “açık ekonomik bölgelere” dönüştürmektir.
*Küresel finansal elitler, tüm gezegene sahip olmak istiyor. Ulusal devletlerde, önemli siyasi atamalar, Wall Street, Askeri Sanayi Kompleksi, Big Pharma, Big Oil, Kurumsal Medya ve Dijital İletişim Devlerini temsil eden lobi grupları tarafından kontrol edilmektedir.
*Öte yandan, eve hapsetmeyle birleşen “sosyal uzaklaşma”, “sosyal itaat aracı” olarak kullanılmaktadır. Bu sayede insanların bu yeni dünya düzenini protesto etmek için toplanmasını da engelliyorlar.
*Gerçekleri ortaya çıkarmak ve dayanışmak, bu gelgiti tersine çevirmek için organize olmak çok önemlidir. Dünya çapında bir hareketin ilk adımı “karşı propaganda”dır.
————————————————
Kaynak:
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/salgin-kuresel-itaat-operasyonu-aracidir-55834yy.htm
Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen