Şeyh Galib – Gencînen Olsam Vîrân Edersin 

Gazel

Gencînen olsam vîrân edersin 
Âyînen olsam hayrân edersin

Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna 
Baksan ne işler seyrân edersin

Sâkî kerâmet sende yâ bende 
Bahrı habâba mihmân edersin

Nezzâre-i germ etdikçe ey çeşm 
Âteşle âbı yeksân edersin

Ey huşk zâhid dem urma meyden 
Dest-i du’âyı mercân edersin

Zâhid o mehveş pür-nûrdur kim 
Bütdür demezsin îmân edersin

Mâdâm uçarsın gözlerde ammâ 
Rûyun perî-veş pinhân edersin

Tabl-ı tehîden gümdür suhenler
Bîhûde Gâlib efgân edersin

Etvâr-ı çarha uy Mevlevî ol 
Seyrân edersin devrân edersin

Yazar
Kırmızılar

Bu websitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanlabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızlar® 2010 - 2024

medyagen