Duyuru-Aktivite

Cumhûriyetimizin Kurucusu, Millî Mücâdelenin Başkomutanı, Türklüğün Medâr-ı İftihârı Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ü, vefâtının 81. Yıldönümünde rahmet, minnet, şükran, saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

Rûhu şâd olsun…

*****

Efendiler!

Malûm hakayiktandır ki: Tarih; bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkâr edemez. Binaenaleyh böyle bir nikab-ı bâtılın arkasından vatanımız ve milletimiz aleyhinde verilen hükümler, kanaatler muhakkak mahkûmu iflâstır! Ve işte bütün bu menfur zulümlerden ve bu bedbaht âcizlerden, tarihimize karşı reva görülen haksızlıklardan müteessir olan vicdan-ı millî nihayet sayha-i intibaını yükseltmiş ve Müdafaai Hukuku Milliye ve Muhafazai Hukuku Milliye ve Müdafaai Vatan ve Müdafaai Hukuku Milliye ve Reddi İlhak gibi muhtelif namlarla ve fakat aynı mukaddesatın temini sıyaneti için ebarüz eden millî cereyan, bütün vatanımızda artık bir elektrik şebekesi haline girmiş bulunuyor. İşte bu şebeke-i azimkâranenin vücuda getirdiği ruhu celâdettir ki mübarek vatan ve milletin mukaddesatını tahlis ve himayeye müstenit son sözü söyliyecek ve hükmünü tatbik ettirecektir.

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayını, Divan Yayıncılık Ltd. Şti., ISBN 975-16-0163-0, Ankara, 2006, Sf.10-11)

Gazi Mustafa Kemal Ataturk3

 

Medeniyet Tasavvuru

Neşet TOKU
Hukuk Üzerine
Saadettin Yağmur GÖMEÇ
Eski Türk Dininin Temel Özellikleri
Zeki Salih ZENGİN
İslam, Ahlâk ve Etik

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

27948342