17 Eylül 2021

23 nisan bayrami kutlu olsun copy

Millete Efendilik yoktur. Hâdimlik vardır. Bu millete hizmet eden onun Efendisi olur.

Efendiler! Tarihî beşerde, tarihî cihanda Devlet-i Aliye-i Osmaniye-yi milletimize istinaden teşkil etmiş olan bir sülâle-i muhteremeye dahi milletimiz derin tarihî hatıratı ile ihtiram eder. Fakat bu nokta-i nazardan ihtiramı dahi kendisine Efendi bulmak ve aramak için değildir. Millet ona ancak vaz‘ı kanunisini ve vaz‘ı meşruunu verir (alkışlar). Ve hâkimiyetini bizzat muhafaza eder (alkışlar).

Gâzi Mustafa Kemâl ATATÜRK, 1 Aralık 1921, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Sf. 117

Bu kategorideki Makalelerden