27 Ocak 2022

30 Ağustos zaferimizin 99. yıldönümü kutlu olsun.

Başta Başkumandan Gâzi Mustafa Kemâl Paşamız olmak üzere, bu kutlu zaferin mimârı olan kumandan ve askerlerimize Yüce Allah'tan rahmetler diliyoruz. Ruhları şâd olsun...

2021.08.30 30 agustos zafer bayrami2

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları. Afyonkarahisar-Dumlupınar büyük meydan muharebesinde zalim ve mağrur bir ordunun asli unsurlarını, inanılmayacak kadar kısa sürede bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve soylu milletimizin fedakârlıklarına lâyık olduğunu kanıtlıyorsunuz. Sahibimiz olan Türk milleti, istikbalinden emin olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki mahâret ve fedakârlıklarınızı yakından gözlem ve takip ediyorum. Milletimizin hakkınızdaki takdirâtına delâlet etmek vazifemi ardışık ve devamlı ifa edeceğim. Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da başka meydan muharebeleri verileceğini gözönüne alarak ilerlemesini ve herkesin fikri güçlerini, kahramanlık ve vatanseverliğini, birbirleriyle yarışırcasına göstermeye devam etmesini talep eylerim.

Ordular, İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri.”

Başkumandan Gâzi Mustafa Kemâl Paşa

Bu kategorideki Makalelerden