Gençlerden

Kadir Kaan Güler

Deli Dumrul Yayınevi
Ankara
201
Sayfa:176
ISBN: 978-605-828-20-32

 Hazırlayan
Zeynep YİĞİT* 

Tarih boyunca insanoğlunun ortak mücadelesi var olma savaşı olmuştur. Kişi tek başına mutlak bir bağımsızlık elde edemeyeceğini bildiğinden bağlı bulunduğu köklerin, milletin bağımsızlığı doğrultusunda çaba göstermiştir, gösterecektir. Bu mücadelenin temelinde insanın kendisinin veya milletinin bekası için belirlediği hedefleri yatmaktadır. Lakin bu hedefleri közleyen ateş milletlere göre değişiklikler göstermiştir. Olaya Türk tarihi çerçevesinden baktığımızda, bizde, diğer milletlerden farklı olarak milli bilinç doğrultusunda bir hedef göze çarpmaktadır. Milliyetçilik fikri Batı'da modernizmin bir ürünü olarak çıkmış bulunmaktayken Türk milliyetçiliği için kesinlikle böyle değildir. Bilhassa diyebiliriz ki milliyetçilik olgusu Osmanlı dönemi Türklerinde tamamen "var olma mücadelesi" şeklinde ortaya çıkmıştır (s.27). Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkışını, Göktürkler dönemine değin götürebiliriz. Öyle ki, Bilge Kağan'ın Orhun Yazıtlarında "Türk Budun " seslenişinin altında Türk milli şuuru bilinci yatmaktadır. Fakat milliyetçilik dediğimiz olgu çok kereler zaten halk tarafından değil elitlerce savunulmuş ve ancak 19.-20. yy'da halka indirgenebilmiştir. (s.20) .

Siyasi atılım gerektiren bu çaba içerisinde zamanla kopmalar olsa da, Saltanat, Cumhuriyet gibi rejim değişiklikleri ve sürekli değişkenlik göstermiş olan meclis yapısı, Türk Demokrasi Tarihi adı altında başka bir başlık oluşturmuştur. İşte, Türk milliyetçiliğinin asıl macerası burada başlar… Türklerde tarih boyu nasıl bir demokrasi anlayışı vardı? 

Göktürk Dönemi'ne kadar dayanan bir milliyetçilik, 19.-20. yy' da halka nasıl indirgenebilmiştir? Yukarıdaki sorular, bir anlamda, MHP’yi ve onun yakın tarihimizde üstlendiği rolü anlamamızı da kolaylaştıracaktır. Millet Partisi (MP), Cumhuriyetçi Millet Partisi (CMP), Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) aşamalarından geçen MHP... Nitekim 1965 seçimlerine değin bir farklılık göstermeyen CKMP, ancak Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının partiye girmesiyle bir ivme yakalayacaktır (s.102).

Kadir Kaan Güler'in Alparslan Türkeş Türk Milliyetçiliği Fikri ve CKMP kitabı bu ve bunun gibi birçok soruya yanıt vermekte. "Şehit Fırat Çakıroğlu'nun Aziz Hatırasına" ithafen yayınlanan kitap 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde,  Türk milliyetçiliği fikri incelenmiş, ikinci bölümde Türk Siyasi tarihine girilmiş ve CKMP'nin kuruluşu açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise hayatını Türklük için adayan Alparslan Türkeş'in hayatı ve "Alparslan Türkeş'in CKMP'si" anlatılmış. Yazarın, Türklük vakar ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti olarak özetlediği duruş Dokuz Işık doktrini de (s.132) açıklamalarıyla üçüncü bölümde özellikle gençlere bir rehber olacak nitelikte. Yalın ve açık dili, dikkat çeken kaynak yoğunluğu ile 2017 ortalarında raflarımızda yerini alması beklenen bu değerli çalışmayı hararetle tavsiye ediyoruz. Dahası, yazarın genç oluşunun gençlerde okuma ve yazma hevesi oluşturacağına dair ümitlerimizi de arttırmakta. Eserle ilgili sözlerimize, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın bir vecizesiyle nokta koymak istiyoruz: “Türklerin övünülecek tarihleri vardır. Ancak, tarih bilirseniz o zaman 'Ne mutlu Türk'üm!' sloganının manası olur." Sloganın varlığından haberdar olup manasını bir kenara itmemek için okuyunuz efendim.

* Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencisi

 

Medeniyet Tasavvuru

Neşet TOKU
Hukuk Üzerine
Saadettin Yağmur GÖMEÇ
Eski Türk Dininin Temel Özellikleri
Zeki Salih ZENGİN
İslam, Ahlâk ve Etik

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

27911233