Gençlerden

Metehan KAYGI

İnsanoğlunun tarihsel süreç içerisinde salgın hastalıklarla mücadelesinde geliştirmiş olduğu en etkili yöntemlerden biri olan aşı,son zamanlarda günde-mimizi epey meşgul etmiştir. Ancak geldiğimiz noktada bu etkili ve pratik yönte-mi geliştirmenin yollarını konuşmamız gerekirken ne yazık ki tartışmalar aşının reddi üzerinden yürümektedir.

Aşının reddine gelmeden önce insan bağışıklık sistemi ve aşı hakkında bilgi vermek gerekir.

İnsan organizmasında hastalık yapıcı dış etkenlere karşı(bakteri,virüs…) aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık olmak üzere iki tür savunma sistemi bulunur. Aşı bunlardan aktif bağışıklık grubunda yer alır. Aktif bağışıklıkta kişi sağlıklıyken hastalığa neden olan antijenler zayıf formlarda kişiye enjekte edilir ve böylece gerçek hastalık etmenleri ile karşılaşıldığında çok kısa sürede antikorların(orga-nizmanın savaşçı hücreleri) üretimi sağlanır. Pasif bağışıklıkta ise kişi hastayken antikorlar serum yoluyla vücuda doğrudan verilir. Çünkü kişi hastalık etmenleri-ne maruz kalmıştır ve vücudun kendisinin antikor üretmesi beklenerek zaman kaybedilmemelidir.

Yukarıda da anlatıldığı gibi aşı bir önleyici tedbirdir.Peki aşı karşıtlarının savları neler? Neden aşı yaptırılmasına karşı çıkıyorlar?

1.Aşıyı reddenlerin en önemli dayanağı aşının otizme yol açmasıdır.Timerosalin maddesinin otizme yol açtığı öne sürülmüştür. Ancak bu konuda yapılan ve önemli hakemli tıp dergilerinde yayımlanan araştırmalarla bu iddia çürütülmüş-tür.Timerosalin etil-civadır. Toprakta,havada,suda da bulunan timerosalin vü-cuttan çok hızlı atıldığı için toksik etki oluşturmamaktadır. Ayrıca timerosalin çoklu doz olarak üretilen flakon tip aşılarda bulunmaktadır. Ülkemizde aşılar tek kullanımlık enjektörler ile yapıldığından böyle bir tehlike söz konusu değildir.

2.Aşı karşıtlarının bir diğer itirazı aşılarda eser miktarda bulunan alüminyumdur. Alüminyum aşının etkisini artırmak için kullanılır. Böyle maddelere adjuvanlar denir. İnsan metabolizması gün içinde alüminyuma göre kat kat daha fazla tok-sik olan unsurlar ile karşılaşmaktadır.

3.Aşı karşıtlarının bir itirazı da aşıların %100 koruma sağlamadığıdır. Hiçbir aşı tek başına %100 koruma sağlamaz. Aşı ancak büyük çapta uygulanırsa etkili so-nuçlar verir. Aşı olmayan birey sayısının artması aşı olmuş bireyleri de risk grubuna dahil etmektedir.

4.Aşı reddinin önemli bir nedeni bilim camiasına duyulan güvensizlik ve sosyal medya ortamında yayılan asılsız haberlerdir. Bu haberler toplumu gereksiz pani-ğe sevk etmektedir.

Tabi ki bunlardan başka bir çok farklı neden de sıralanabilir. Ancak yukarıdaki nedenler belli başlı olanlarıdır. Şu anda gelinen noktada aşıyı reddedenlerin sayısı 23,000’i bulmuştur. Eğer aşı reddi furyası bu şekilde devam edecek olursa sayının 50000’e yükselmesinden korkulmaktadır. Yine bu duruma yeterli önlem alınmaz ise artık unuttuğumuz kızamık,kızamıkçık,difteri,kaba kulak gibi salgın-larla yeniden karşılaşmak zorunda kalacağız.

  

Medeniyet Tasavvuru

Müfit Selim SARUHAN
Erdemlerin Erdemi: Adâlet

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

30893392