30 Mart 2023

Prof.Dr. Orhan ARSLAN

Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil, olmazsa olmaz bir konudur.

İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 Esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye. 

Buyurunuz, nüzul sırasına göre tanışmaya devam edelim:

EHAD

Mutlak bir, sonsuz tek. Hadsiz, hudutsuz, sayısız tek; azlık, çokluk söz konusu olmadan hesaba, kitaba, ölçüye, tartıya sığmayan tek.

Tek ama yalnız değil; çünkü O, birliği sonsuz olandır.

Ne ki yaratandır tekdir, birdir; ne ki yaratılmıştır çifttir, çoktur.

Allah ehadiyetinde öylesine gayurdur ki, kendinden başka bütün mahlûkat çift yaratılmıştır.

Ehad zatında tektir, Vahid fiilinde tektir.

İHLAS SURESİ: ALLAH EHAD’DİR

İhlas suresi; “Allah kimdir?” sorusunun cevabıdır ve sure tamamıyla Allah’ın zatıyla alâkalıdır.

“Kul”; De ki… Dilinle de ikrar et, öğüt tekrarı bu: Yanlış yapma. Ehad olan, Allah’tan başka hiç kimseyi biricik ve alternatifsiz görme.

Tevhidin biri birlemek, çoku çoklamak olduğunu bil; çünkü sadece Allah tektir. Allahtan başka her şey çoktur; sayısızdır. Bu konuda da titizlen. Ehad ne kadar tek ise, O’ndan gayrısı da o kadar çoktur.

Sevgini-saygının ilk sırasına Ehad olan Allah’ı koy!

Rabbimizden öğüt: “Ehad olan Allah’ın hakkını her hakkın üzerinde tut ve O’na olan saygıyı da her saygının üzerinde tut.”

YALNIZ ALLAH’TAN YARDIM İSTE

Fatiha sözleşmesinde; “Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım dileriz.”

Allahtan başka kimseden bir şey isteme; kimsenin yüzü suyu hürmetine de bir şey isteme.

Allah tektir, kulluğun ve ibadetin adresi de tek olmalıdır. Kulluğun adresi tek ise, duanın adresi de tektir.

ALLAH’TAN HAŞYET EDİLİR

“Onlar Allah’tan başka kimseden korkmazlar (Ahzab 33/39).”

Haşyet Allah’ın hakkıdır. Çünkü Haşyet sıradan korku değildir.

Haşyet; korkulanın yüceliğinden dolayı, Havf; korkanın zayıflığından dolayı duyulan korkudur.

Haşyetin kaynağında korkulan hakkında bilgi, Havfın kaynağında ise, korkulan hakkında cehalet yatar.

İşte bundan dolayı Haşyet, Ehad olanın hakkıdır.

Sevgide öncelik Allah’ın idi, korkuda da öncelik Allah’ındır.

Bize esmasıyla Zatını tanımayı lütfeden Allah’ım; Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Hayırlı Cumalar diliyorum.

Ankara, 20 Mayıs 2016

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: