6 Temmuz 2022


Prof.Dr. Orhan ARSLAN

*****

Esmai Hüsna; “Allah’ın güzel isimleri” demektir.

İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil, olmazsa olmaz bir konudur.

İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye.

Buyurunuz tanışmaya devam edelim:

AZİZ

Üstün, güçlü ve şerefli demektir.

ALLAH AZİZDİR

Allah, kendisini Aziz olarak bilmemizi, bunu söylememizi ister:

“İzzet bütünüyle Allah’a mahsustur (Fatır 35/10).”

“Onların lafları seni üzmesin. Çünkü şeref ve itibar bütünüyle Allah’a mahsustur (Yunus 10/65) (Nisa 4/139).”

“ Yoksa onlar izzet ve şerefi kâfirlerin yanında mı arıyorlar? Ama bakın izzet ve şeref tümüyle Allah’a aittir (Nisa 4/139).”

AZİZ KİTAP: KURAN

Allah’ın sonsuz ve mutlak, eşsiz ve benzersiz izzet ve şerefi, bütün haşmet ve azametiyle vahiyde tecelli etmiştir: “Bu ilahi uyarıyı inkâr ha! O elbette pek aziz ve şerefli bir kitaptır (Fussilet 41/41).”

Aziz kitap, okuyanı, anlayanı ve yaşayanı Aziz eden kitaptır; Aziz kitap, eşkıya toplumundan sahabe toplumu yaratan kitaptır.

AZİZ NEBİ: HZ. MUHAMMED

Kuran peygamberler içinde sadece Allah Resulü için Aziz ismini bir sıfat olarak kullanır: 

"Size kendi türünüzden bir elçi gelmiştir ki, o pek Aziz’dir. Sizin zorlanmanız ona pek ağır geliyor. Üzerinize hassasiyetle titriyor. O müminlere karşı şefkat ve merhamet abidesidir (Tevbe 9/28)”.

Aziz peygamberimiz, tam anlamıyla Azizdir. Kendisine Risalet’le bahşedilen İzzet sayesinde Usve Hasene (Güzel Örnek) ve âlemlere rahmet olmuştur.

ALLAH’IN AZİZ İSMİYLE TECELLİSİ…

Tecelli ettiği kul, önceleri kitap nedir iman nedir bilmeyen bir yetim iken (Şura 42/52), O Aziz edince âlemlere rahmet olur.

Allah sonsuz izzetiyle bir şehre tecelli ederse, bir blok kaya iken, onu şehirlerin anası ve emin belde Mekke yapar.

O bir evi Aziz edeceği vakit, o ev yeryüzünün göbeği, arzın kalbi ve insanların binlerce yıl ziyarete koştukları Kâbe olur.

Aziz esması en büyük tecelliyi insanda gösterir; insan yeryüzü halifesi, kalfa olarak görevlendirilir.

İnsana “Talim-ül Esma” öğretmiş; konuşma, düşünme, akletme ve eşyaya isim koyma kabiliyeti bahşetmiştir. Kalfa aziz olacaktır, zelil olandan halife olmaz.

Ve Münafikun 63/8’de Rabbimiz: “İzzet ve şeref Allah’a, Resulüne ve Müminlere aittir. Gel gör ki münafıklar bunu bilmiyorlar.” diyerek, müminleri de İzzetinden pay sahibi yapmıştır.

Sözü Hz. Ali gibi bağlayalım mı?

“Senin bana Rab oluşun iftihar olarak bana yeter. Benim sana kul oluşum, bana izzet ve şeref olarak yeter.”

Rabbimiz! Aziz olmak için, Üstün-Güçlü-Şerefli olmak için, Allah’lı ve Kur’an’lı olmamız gerektiğini öğretiyor ve bizi hiç, ama hiç terk etmiyorsun.

Biz de Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Aziz Allah’ım!

Hayırlı Cumalar diliyorum…

Ankara, 02 Aralık 2016

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: