19 Mayıs 2022

 

Prof.Dr. Orhan ARSLAN 

"Rabbinin adını an (zikret) ve bütün benliğini Allah’a vakfet (ada, emanet et) ve O’na ait ol (BETÜL) (Müzzemmil 73/8)" 

ZİKİR, bilinçli eylemdir ve Kur’an’ı Kur’an’laşarak okuyarak Allah’ı övmektir. 

BETÜL olmak, hayatı Allah’la yaşamaktır. Allah’ın rızası dışındakilerden alâkasını kesmektir. 

HZ MERYEM BETÜL’DÜR 

BETÜL, tarihte iki kadınla alakalı bir sıfattır: Hz Meryem ve Hz Aişe (Nur 24/15’deki iftira olayından dolayı). Ancak, daha çok Hz Meryem’in özelliği olarak bilinir. 

Hz Meryem; bedenî ve ruhî saflığı, kendini Allah’a ve ibadete adaması, iffet ve namusunu koruması sebebiyle “BETÜL” olarak adlandırılmıştır. 

BETÜL ayrıca manevi mükemmellikle birlikte, fizikî güzelliği de ifade ettiğinden, Hz. Meryem zamanının en güzel ve en mükemmel kadını olarak da tanımlanmaktadır. 

Kur’an’da kendi ismi ile bizzat geçen tek kadın Hz. Meryem’dir.  Allah onu tüm kadınlara örnek göstermiştir. 

ERKEKLER DE BETÜL’DÜR 

BETÜL için ayetin hitabı önce Hz Muhammed’edir. 

BETÜL olmak sadece kadınlara mahsus değildir. Erkeğin de BETÜL’Ü vardır. Erkeğin BETÜL’Ü, imanına, itikadına, inancına namahremleri sokmamaktır. 

KADIN VE ERKEK BÜTÜN BETÜLLER! 

Tam da test zamanı… Kendinizi Müzzemmil 8’e göre kontrol eder misiniz lütfen. 

Kur’an’ı Kur’an’laşarak okuyarak Allah’ı gerçekten, O’nun istediği gibi zikredip etmediğinize bakar mısınız? 

Hayatınızdaki olayları ve hareketlerinizi, Kur’an terazisinde uygunluk tartısına sunar mısınız? 

"Yoksa siz, başıboş bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz (Kıyamet 75/36)?"

DUA 

Rabbimiz! Bizi zikrinden ayırma. Kur’an’ı Kur’an’laşarak okumanın lezzetini tattır ruhumuza. Bizi BETÜL yap. Bizi Senli yap, Sensizliğin karanlığına düşürme. 

Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım. 

Hayırlar diliyorum. 

Ankara, 10 Nisan 2017

Bu yazarın diğer makaleleri

Bu kategorideki Makalelerden