25 Haziran 2022

Prof.Dr. Orhan ARSLAN

Esmai Hüsna; "Allah’ın güzel isimleri" demektir.

İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil, olmazsa olmaz bir konudur.

İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye.  

Buyurunuz nüzul sırasına göre tanışmaya devam edelim:

AZİZ

Kuranda 14. sırada gelir: Üstün, güçlü ve şerefli demektir.

Onur ve izzetin kaynağı Allah, Kuran ve Allah Resulüdür. Onlardan mahrum olan gerçek şeref ve izzetten de mahrum olmuş demektir.

"Yoksa onlar izzet ve şerefi kâfirlerin yanında mı arıyorlar? Ama bakın izzet ve şeref tümüyle Allah’a aittir Nisa 4/139)."

Şeytan bile Allah’ın izzetine yemin etmektedir: "Senin izzetine yemin olsun ki: "Fe Bi İzzetike"

Allah Azizdir ve kendisini Aziz olarak bilmemizi de, dememizi de ister.

AZİZ İSMİNİN TECELLİSİ

Allah istediğine Aziz ismiyle tecelli eder. Bu kul, önceleri kitap nedir iman nedir bilmeyen bir yetim iken (Şura 42/52), o Aziz edince "Âlemlere Rahmet" olur.

Allah sonsuz izzetiyle bir şehre tecelli eder. Her şeyden mahrum bir blok kaya iken, onu şehirlerin anası ve emin belde Mekke yapar.

O bir evi Aziz edeceği vakit, kübik basit bir yapı iken, o ev yeryüzünün göbeği, arzın kalbi ve insanların binlerce yıl ziyarete koştukları Kâbe olur.

"İzzet bütünüyle Allah’a mahsustur (Fatır 35/10).

"Onların lafları seni üzmesin. Çünkü şeref ve itibar bütünüyle Allah’a mahsustur (Yunus 10/65) (Nisa 4/139)."

Bu üç ayette şeref ve itibarın bütünüyle Allah’a mahsustur denilmektedir.

İZZET VE ŞEREF İMANDADIR

"İzzet ve şeref Allah’a, Resulüne ve müminlere aittir. Gel gör ki münafıklar bunu bilmiyorlar (Münafikun 63/8).

Bu ayette paylaştırmıştır: Allah’lı Peygamberli olan şerefli olur.

"Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil edersin (Ali İmran 3/26)." Buradaki dilemek tek yönlü değil çift yönlüdür. 

Kul diler, sonra Allah ona şeref ve izzet yaratır.

Aziz esması en büyük tecelliyi insanda gösterir. İnsan yeryüzü halifesidir: Kalfa (Yaratan Allah). 

Kalfa olabilecek insan bir takım sıfatlarla donanması gerekir. İşte esma budur; insan Aziz olmalıdır.

Aziz olmanın ilk örneği "Talim ül Esma" olmuştur. Allah Aziz kuluna konuşma, düşünme, akletme lütfetmiştir. Kalfa Aziz olacaktır. Zelil olandan halife olmaz.

AZİZ VAHİY

Allah’ın eşsiz izzet ve şerefi, bütün azametiyle vahiyde tecelli etmiştir. 

"Bu ilahi uyarıyı inkâr ha! O elbette pek Aziz ve şerefli bir kitaptır (Fusilet 41/41)."

Aziz kitap, okuyanı anlayanı ve yaşayanı Aziz eden kitaptır. Aziz kitap, eşkıya toplumundan sahabe toplumu yaratan kitaptır.

Ebu Cehil’in oğlu ve küfrün önderi İkrime, İslam’la şereflendikten sonra, boynuna astığı Kur’an sahifelerini eliyle okşayarak ve severek dolaşırdı: "Ben senden 20 sene ayrı kaldım" diyerek…

Zamanının en ünlü eşkıyası iken, müşterilerini soymak için girdiği handa: "İman edenlerin Allah’ı ve vahyini anınca ta kalplerinde bir ürperti duymalarının vakti hala gelmedi mi (Hadid 57/16)" ayetini duyunca " Geldi ey Rabbim" diyerek ünlü bir âlim ve arif olan zat, Aziz vahyin şeref ve gücüne ne güzel örnektir.

AZİZ NEBİ

Kuran, peygamberler içinde sadece Hz Muhammed için Aziz ismini bir sıfat olarak kullanır. "Size kendi türünden bir elçi gelmiştir ki, o pek Aziz’dir. Sizin zorlanmanız ona pek ağır geliyor. Üzerinize hassasiyetle titriyor. O müminlere karşı şefkat ve merhamet abidesidir (Tevbe 9/28)."

Aziz peygamberimiz, tam anlamıyla Azizdir.

Bir gün, kendisine küstahlaşan Ebu Cehil’e, kimsenin beklemediği bir haşmetle: "Ben seni kahretmek için gönderildim" diyecektir.

İLAHİ İZZETİN MÜMİNDE TECELLİSİ

Hz Ali: "Senin bana Rab oluşun iftihar olarak bana yeter. Benim Sana kul oluşum, bana izzet ve şeref olarak yeter. Ve Sen benim tam da sevdiğim gibi bir Allah’sın. Sen de beni tam sevdiğin gibi kul eyle ya Rabbi."

Allah’ım! Bize de Aziz esmanla tecelli et lütfen!

Senin Aziz ettiğini kimse zelil edemez, senin zelil ettiğini kimse Aziz edemez.

Bizi yeryüzü halifesi olarak onurlandıran ve Azizlik lütfeden Rabbimiz. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Hayırlar diliyorum.

Ankara, 04 Haziran 2017

 

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: