7 Temmuz 2022

Mehmet DEMİRCİ

Her tohum uygun ortam bulunca çatlar, filizlenir, sebze kökeni veya ağaç olur. Bazı tohumlar daha güçlüdür, potansiyel olarak üstün özelliklere sahiptir. Bunlar filiz verdikten sonra usta bir bahçıvanın özel ilgisini görürse daha verimli sonuç elde edilir.

Sözü Sait Başer’e getireceğim.

Yaratılışında bilkuvve mevcut olan değerli özün açığa çıkması konusunda, bir güzel öğretmenin himmetine nail olur. Bu zat lise yıllarında Başer’e yol gösteren Hayri Bilecik’tir (1943-1992).

Hayri Hoca, Sait Başer için bir öğretmenden daha fazlasıdır.

Öğrencisindeki cevheri görmüş, onu bir kuyumcu gibi işleyerek geleceğe hazırlamıştır.

Sait Başer, güzel sanatlar ve tarih öğrenimi gördü. Başlangıcından günümüze kadar Türk Kültür Tarihi’ni inceledi.

Samiha Ayverdi ve Yahya Kemal’in temsil ettiği kültür milliyetçiliği konusunda başarılı çalışmalar yaptı. "Yahya Kemal'de Türk Müslümanlığı" kitabı orijinal bir araştırmadır. "Kut ve Töre", "Türk Müslümanlığı" ifadeleri Başer'in literatürümüze kazandırdığı kavramlardır.

AYVERDİ OCAĞINDAN

Son günlerde Post yayıncılık Sait Başer’in ard arda 3 kitabını çıkardı: "Anlama Krizi", "Yitik Yurdun İçinde" ve "Selam Söyle".

Arkası gelecek.

Bunlardan ilk ikisini okudum.

Yayıncı bu kitapları “deneme türü diye sunmuş. Yitik Yurdun İçinde’nin arka kapağında yer alan şu cümle Sait Başer’in düşünce dünyası hakkında bir fikir verecektir: "Samiha (Ayverdi) Anne'nin ocağında gönlünü ısıtıp, aydınlatan Sait Başer, Türk medeniyeti denizinde, gün ışığının ulaşmadığı derinliklerde keşfettiklerini izhar etti."

Başer, bilgi ve tefekkür birikimini her imkan ve fırsatta yayan biridir. Üniversite hocalığından sonra radyo ve televizyon dışında İstanbul’da birkaç mekanda sürekli seminer ve sohbetleri olmaktadır.

TÜRK TEFEKKÜRÜ

Okuduğum son iki kitabında yer yer Cemil Meriç üslubu taşıyan; tarih, tasavvuf, felsefe ve sosyoloji ile harmanlanmış yeni bir Türk Tefekkürü sunma çabası dikkati çeker.

Materyalist çağın dayatmalarına karşı, kadim hikmet geleneğimizden hareketle, asrın gereklerini ıskalamadan Türk-İslam tefekkürünü canlandırmanın örneklerini verir.

Zengin edebi kültürü sayesinde hikmet yüklü tasavvuf şiirlerini kullanarak, yazılarına ayrı bir lezzet kattığı görülür.

Başer’e göre: “İnsanı doymaz iştahalarıyla mes’ut etmek imkansız./ Ateşi düşürülmeden tedavisi yapılamayan hastalıklar gibi… Önce o iştahaları üzerimizden çıkaracağız.” Önemli bir konuya dikkat çeker: "Tabiatın sesini duyamaz oldu çoğumuz./ Dağların kayalara çarpa çarpa bestelediği rüzgar uğultuları, iğne yapraklara dolanan ıslık sesleri, o okyanusların ritmik ve mistik zikri, vahşi hayatın tabi olduğu büyük eko sistem, mücadele, yardımlaşma, mevsimlerdeki akış, çiçekler, böcekler, arılar...

Bunların karşısında durup hayata bakmayı bilmiyor yeni kuşaklar artık."

--------------------------

Yukarıdaki yazı  http://www.mehmetdemirci.org/sait-baser-kitaplari/ sayfasından alınmıştır. Bu yazı, ayrıca 3 Temmuz 2017 tarihli Yeni Asır gazetesinde de yayınlanmıştır.

Yazar Hakkında:

Mehmet DEMİRCİ

Mehmet DEMİRCİ

1942’de Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Kovanlık köyünde doğdu. Konya Akçeşme İlkokulu ve Konya İmam-Hatip Okulu’nda okudu. 1965’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Orta dereceli okullarda iki yıl öğretmenlik yaptı. Tasavvuf Tarihi dersi için yapılan sınavla, 1969 sonlarında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’ne atandı. Enstitü 1982’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştü.

1984″te “doktor” unvanı aldı. 1987’de “doçent”, 1994″te “profesör” oldu. İlâhiyat Fakültesi’nde 40 yıla yakın Tasavvuf dersleri okuttu.
Öğretim üyeliği yanında, çeşitli zamanlarda Fakülte Kurulu üyeliği, İlâhiyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Kazakistan’da Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde 6 ay öğretim üyeliği yaptı.
Mayıs 2009’da emekli oldu.
TRT radyosunda uzun yıllar Ramazan için kuşak programlar yaptı. Hâlen İzmir Yeni Asır gazetesinde haftada iki gün köşe yazısı yazmaktadır.

Telif Kitapları:

Yûnus’ta Hak ve Halk Sevgisi
Türkistan Notları
Yahya Kemal ve Mehmed Akif’te Tasavvuf
Hz. Mevlânâ ve Mevlevî Kültürü
Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler
İbâdetlerin İç Anlamı
Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar
Nûr-i Muhammedî
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler
Hadislerle Tasavvuf Kültürü
Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü-Makaleler
Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları
40 Levha 40 Yorum
İyiler ve İyilikler

Çeviri ve yayına hazırladıkları:

Nurlar Hazînesi (İbn Arabî’den çeviri 101 Kudsî Hadis)
Osmanlı Tasavvuf Kültürü (Kasîde-i Tâiyye Şerhi, İbn Fârız-Ankaravî)