12 Ağustos 2022

Ömer AĞAÇLI

Kur’an’a göre Allah sadece var olan “ Mutlak Varlık” değil, herşeye varlığı ile destek vererek onları var kılandır. Diğer bir ifade ile Allah, tüm mükevvenattaki varlıkların var oluşlarını sağlayan ve her an onları yönetendir.

3/2: “ Allah sonsuz hayat sahibidir. Bütün varlıklara var oluşlarını sağlayandır.”

55/29: “ ALLAH HER AN YARATMA HALİNDEDİR.”

39/62: “ Allah , herşeyin yaratıcıdır ve yöneticisidir.”

Yukarıdaki ayetlerde belirtilen anlamlar çok açıktır. Allah hayatın içinde her an müdahildir, diyebiliriz. Şu kadar var ki Allah, hayatın kendisi, hayatın içinde tüm varlıkları çekip çevirendir. Ve bu her an böyledir.

İnsanın düşünceleri, niyetleri ve fiilleri ne yöne olursa, Allah’ta buna anında karşılık verendir. Bu yönler iki boyutludur.” ULVİ “ ve “ SÜFLİ”...

İNSAN AKIL VE İRADE SAHİBİDİR. AKIL TERCİHİNİ YAPAR, SEÇİMİNİ YAPAR; İRADE DE UYGULAR. ALLAH İSE BUNA KARŞILIK VERİR, İNSANIN MADDİ, MANEVİ POZİSYONUNU BELİRLER...

99/7,8 :” Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” Diye işaret edildiği gibi, insanın niyetleri, eylemlerine karşılık Allah da karşılık vermektedir. Allah’ın verdiği karşılıklar, kulun maddi, manevi seviyesini de belirleyicidir.

Ahkaf 19: “ Her insanın yaptıklarından dolayı dereceleri vardır.”

İnsanın maddi, manevi. Durumu, Kur’an’da dereceler, mertebeler olarak ifade edilir ki Allah nezdinde bütün insanlar derece derecedirler.

3/163: “İnsanlar, Allah nezdinde derece derecedirler.”

3/26: “ De ki: “ Allah’ım, ey mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın; dilediğini yükseltir, dilediğini alçaltırsın.” 70/3:” Yükselme derecelrinin sahibi Allah’tır.” 56/3: “ Allah, alçaltıcı, yükselticidir.” İnsan hangi derecede ise o derecedeki hal üzeredir. Mertebe/ derece hali de belirleyicidir. Mertebe değiştikçe insanın hali de değişir. İnsandaki hal değişimi her an böyledir. Psikolojide buna “ mode” diye isim veriyorlar ki bu da doğrudur.   İnsanın halini değiştiren Allah’tır. İnsan kendi halini değiştiremez. Allah hali ruhla değiştirir. Allah, beşeriyeti ruhla idare eder. Ruh, Allah’ın faal kuvvetidir. Bütün varlıklar Allah’a ruhla bağlıdırlar. Bedenler maddi alemde ruhun kalıbı mesabesindedir. İnsan için bunlar var oluşsal önemdedir. İNSAN KENDİNİN RUH VARLIK OLDUĞUNU BİLMİYOR...Bu nedenle “ Nefsini bilen Rabbini bilir “ denilmektedir. Yani nefsi Rabbin yönettiği anlatılmak istenmiştir.

ŞU HUSUS İYİ BİLİMELİDİR. DİN, BAŞTAN SONA MANEVİ BİR ÖĞRETİDİR. VE KESİN, MUTLAK, DEĞİŞMEZ HAKİKAT BİLGİLERİDİR. İnsan manevi bir varlıktır.  İnsanın manevi durumu neyse, maddi alemine o yansır. Yansıyan aslında ruhun halidir. Ruhun kendini ifadesidir.

Allah insanı ruhla destekleyerek yüceltir. Yükseliş ruhla olur. 40/15: “ O, dereceleri yükselten Allah, emrinde olan ruhu dilediğine indirir.”

Bütün Peygamberler ve onların yollarından gidenler Allah’ın ruhla desteklediği kimseledir. Din kuralları olan ibadetlerin tek bir amacı vardır. Allah’ın ruhla desteğini almaktır. Ruh emir aleminden bir cevherdir ve Allah’a en yakın mertebededir. Ruh aynı zamanda bilen birşey olduğundan buna akıl da denir. Bilinç ruh yüksekliği ile elde edilir. Allah’ın bir kimseyi ruhla yükseltmesi ancak ahlakla mümkündür. Allah ahlakı kötü olanı yükseltmez. Onu bulunduğu yerde bırakır. O kimse de ahlaksızlığının bedelini böylece alçaklıkla öder.

İnsanın manevi  mertebesi, bilgi ve bilinç durumunu da belirleyicidir. Her insan, bulunduğu derece ve bu derecedeki hal üzere bilir. Yani manevi durumla, idrak boyutları arasında doğrudan ilişki vardır. Öte yandan şu hususun da bilinmesi gerekir. Bütün yaratılmış olanlar yükselme çabası içindedirler. İnsan da sürekli böyle bir çırpınış halindedir. Yükselmeyi istemiyen kimse yoktur. Bu çırpınş ve çabaları öze doğru bir eğilim olarak anlamak mümkündür.

ALEMDE NE VARSA, ALLAH’IN İSİMLERİNİN ZUHURUNDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR. ANCAK BU ZUHUR MAHALLERİ OLGUNLUKTA DERECE DERECEDİRLER. HER BİR VARLIK, TECELLİLERİ İSTİDATINDA VAR OLANI AÇIĞA ÇIKARTIR YANİ ZAHİR EDER. Şu kadar varki  her insan bulunduğu derecede ne anlıyor ise onu söyler. MUTLAK BİLGİ İSE SADEC ALLAH’A MAHSUSUTUR. KİM BİLGİSİNİN MUTLAK OLDUĞNU İDDİA EDERSE O KİMSE CAHİL SINIFINDANDIR.

Yazar Hakkında:

Ömer AĞAÇLI

Ömer AĞAÇLI

Aksaray doğumlu, Ankara Devlet Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Daha sonra işletme masteri yaptı. Kamu da çalıştı... Emlak Kredi Bankası’nda mühendislik, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde imar başkanlığı... Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük yaptı.. Ankara’da yaşıyor.. Evli, çocuklu..

 

Yazarın diğer makalelerinden: