7 Temmuz 2022

A Yağmur TUNALI

Askerde yemeğe " Tanrımıza hamdolsun!" diye başlanır ya..

Habertürk'de, bu saatte biraz dinlemek gafletinde bulunduğum bir grup insan, "Bu yanlış düzeltilmeli .." dedi.

"Allah" denmezse Allah sayılmazmış.

Bu cehalete ne denir bilmem ki?

Allah İslam'dan önce de Arapça'da vardı.

Bizdeki özel anlamı kazanmadan ve böyle özel isim  olmadan da Tanrı gibi  tapınılacağı ifade ederdi.

Önce bu bilinsin.

Sonra, her müslüman ülkenin dilinde hem Allah, hem de kendi dillerinde karşılığının olmasına ne mani var?

İlla, herşeyi Arapça mı söyleyeceğiz?

Nitekim, İranlılar "Hüda" derler.

Araplar, "Allah'tan başka  Rab ve benzeri kelimeler de kullanırlar.

Biz de, en çok "Yâ Rabbi" diye dua etmez miyiz?

Türkçesi Tanrı'dır.

Bu herif-i nâ-şerifler Süleyman Çelebi Mevlid'ini de değiştirsinler.

Hazret, Allah'a "Çalab", peygambere " Yalvaç" der.

Çünkü Türkçe öyle denirdi.

Mevlid'de, Yunus Emre'de ve pek çok şiirde, eski metinde çok sayıda Tanrı geçer.

Mevlid'in ilk mısralarında:

"Her kim ana irdi irdi Tanrı’ya

Tanrı didarını gördü bi-riya"

der.

***

Sonra:

"Tanrı’dan Cebrail’e emr oldu yap

Tamu kapusun götürgil heybeti"

der.

***

Yunus:

"Müslümanım diyen kişi

Doğru dur başını kaldır

Tanrı buyruğun tutuban

Nefis düşmanındır, öldür"

der.

***

Yine Yunus:

"Kend-özün beğenen asi olur

Asi kullar Çalap’ın nesi olur"

***

Bu örnekler onlarca cild tutar.

Biz Allahımıza, Çalap da Tanrı da deriz.

Rab de, Hüda da deriz.

"Tanrımıza hamdolsun! Milletimiz vâr olsun!" bizim duamızdır.

Ona bari dokunmayın!

Yazar Hakkında:

A. Yağmur TUNALI

A. Yağmur TUNALI

Yağmur Tunalı,1955 yılında, Kayseri Yahyalı’da doğdu. Orta öğrenimini, Niğde, Kayseri ve Samsun’da; Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde başladığı yüksek öğrenimini, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fransız Filolojisi’nde tamamladı.

Yazı ve sanat hayatına şiirle başladı. Şiirin yanında,deneme, tenkid,tanıtma ve mensur şiirler yayınladı.Yazdıkları, Türk Edebiyatı, Hisar, Töre, Divan, Türk Dili, Doğuş, Milli Kültür, Milli Eğitim ve Kültür, Ülkü Pınarı, Erguvan,Sözcü, Hamle ve benzeri pek çok dergi ile Tercüman başta olmak üzere çeşitli gazetelerde yayınlandı. Bu yazıları, ciltler dolduracak hacimdedir.

1985’e kadar pek çok derginin kurucuları ve yayınlayıcıları arasında yer aldı.

Başbakanlık bağlı kuruluşlarında basın müşaviri ve yayıncı olarak çalıştı. Kültür Bakanlığı Danışma Kurulları’nda görev aldı.

12 Eylül öncesinde,bir grup arkadaşıyla profesyonel anlayışta bir tiyatroyu kurup üç yıl yönettiler.

Yağmur Tunalı,1986 yılında TRT’ye intisab etmesinden itibaren, daha çok radyo ve televizyon için yazdı. Metin Yazarı, Senarist, Sunucu, Yapımcı ve Yönetmen olarak 3000’den fazla programa imza attı.
 
Çok sayıda makalesi ve yayımlanmış kitapları vardır.