28 Mayıs 2022

orhan arslan4

 

Prof.Dr. Orhan ARSLAN

Esmai Hüsna; "Allah’ın güzel isimleri" demektir.

İnsan taptığı varlığı tanımak ister.

Allah’ı gereği gibi bilmeden, tanımadan ve anlamadan ibadet edilemez, bu kesin. Kesin olan bir şey daha var; Esmai Hüsna bilinmeden Allah gereği gibi tanınamaz.

Bir mümin için Allah’ı tanımak olsa da olur değil; olmazsa olmaz bir konudur.

İnsan Allah ile tanışmalıdır. Rabbimiz bizimle tanışmayı öyle arzuluyor ki, Kur’an’da 99 Esması ile binlerce defa kendisini takdim ediyor.

Rabbimiz bekliyor; ne zaman tanışacağız diye. 

Buyurunuz Yaratanımızla tanışmaya devam edelim:

El METİN

Sağlam, çetin, dayanma gücü sınırsız, metanetli demektir.

Çetin ceviz kelimesi, tam da bu anlama gelir.

Yazılı belgeye de, yazıyla sağlama alındığı için "metin" denmiştir.

Dayanma gücü sınırsız olan sadece Allah’tır. Zamanın yıpratıcı etkisiyle yıpranmak ve sonunda ölmek yaratıklar içindir ve kesinlikle Allah için değildir.

El Metin; Allah’a mahsus isim olarak kuranda sadece bir yerde geçer:

"Şüphesiz rızkı veren güç ve kuvvet sahibi Metin Olan Allah’tır ( Zariyat 51/58)."

Bu muhteşem ayet, Hicret öncesi çok sıkışık bir anda, ölüm-kalım mücadelesi veren müminleri takviye için gelmiştir: "Ey müminler! El Metin olan Allah’a dayanın ve rızık endişesiyle sakın metanetinizi kaybetmeyin. O’nun hem El Metin, hem de Er Rezzak olduğunu unutmayın."

ALLAH İLE BAŞ EDİLEMEZ

Çünkü Allah entrikaları bozan bir Metin’dir.

Ancak, Metin olan Allah ile asla baş edemeyeceklerdir.

Müşrikler hak davası adamlarına karşı hep aynı davranışı sergilerler: Önce suskunluğa mahkûm edip yok sayarlar, sonra alay ederler, iftira atarlar ve en sonunda fiili saldırıya geçerler.

Hâlbuki onlar Allah’ın baş edilemez olduğunu bilmiyorlardı ve O Allah tuzakları bozan bir Metin idi.

Ve bilmeliler ki, Allah Yenen (El Galip) ve Boyun Eğdirendir (Kahhar).

METİN OLAN ALLAH’IN TECELLİLERİ

Metin ismine iman eden, onun tecellisine medar olur.

Bu ismin tecelli ettiği mümin, olağanüstü olaylar karşısında herkesin verdiği tepkiyi vermez.

Musibet ve yoklukla sınandığında metanetini kaybetmez. İmanının imtihanı olduğunu bilir.

Dahası, Allah’ın kimseye gücünden fazla yük yüklemeyeceğini bilir; "O yüklediyse götürürüm der."

ÖRNEK ELÇİLER

Metin ismine imanın insanı nasıl Metin kıldığını, Allah’ın elçilerinde görüyoruz:

- Hz. Nuh metanet göstermiş ve kendisi ile alay edenlere aldırmadan karada gemisini yapmıştı.

- Hz. İbrahim ateşe Metin bir şekilde savrulmuş, El Metin olan Allah tarafından korunmuştu.

- Hz. Yusuf zindanda Metin bir kişilik göstererek, hapishaneyi okula çevirmişti.

- Hz. Musa firavuna giderken, Metin olan Allah tarafından Asa ve Yed-i Beyza ile desteklenmiş, Metin olması öğütlenmişti.

- Ve Hz. Nebi’nin metanetiyle, İslam âlemlere rahmet olarak yayıldı.

PEKİ, YA BİZ?

Hiç şüphemiz olmasın ki biz de, El Metin’e iman ettiğimizde, Metin olan tarafından en mükemmel şekilde korunacak, metanet, sağlamlık ve dayanıklılıkla desteklenecek, çetin olacak ve Allah-Kur’an düşmanlarına galip geleceğiz.

Amenna ve Saddakna…

Metin olan Allah’ım: Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Hayırlar diliyorum

Ankara, 12 Ocak 2017

Bu kategorideki Makalelerden