25 Haziran 2022

orhan arslan 2

 

Prof.Dr. Orhan ARSLAN

Cihad, kıtal (kan dökmek) değildir. Cihadın Kur’an’daki tarifi: “İnsanla, insanın gerçek mutluluğu olan İslam arasındaki engellerin kaldırılmasıdır.” Yani insanlara Kur’an’ı götürmektir cihad.

ALLAH GÖRÜNMEYEN ORDULARLA MÜMİNLERİN KALPLERİNE GÜVEN VERİR

“Sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine ferahlığını indirdi ve gözle görmediğiniz ordular gönderdi de, kendisini tanımayan kâfirleri azaba uğrattı. Ve o kâfirlerin cezası işte budur (Tevbe 9/26).”

“İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır (Fetih 48/4).”

“Ey iman edenler! Hani size ordular gelmişti; böylece Biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik (Ahzab 33/9).”

MELEKLERİN YARDIMI

“Hani Rabbinizden yardım dileniyordunuz; bunun üzerine size şöyle icabet etmişti: "Size birbirini izleyen 1000 melekle yardım edeceğim! (Enfal 8/9).”

“ Hani sen inananlara demiştin ki: "Gönderilmiş 3000 melekle Rabbinizin imdadınıza yetişecek olması sizin için yeterli değil mi? Siz zorluklara direnir ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız, düşman ansızın size saldırdığında Rabbiniz size anlı-şanlı 5000 melekle yardım edecektir (Ali İmran 3/124-125).”

Bu ayetlere bakarak, sıkıştığımız anda gökten savaşçı meleklerin inerek bizim için savaşacaklarını sanmayın.

Yasin Suresinde de ifade edildiği gibi Allah, gökten eli kılıçlı melekler indirerek iman edenlere hiç bir zaman yardım etmez.

“Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik (Yasin 36/28).”

Allah’ın yardımı; gönüllere ferahlık vermesi, imanımızı yükseltmesi ve 5000 melek varmışçasına kendimize güven duymamızı istemesidir.

DUA: ESMAİ HÜSNA’N İLE MİLLETİME TECELLİ ET ALLAH’IM

KÂDİR: Her şeye kâdir olan, her şeye gücü yeten tek varlık, mutlak kudret sahibi olan Sensin. Sonsuz ve sınırsız gücünü külli iradesiyle kullanan sensin. Kuluna iradesinden pay veren Allah’ım; kudretinden de pay var. Senin takdirinle bizim takdirimizi çakıştır Allah’ım.

KAHHAR: Daima yenen, hep boyun eğdiren, sana dikleneni ezensin. Nemrudlara, Firavunlara, Ad ve Semud kavimlerine hadlerini bildirip,  serkeşleri helak edensin. Bu millet senin Kur’an’ının yolunda cihad yapmak istiyor. Cihadımızı başarılı kıl Allah’ım.

MUNTEKIM: Zalimlere yaptıklarının acısını tattıransın. Sen öç almak için değil, adalet ve rahmet için gerekeni yapansın. Onlara yaptıklarının acısını tattır Allah’ım.

GALİP: Kim galip gelecek? Elbette sen Allah’ım.

Çünkü Sen daime yenensin, mutlak Galipsin. Sen Galip isen, zalim titrer, mazlum teselli bulur.

“En sonunda Galip gelecek olan, bizim ordumuzdur (Saffat 37/173).”

Asıl kazanan en son kazanandır, asıl kaybeden en son kaybedendir

Allah sonunda Galip gelendir.

AMİN

Bize güç ver... Cihad meydanını, Pehlivansız bırakma Allah'ım!

Bilelim hasma, karşı koymasını; Bizi cansız bırakma, Allah'ım!

Benim Rabbim, Bizim Rabbimiz. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.

Gazamız mübarek olsun.

Ankara, 21 Ocak 2018

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: