25 Haziran 2022

Hüseyin BAŞARAN

Sanayi devrimi ile selfler ve senyörlerin yerini proletarya (işçi) ve burjuva (işveren) almıştır. Bu sınıfların oluşumu sonrasında proletarya ve burjuva savaşa girişmiştir. Karl Marx’ın fikirleri, işçi sınıfının imkanlarını iyileştirmenin yanında savaşı iyice körüklemiş ve proleter devrimlere sebep olmuştur. Sınıf savaşları, sınıflardan birini savunarak bitirilemez. Elbette ki işçilerin hakları savunulmalıdır. Ama işçiler, kendi milletlerinden olan işverenlere karşı değil yabancı burjuvasına karşı savaşmalıdır. Çünkü, bir milletin kalkınmasında işçi ne kadar önemli ise işveren de o kadar önemlidir. Tabi ki bunun karşılığında yerli işveren de işçisinin hakkını layığı ile vermelidir. Biz, zenginlere “Lütfen fakirlere yardım edin.” demiyoruz. “Türk Milleti, kendi kendine yardım et!” diyoruz. Her Türk vatandaşı, kendinden daha kötü durumda olan yurttaşlarını düşünerek hareket etmeli ve rekabet değil yardımlaşma içinde olmalıdır. Tarih, sınıf savaşlarından değil millet savaşlarından ibarettir. Sınıfsal yapı oluşmadan önce de dünyada savaş vardı. Milli çıkarları ters düşen milletler savaşırlar. Barış dönemleri ise savaşa hazırlık sürecidir. Bu süreçte millet içindeki gruplar birbirleri ile savaş halinde olursa o milletin kalkınması olanaksız olacaktır. Teknolojinin ve bilginin hakim olduğu günümüz dünyasında, milletimiz kendi içinde savaşmak gibi ahmakça işlere kalkışmamalı, proletarya ve burjuva el ele bu milletin menfaati için çalışmalıdır. Eğer milletin menfaatini değil de kendi kesesini düşünen biri varsa (ister burjuva olsun ister proletarya) bize karşı demektir. Günümüzün harp şekli eski dünyadan bam başkadır. Milletimiz her alanda bu savaşa hazır olmalıdır. Bilimde, felsefede, teknolojide, sanatta, ekonomi alanlarında çalışmalıyız. Düşüncesini değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler. Günümüz dünyasında savaşın farklı boyutlarda perde arkasından yürütüldüğü kabul etmeliyiz. Şu an da savaştığımız düşmanlarımız tarihin şahit olduğu en tehlikeli düşmandır. Tüm işçi ve işverenler; milletimizin galibiyeti için haydi iş başına

Yazar Hakkında:

Hüseyin BAŞARAN