25 Haziran 2022

orhan arslan4

Prof.Dr. Orhan ARSLAN

“Mütecelli Vahid, Mecla Müteaddid (Ahmed Amiş Efendi)”: Tecelli eden bir, ayna (görünme yeri) çok.

Bütün mevcudat Hakkın zuhurudur.

ALLAH VAHİD’DİR

Vahid; bir tek, sonsuz tek... Vahid ortağı olmayan, Ehad benzeri olmayan demektir.

Tevhid; “Bir olan Yaratanı birlemek, çok olan yaratılmışları çoklamaktır.”

İlâh esması Allah’ın zatına bakar, Vahid esması fiiline bakar.

Biyometrik Güvenlik Sistemleri

Vahid isminin insanda tecellisi, her insanın diğerine benzemeyen kimlik ve kişiliğe sahip olmasıdır:

DNA, parmak izi, el geometrisi, avuç içi, yüz, iris, retina, ses, damar yapısı, el yazısı, yürüyüş, kulak yapısı, tuş vuruşu ritmi, ses, koku, kalp atımı, beyin dalgaları, bünyedeki bakteriler ve düşünce kişiye özeldir.

Günümüzde bu özellikler, güvenlik amaçlı kullanılmaktadır.

ALLAH EHAD’DİR

Ehad, mutlak bir, sonsuz tek; hadsiz, hudutsuz, sayısız tek…

Ehad zatında tektir, Vahid fiilinde tektir.

Tevhid biri birlemek, çoku çoklamaktır. Sadece Allah tektir.

Allahtan başka her şey çoktur; sayısızdır. Ehad ne kadar tek ise, O’ndan gayrısı da o kadar çoktur.

ALLAH SAMED’DİR

Her şeyin dayandığı ilk sebep son gaye, hiç ihtiyacı olmayıp, tüm ihtiyaçları gideren. Öncesiz ilk ve sonrasız son; mutlak tam: ALLAH.

Kendisinde boşluk olmayan zat, bir şey girmeyen ve bir şey çıkmayan monoblok som gövde: ALLAH.

İhlas suresinin sondan önceki ayeti Samed ismini niteler: “O doğurtmamıştır, doğrulmamıştır (doğurmamış değil).”

İhlas son ayet: “ Hiç bir şey ona asla denk denk değildir; bırakın denkliği, benzer bile değildir.”

ALLAH ZAHİR’DİR

Tecelligâh olan evren aynasında görünen, Zahir olan Allah’tır. Zahir Allah, kendisini varlıkla ifşa eder.

Ancak O, esmasıyla Zahir, zatıyla Batın’dır.

Zahir, varlığını delillerle bilme açısından en açık ve aşikârdır.

Allah’ın varlığı akıl yürütme yoluyla Zahirin de Zahiri, fakat duyularla bilme açısından Batının da Batınıdır.

Görülen her şey Allah’ı gösterir. Dokunduğun her şey Allah’ın imzasını taşır. Buna rağmen görmüyorsan O görünmüyor değil, sen görmüyorsun.

Allah’ın isimleri ve fiilleriyle Zahir, zatıyla Batın olmasının hikmeti imtihandır. Çünkü iradeli varlıklar, gayba imanlarını kendileri seçerler

ALLAH BATIN’DIR

El Batın; Zatı görülmeyen, sırrına erilmeyen mutlak gayb demektir.

Zahir olan Allah kuluna niçin gözükmez? O, zuhurunun şiddetinden görünmez:

“Ey nurunun şiddetinden Zatı gizli olan Zat, Zahir olup nurunun şiddetinden Batın olan zat.”

O’ndan başka her Zahir Batın değildir, O’ndan başka her Batın Zahir değildir. O’nun Zahir oluşu Batın oluşunun, Batın oluşu Zahir oluşunun aynasıdır.

Allah’ın lütfettiği Kur’an’ın muhkem ayetleri Zahir, müteşabih ayetleri Batın’dır.

Şu görünen âlem, Zahir isminin tecellisidir. Tek olan Allah’ın, çok aynada görüntüsüdür.

Esmasıyla bize sayısız aynalarda tecelli eden Allah’ım. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Hayırlar diliyorum

Ankara, 12 Haziran 2018

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: