5 Aralık 2021

Sibel BOZKURT

"Bir toplumu yok etmek için silahlara gerek yok. Lisanını unutturmak yeterlidir", diyor Konfüçyüz." Almanya’da 30 yıldır eğitime verdiğim katkıdan dolayı anadilin önemini hep vurgulamışımdır. Anadili, çocuğun ailesinden özellikle annesinden öğrendiği dildir. Anadilini öğrenmek demek, sağlam bir kişiliğe sahip olmayı da beraberinde getiriyor. Anaokuluna gitmeden önce kendi anadilini öğrenen bir çocuk diğer dilleri de daha hızlı kavrıyor.

Çünkü hafızasında ve bilinçaltında bulunan bir dil var. Yeni diller o mantığın üzerine kuruluyor. Bu bağlamda kendi anadilini öğrenmek bir kez daha önem arz ediyor. Ama sadece evde öğrenilen anadil yeterli değildir. Velilerin bu görevi yerine getirmeleri çok zor. Bir dili "doğru" ve kalıcı bir şekilde öğrenmek için, okulda verilen dil öğrenimi şart. Eğer anadil doğru bir şekilde okullarda öğretilirse, başka dillerde daha kolay öğrenilir.

Anadil nesilleri birbirine bağlar. Dilini unutan asimile olmaya mahkumdur. Üzülerek ifade edeyim ki anadil derslerine genel olarak öğrencilerin ve velilerin ilgisi giderek azalıyor. Bir çok okulda anadil dersleri öğleden sonraları yapılıyor. Üçüncü neslin ancak yarısı anadilini öğrenmek için haftada genellikle iki saatlik Türkçe -Dil ve Kültür derslerine katılmaktadır.

Buna karşılık anadil derslerine katılım oranı, 

Yu­nanlılarda %60,  Portekizlilerde %70 dolayındadır.

Çünkü diğer ülkeler anadilin önemini kavramışlardır. Ayrıca Türkçe dersi iyi olan öğrencilerin Alman okullarında daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Türkçe, Türk kimliğinin en büyük özelliklerinden biridir.

Şunu da unutmamak gerekir ki dil bilimcilerin yaptığı onca araştırmalar gösteriyor ki, bir dili öğrenmek için kendi dilini öğrenmek şart. Netice olarak yaşanan sorunları çözmek için öğretmenlerimizin velilerimize rehberlik etmesi çok önemlidir. Veliler de çocuklarını düzenli olarak Türkçe derslerine göndermelidirler.

Bu kategorideki Makalelerden