1 Aralık 2021

orhan arslan13

 

Prof.Dr. Orhan ARSLAN

 

ALLAH BİZİM ELİT OLMAMIZI İSTİYOR:

“Ve Allah uğrunda üstün çaba sarf ederek gereği gibi mücadele edin: O (mesajını hayata taşımak için) sizi seçti ve din konusunda sizi zora koşmadı. O sizleri bundan önce de, bu vahyin (gelişinden) sonra da Müslüman olarak isimlendirdi ki, Allah Resulü sizin için iyi bir model ve tanık olsun, siz de insanlık için iyi bir model ve tanıklar olasınız (Hac 22:78).”

Üstün çaba sarf ederek gereği gibi mücadele etmek, ELİT OLMAKTIR.

ELİT KİMDİR?

Elit adamdır, adam gibi adam… Rical derlerdi eskiler. Adam yokluğuna da Kâht-ı Rical.

Elit, üsttekidir, en iyidir, mükemmele doğru yol alandır.  Elit; seçkin, temiz, ahlaklı, bilgili, aklıselim gibi anlamlara da gelir.

Soy eliti, zenginlik eliti, eğitim eliti gibi türleri varsa da, önemli olan eğitim eliti olmaktır.

Elit kimse, konuşurken kendi dilini düzgün ve iyi kullanır. Argo kelime kullanmaz. Sanata önem verir; resim, müzik, opera, tiyatro vb. Pervasızca hareket etmez, ağırbaşlıdır. Dikkat çekmeye çalışmaz, aksine dikkat çekici bütün ayrıntılardan özenle sakınır.

Hayattan zevk almayı ve yaşamayı bilir.

Özenle giyinir. Kalite onun için önemlidir. Yemeklerine özellikle dikkat eder. Hava atmak için değil, kaliteli oldukları için kaliteli yaşar. Kitap okur ve bilgiye önem verir. Bilmediği bir konu hakkında yorum yapmaz. Elit olmak için çok paraya ihtiyaç yoktur.

Elit olmak; halktan kopuk olmak, halka karşı olmak, halkı ya da kendisi gibi olmayanları küçümsemek asla değildir.

Elit mütevazıdır, narsist değildir.

Elit takva sahibidir, yani sorumluluk bilincini taşır ve Elit Allah yolunda bihakkın (gereği gibi) mücadele edendir.

MUKARREBUN, EBRAR, İYİLER

Bunlar, Allah’a yakın olanlar, kendilerine nimet verilenler, cennete birlikte olmak istediklerimizdir.

Aydın, münevver, rical… Azerbaycan Türkleri ziyalı derler.

El Berr Allah’ın ismidir; iyi, erdemli, iyilik ve erdem sahibi demektir.

Berr’in çoğulu Ebrar: iyi insanlar…

Birr, iyiliğin tamamını kuşatan hayırdır.

PAÇOZ; ELİTİN TERSİ

Paçoz, kifayetsiz muhteris… Bilgisiz, görgüsüz, zevksiz, bozuk düzenin kalitesiz imalat hatası.

Paçoz, kendi çıkarları için her yolu mubah sayan, küstah, peş para etmez, sokak kurnazı, zevzek, müptezel, basmakalıp, palavracı, rüküş, hoyrat, içtensiz, pespaye, nekes, terbiyesiz, aşağılık, ahlaksız, kalleş.

Ziya Paşa onu nasıl da güzel tarif etmiş: “Soysuza asalet mi verir hiç üniforma,
Altın palan vursan eşek yine eşektir”

Buraya kadar yazılanları, bitki tohumluğundaki kalite sınıflandırmasıyla açıklayalım mı?

TOHUMLUKLARIN SINIFLANDIRILMASI

A- Elit Tohumluk

Çeşit safiyeti ıslahçı tarafından kontrol edilen, orijinal tohumluğun başlangıcı ve diğer sertifikalı tohumlukların kaynağını teşkil eden en kıymetli tohumluktur. Miktar bakımından çok azdır, fiyatı çok yüksektir. Genelde satılmaz.

B- Orijinal Tohumluk

Elit tohumluktan araştırma müesseselerinde kontrol altında yetiştirilen tohumluktur. Orijinal tohumluk doğrudan doğruya veya anaç tohumluk vasıtası ile sertifikalı tohumluk sınıfının kaynağını teşkil eder.

C- Anaç Tohumluk

Çeşit safiyetini devam ettiren, Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Teşkilatı tarafından kontrol edilen tohumluktur. Anaç tohumluk sertifikalı tohumluk yetiştiricisi niteliğinde olan kişi veya kuruluşlarca yetiştirilir.

D- Sertifikalı Tohumluk

Orijinal, anaç veya kendisinden elde edilen, çeşit safiyetini devam ettiren ve ilgili teşkilatı tarafından kontrol edilen tohumluktur. Kontrollü tohumluk için üretilir.

E- Kontrollü Tohumluk

Sertifikalı tohumluğun çiftçiler tarafından ekilip çoğaltılması ile elde edilir ve tarımı yapılan tohumluk budur.

 

F. Yağlık Tohum

Bu artık danedir, ekilmez ve tohumluk olarak kullanılmaz. Çoğunlukla gıda olarak tüketilir, mesela ayçiçeği ise, yağ çıkartılır.

YAĞLIK TOPLUM

Yurdum insanının son kalite kontrollerine bakınca, tohumluğun son aşamasındaki gibi YAĞLIK TOPLUM oluyoruz endişesine kapıldım.

Birisi tersini söylesin.

Sen El Berr’sin, iyisin Allah’ım. 99 Esmanla mükemmelsin. Lütfen Berr esmanla bize de tecelli et ve BİZİ ELİTLİKTEN ÇIKARTIP YAĞLIK TOPLUM YAPMA.

Hayırlar diliyorum.

Ankara, 06 Eylül 2018

Bu yazarın diğer makaleleri

Bu kategorideki Makalelerden