25 Haziran 2022

Saliha MALHUN

TANRI kelimesi üzerinden yine çeşitli mahfiller birbirine girmeye başladı.


Türkçe'ye ait bu kavramlar ne yazık ki toplumumuzca yeterince anlaşılmış değil.

Bir tarafın şirkle diğer tarafın yobazlıkla birbirlerini suçlamasına lüzûm yok.

Tanrı kelimesi daha doğrusu "Kök Tengri" eski Türkçe’de Tan/Ten; doğum yeri anlamına geliyor. rı eki ise süreç ifade ediyor. Tanrı; hiç durmadan doğan demek. Peki nereden doğuyor bu Tanrı? "Kök"ten doğuyor. Bu sebeple "Kök Tengri" deniyor.

Buradaki "KÖK" mütemadiyen doğan, her ân yeni doğan varlığın özü, orjini.

Esasında KÖK; HAKK kavramına tekabül ediyor. HAKK kavramı ise Cenâb-ı Allâh'ın yüce ismi varlığa zuhur etmeden evvelki mânâsını ifâde ediyor.

Orhun Yazıtları'nda "Zamanı Tanrı Yaşar" derken, insanoğlunun ölümlü kılındığına ve Bakî olanın Tanrı olduğuna atıfta bulunuluyor.

Bir takım Batılı oryantalist hergelelerin Yunan panteonuna kardeş bir tanrılar uydurması sayfsatası ne yazık ki toplumun hazıfasına yerleşmiş durumda. Yok Gök tanrısı yok yer tanrısı yok rüzgâr. uydur babam uydur! Sonra da şamanist ismini tak oh ne âlâ!

Oysa Türklerde asla "Tanrılar" gibi çoğul bir kavram olmamıştır.

Türklerin Müslüman olmadan evvel şamanist mamanist olmadıklarını biz Yusuf Has Hacip'ın Türklerin henüz Müslümanlığı yeni kabul etttiği yıllarda yazdığı eserde anlattığı KUT ve TÖRE gibi kavramların binyılların bir inanç sistemi, devlet, hukuk ve ordu geleneği bir varlık anlayışı olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz.

Hülâsa dostlar KÖK TENGRİ de ALLAH (C.C) aynı mânâyı ifâde ediyor.

Bir tarafın okuyup, öğrenip anlamamakta, diğer tarafın da sırf siyâsî karşıtlık sebebi ile öğretme, anlatma niyeti olmadan cehâlet ve Türk düşmanlığı ile suçlamasını doğru bulmuyorum.

Eğer sizler bu kavga içinde olmasanız kapıları işâretlemeye kimsenin cesâreti olamaz!

Şimdi çekişme vakti değil, BİRLİK olma vakti.

Kadirşinaslıkla efendim.

Yazar Hakkında:

Saliha MALHUN