23 Mayıs 2022

Ayşe SAMİHA

“İstiklâl Harbi”veyâ “Millî Mücâdele”diye de bilinen Türk Kurtuluş Savaşı, Güneydoğu Asya’da sömürge altındaki toplumlara büyük etki etmiş, Gâzî Mustafa Kemâl Atatürk, sömürge karşıtı liderlere ilhâm kaynağı olmuştur.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da bu kutlu kurtuluş mücâdelesi başladığında, azîz vatan Birinci Dünya Harbi’nden yenik çıkmış, orduları dağıtılmış, silâhları alınmış, ağır şartları olan bir ateşkes andlaşması imzalanmış, millet yorgun ve fakir bir hâlde; saltanat mevkiini işgâl eden Vahîdeddîn, yalnız tahtını korumak için tedbirler araştırmakta, imzâlalan ateşkes anlaşmasına rağmen yurdun dört bir yanı işgal edilmekte…

“Ya istiklâl, ya ölüm!”diye, kutlu kurtuluş meş’âlesinin yakıldığı o tâlihsiz günlerde, azîz Türk vatanını işgal eden güçlerin çoğu, dünyada sömürge imparatorukları kurmuş olan devletlerdi.

Yabancı kaynaklar, sömürgeci devletlerin, nâm-ı diğer İngiltere, Hollanda, Fransa, Portekiz, sömürgeleri altında bulundurdukları yerlerde yaptıkları zulüm ve baskılardan bahsetmeseler de, uzun bir sömürge dönemi yaşayan Açe’liler sömürgeciliğin ne demek olduğunu çok iyi bilmektedirler. Oysa Türkler, 1500’lü yıllardan itibâren, kaynaklarda "Taht’ül-Rih"diye geçen Güneydoğu Asya topraklarına barış, sürûr, adâlet, ictimaî nizâm ve kuvvet götürmüştür. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu dört koldan işgâl eden yedi düvele karşı kurtuluş mücadelesi veren Gâzî Mustafa Kemâl Atatürk, Güneydoğu Asya’daki sömürge karşıtı liderlerin kalbinde derin bir yer ederek onların mücâdelesi için de ilhâm kaynağı olmuştur. 

1919 yılında, Endonezya kaynaklarında görülen aşağıdaki resimde “İslâm’ın Kaplanı”olarak anılan Mustafa Kemâl Atatürk’ün, karikatürize edilmiş tasvîrini görüyorsunuz. Alt yazısında ise: 

 

 

“Bu karikatür, Mustafa Kemâl Atatürk’ü, ülkesinin her bir santimetresinin bağımsızlığını savunmaya çalışan, düşmanın üstüne atılmaya hazır bir kaplan gibi gösteriyor.” denmektedir.

Türk’ün bağımsızlık savaşı’nın yüzüncü yılı kutlu olsun.

Kaynak: Maisir Thaib, Sedjarah perdjoeangan Kemal Atatürk, (Fort de Kock-Bukittingi-1940, syf.83. KITLV hh 5422 N

Bu yazarın diğer makaleleri

Bu kategorideki Makalelerden