19 Mayıs 2022

A. Yağmur TUNALI

Tunceli'nin ismini Dersim olarak değiştirmek isteyen densize hükûmet cenahından bir şey denmemesinin sebebi seçimler mi acaba?

Diğer ittifak mensuplarına terörist ortağı denen 31 Mart'tan sonra bu ağız ve tavır değişikliği olacak iş mi?

Ne o akıl almaz suçlamayı, -ne suçlaması apaçık iftira- yapsaydık, ne de terör destekçilerine bu şirin görünmeyi..

Bunlar yanlış üstüne yanlışlardır.

Yapmayın efendiler!

Bir "çözüm süreci" dediniz, 754 cana ve milyarlara mal oldu.

Henüz Türkiye bunları doğru dürüst konuşmadı.

Şehirler altüst oldu.

Daha vahimi terörcüler büyük mesafe katetti.

Yaygarası devam eden 1937 dersim olayının yüzlerce katı güç uygulamak zorunda kaldık.

Evet vahim ötesi neticeler de yaşadık.

Görmüyor musunuz, Hadep'in oyları herşeye rağmen düşmüyor?!

Bu o "çözüm süreci"nin geri döndürülmesi en zor sonuçlarından biri.

Terörcülere yüz yıllık mesafe aldıran bu gibi hareketlerdir.

Nurşin, Dersim.. derken hâkimiyeti paylaşmak zorunda kalırsınız.

Bize çok zarar verir, o açık.

Ancak...

Bu güneydoğulu kardeşlerimiz ve bölge için felaket olur.

Aklımızı başımıza devşirelim!

Hakka hukuka sonuna kadar riayet edelim.

Bu hepimiz için aynıdır.

Yalnız, bu yaşadığımız ve yeniden yaşanmasından endişe ettiğimiz süreçler hak hukuk meselesi değildir.

Düpedüz bölünme getirir.

Çok sancılar çekilir.

Düşmana hizmettir.

Gaflet devam ederse sonunun nereye varacağı bellidir.

Devlet ve millet gibi hareket etmeye mecburuz.

Unutmayalım!

Tarih bize bunu ihtar ediyor!

Not:

Bu sadece bir isim değiştirme değildir.

Tarihi isimlere dönülmesi uygun görülebilir.

Onu gerekirse devlet yapar, ama bu şartlarda değil.

Esasen isim değiştirmek olağanüstü durumlarda mazur görülebilir.

Durup dururken değiştirilmez.

Cumhuriyetle çok isim değişikliği olması anlaşılabilir.

Üç kıtadaki topraklarını kaybetmiş ve millî devlet kurmak isteyen bir Türkiye buna bir bakıma mecburdu.

Korunma ve koruma refleksi hâkimdi.

Bugün, çok yönlü planın bir parçası isim değiştirmedir.

Dediğimizi yapacaksınız dayatması yine kapımızdadır.

Onun için bu sadece bir isim değiştirme değildir.

Karşı çıkılması bundan dolayı önemlidir.

Yoksa tarihî isimlere dönülebilir.

Daha 70 sene evvel Hattat Hamid imzasını Hâmid-i Âmidî diye atıyordu.

Kimse de yadırgamıyordu.

Çünkü Diyarbekir de, Âmid de diyorduk.

Tunceli de deriz, Dersim de…

Fakat, tabii şartlarda...

Bu kategorideki Makalelerden