23 Mayıs 2022

Nilgün DAĞ

Eğitim yoluyla her şeyin daha iyi ve farklı olacağı fikrinden naiflik akar. Keşke öyle olsa! İlber Ortaylı,Türkiye’nin en büyük sorununun yarım ve çeyrek eğitimliler olduğunu söyler. Yarım eğitimliler, korkunç bir cahil cesaretine sahiptir ve her şeyi en iyi kendilerinin bildiğini zannederler. Çeyrek eğitimlilerin ise çalışmakla ve araştırmakla pek ilgileri yoktur; daha ziyade cepleriyle meşguldürler. Yazık ki her iki kesim de üniversite okumuş ve diploma sahibi olmuştur. Ve maalesef yarım yamalak, çeyrek çepelek eğitim almış bu insanlar, toplumu dejenere etmede hatrı sayılır ölçüde pay sahibidirler. 

Muhteviyatsızlaşma, sıradanlaşma, bayağılaşma, maddileşme, üretme kabiliyetinin kaybedilmesi gibi olumsuz hadiseler bu kimseler yüzünden yaygın bir etki alanına kavuşur; meslek saygısı, sorumluluk şuuru, vazife ahlâkı gibi mukaddes meseleler değer kaybına uğrar; sosyal müesseseler gevşer; toplumsal çözülme başlar ve insanlar ortaya çıkan bu marazi sosyal yapıya hapsolurlar. Locked-in sendromu artık kaçınılmazdır! 

Locked-in öyle bir hastalıktır ki, insanın başından ayak parmağına kadar bütün uzuvlarını işlemez hâle getirir. İnsan herkesi duyabilir, her şeyi görebilir, her şeyi hatırlayabilir, her şeyi düşünebilir; ancak, karşılık veremez ve konuşamaz. Çünkü hayal gücü ve hafızası dışında her yeri felç hâlindedir. Bu hâl, ferdi ve içtimai hayatta ekonomik iflastan daha ağır basan bir manevi tükenişi başlatır; politika yapma mertebesinde kurumsallaşır ve memleketi karış karış parseller. Bu açmazda verimli bir vesile, kuvvetli bir sebep ve meşru bir zemin bulup peşinden gitmek elzemdir. Ve fakat zordur...

Bu kategorideki Makalelerden