6 Temmuz 2022

Kenan EROĞLU

Odgurmuş: Hayatın akışı içerisinde insanlarımızla ilgili pek çok davranış şekilleri ile karşılaşırız. Kimisi iyidir, topluma yarar sağlar, kimi davranışlar ise topluma fayda yerine zarar verir. Bu insan davranışlarını etkileyen en önemli şey nedir? 

Ögdülmüş: İnsan davranışlarını etkileyen en önemli şey köylülük şehirlilik,  zenginlik, fakirlik,  tahsil, cehalet vs. değildir.

 Davranışlarımıza yön veren şey genellikle “dünya görüşü” ve “ideolojisi”olarak ifade edebileceğimiz  “inançlarımızdır”. İnsanlar inançları doğrultusunda hareket ederler.

Bu inançların ya da ideolojilerin topluma yansıması bazen olumlu olabildiği gibi bazen de çok olumsuz şekilde de olabilmektedir.

Okumuş ve aydın sayılan kimselerce hor görülen, aşağılanan, cahil-kaba olarak kabul edilen bir köylü, sade bir vatandaş, dar gelirli işçi, gündelik işlerde ekmeğini kazanmak için çalışan bir kimsenin devlet malına zarar verdiği görülmez.  Hızlı trenin kablolarını kesmez, koltukları yırtmak gibi bir vahşiliği yapmaz. Gittiği devlet dairesinde Müdürün odasında yerde halı varsa o halıyı kirletmemek için ayakkabılarını çıkarmayı düşünür, o halıyı kirletmekten çekinir. İnancı vardır ve Allah’tan korkar. İnancının kaynağı olan Allah korkusu bu gibi yanlış hareketleri engeller.

Ama tahsilli olarak nitelendirdiğimiz, dış kaynaklı ideolojik saplantıları olan bazı insanlar. İdeolojileri gereği her şeye karşı ve düşman olduklarından, koltukları da yırtıyorlar, trenin imdat kolunu keyfi olarak çekiyor, her eylemleri sırasında esnafın, cam çerçevelerini kırabiliyor, belediye otobüslerini tahrip edip yakıyor, kaldırımlardaki çiçekleri bile eziyor, kırıyor, çevrede bulunan her şeyi yakıp yıkarak devlet-millet malına zarar verebiliyorlar. Yakarak, yıkarak, içlerinde birikmiş olan kin ve nefreti orta yere döküyorlar. Son olarak gezi kalkışmasında bu insanların gerçek yüzlerini bir kez daha açık bir şekilde gördük. Zarar ve hasar vermedikleri yer kalmadı. Otobüs duraklarında bulunan reklam panolarını, oturmak için yapılan yerleri, belediyelere ait araçların yanı sıra yolları üzerinde bulunan özel araçları ve özel işyerlerini dahi tahrip ettiler. Bu tür davranışın bir tek izahı vardır, içlerinde bulunan Vandallıkları dış kaynaklı ideolojileri doğrultusunda orta yere döktüler. Milletin malına milyarlarca liraya varan zararlar verdiler.

Odgurmuş: Her ideolojik gurup bu şekilde mi davranıyor, yoksa Böyle davranmayan başka gurup ve insanlar da vardır sanırım.

Ögdülmüş: Elbette var, her insan, ister tek olarak, isterse toplu olarak bir örgüt içinde yukarıda da belirttiğim gibi dünya görüşü olarak adlandıracağımız ideolojilerinin gereğin yaparlar.

 Türkiye gençliği içerisinde büyük bir kitlesi olan Ülkücüler zaman zaman bir takım faaliyetlerde bulunur gösteriler de yapmaktadırlar, Bunların hangi toplantılarında kavga çıkmıştır, hangi gösterilerinde polisle karşı karşıya gelmişlerdir, devletin hangi malına zarar vermişlerdir. Elbette böyle bir şeyler yoktur. Bu insanlar milletin değerlerine sahip çıktıkları için inançları-ideolojileri gereği devletin ve milletin malına zarar vermezler.

Bunlardan başka yine Türkiye’de pek çok sağ görüşlü guruplar ve bunların bağlıları gençleri var olmasına rağmen, bu guruplar bir kere dahi toplumu rahatsız edecek bir hareketin içine girmezler, bunların tamamı devlete ve millete saygılıdırlar.

Odgurmuş: Peki efendim fanatik sol guruplar neden böyle davranırlar?

Ögdülmüş: Fanatik sol ideoloji mensubu bir insan her türlü hasarı verir. Neden çünkü topluma karşı nefret doludur, inancı zayıftır.

O hasar verdiği devlet malının,  belki de ailesinin verdiği vergilerle yapıldığını düşünmez.

O sadece nefreti öğrenmiştir. İdeolojisi her türlü kutsal değerin önüne geçmiştir.

Bir takım saf insanlarımız da bu sol örgütlerin yakmaya yıkmaya dayanan eylemlerinin arkasında saf ve masum düşünceler ararlar ve ”Bu çocuklar çiçek böcek severlerdir. Tüm dertleri, bir yetkili ile bir masaya oturup konuşmak, dertlerini anlatıp anlayış beklemektir. Yoksa onların yakma ile yıkma ile bir ilgileri yoktur, polis bu masum! Çocukların üzerine su sıkıp orantısız güç kullanınca çocuklarda ne yapsınlar, haliyle bazı şeyler hasar görüyor “ diye düşünüyorlar.

Tabii bu saf vatandaşlarımız, bu masum! Çocukların neleri okuduklarını, hangi eğitimden geçtiklerini, nasıl kin ve nefret duygularının körüklendiğini bilmezler.

Bu gibi insanların,  Devlet ve millet malına zarar vermeleri ideolojileri gereğidir. Onlar zaten bunları öğrenmekte, bunların eğitimini yapmaktadırlar.

Yazar Hakkında:

Kenan EROĞLU

Yazarın diğer makalelerinden: