19 Mayıs 2022

Nilgün DAĞ

İnsanlık ya bazı kelimelere bir hayli yabancılaştı ya da bazı kelimeler muhtevasızlığın işgali altında... 

Sevgi mesela... Kalpte ikamet etmiyor artık. Çoğaltmıyor ve kuşatmıyor. Algılara sızmıyor, aklı büyütmüyor, insanı pişirmiyor. Bir duygu olmaktan da çıktı. “Var” ya da “yok” şeklinde iki hâlli de değil artık. Hantal bir hoşnutluk hâlini imliyor. Mümeyyiz vasfını da yitirdi gibi. Onu en iyi bilenlerin bilmeyenlerden tek farkı, ona biraz daha yakınlaşmış olmaları... 

Ve sevginin en kuvvetli hâli, en ileri-en ifrat derecesi, aşk[1]! Aklın ayn’ı, şehadetin şın’ı, kurbiyet’in kaf’ı ile yazılmış üç harfli bir kitap[2]. Yunus’un nezdinde gelişiyle cümle eksiğin biteceği bir mucize, Mevlâna’da “birlik boyası” şeklinde tarif bulmuş beşer üstü bir takat, Tanrısal bir güç... 

Lafzen mevcut kelimelerden bir diğeri de dostluk! Ne gibi içerimlere sahip olduğu hakkında epeyce şey söylenebilir. Velakin özü şu: “Yerine ölmeye yatmak, yanında ölmeye yürümektir”. Kolaj şahsiyetler kesbedip solo hayatlar süren, fesada ve kesada meyledip biz’den ben’e yürüyenler tanış olur; ama dost olur mu firasetinize kalmış...

İnsanın yabancılaştığı kelimelerden biri de muhabbet[3]! Kalbin sanatı çünkü. Hukemaya göre adaletten efdal. 

Kürsi-i Temaşa’dan...

Sosyal ilişkilerin altında yatan simetriyi anlat bana! Ahlâkı bul, getir, çarp suratıma! Değer ve önem hiyerarşisi olduğuna inandır! Adaletin varlığını kanıtla! Haddini bilen bir insan örneği ver! Pratiğe aktaramadığın bir doğrudan bahset! Rastgele olduğu için çok güzel olan bir şey söyle! Bir söylev çek! Hayranlıkla dinleyeyim...

Ya da cevap ver...

Sen de bir Godot bekliyor musun? Mutlak bir şekilde net olmasını istediğin şey ne? Hayatı hangi kelimenin gölgesinde yaşıyorsun? İnsan yerlerinin acıdığı, sevginin burnunda tüttüğü anlar oluyor mu? Bu arada kaç kişisin? “Hayır”ın mı daha isyankâr, “ama”n mı? En cüretkâr isteğin ne?Dünyaya dair en çarpık fikrin? Denklem zorlaştığında ilk gözden çıkardığın kişi/değer/şey? Yanlış’ta hemfikir olman mı zor, doğru’da örgütlenmen mi? “İyi”nin karşıtı “daha iyi” olur mu bir gün dersin? “Aşk” deyince kalbine düşen duygu hangisi? Bir kavrayış anı, bir farkında olma hâli yaşadın mı hiç? Hayatın aklımdakiyle alâkası yok. Neden?... 

 

Dipnotlar

[1]Arapça’da sarmaşık mânâsına gelen “aşeka” kökünden türemiştir. Sarmaşık, tutunduğu ve sarıldığı bitkinin suyunu emerek öldürür. Bu ölümü, sarmaşığın o bitkiyi kendine katması şeklinde yorumlamak daha doğru olur.

[2]Ahmet Turgut’un “Kalbim Kudüs’te Kaldı” adlı eserinde yaptığı bir tanımlamadır. 

[3]Arapça’da, kaynamaya başlayan suyun yüzeyine yükselen kabarcık [su kabarcığı] mânâsına gelen “habbe” kökünden türemiştir.

Bu kategorideki Makalelerden