25 Haziran 2022

Orhan ARSLAN

Kıyamet, normal düzenin bozuluşudur.

Allah’ın koyduğu düzeni bozmak, kıyamete davetiye çıkartmaktır.

Yeryüzündeki canlı hayatının devamı, mevcut tabiî düzenin işleyişine bağlıdır. Bu düzenin bozulması, yani kozmolojik fesad, yeryüzündeki hayatın sona ermesi demek olan kıyamettir.

Akletsen ya…

ZULÜM VE ZÂLİM

Zulüm, hem dinimizde, hem de dilimizde “bir şeyi (veya bir hakkı) olması gereken kendi yerinden alıp, başka bir yere koymaktır.”  

Zulüm, hakkı terk etmektir.

Zulüm Allah’ın düzenini bozmaktır.

“Kim Allah’ın indirdiği (hükümler) ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir (Maide 5:45).”

- Tabiatın acımasızca tahribi zulümdür

- Hayvanların, ormanların, yeşil alanların bozulması zulümdür

- Yeraltı zenginliklerinin yağmalanması zulümdür.

- İnsan hakları ihlâlleri ve adaletsizlik zulümdür.  

Zulüm yapana zalim denir.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN BAŞ MÜSEBBİBİ İNSANDIR

İnsanoğlu bu gezegeni beş milyon yıldan beri meşgul eder ve tarım en az 15 bin yıl öncesinde vardır.

Sanayi devrimi ve tarımla birlikte fayda ve zararların iç içe olduğu bir süreç başladı.

Toprağımızı erozyondan koruyamadık. Tarımda zararlı haşaratla mücadele için gereğinden fazla ilaç kullandık; toprak, su ve havamızı kirlettik. 

Sera gazlarının açığa çıkmasıyla, atmosfere fazla miktarda CO2 salındı ve küresel ısınmaya maruz kaldık.  

EKOSİSTEM: "ÇEVRESEL EVİMİZ" VE KUR’AN

Ekosistem, canlı organizmalarla, bunların çevreleri arasındaki karşılıklı etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır.

Aslında İslam, insanın gerçekte bir "emanetçi" olduğuyla doğa ile olan ilişkisinin sınırını çizmiştir.

Yanlış yaptığında, iki dünyada da hesap verecek, yeryüzü halifesi olan sorumlu insan tipi söz konusudur.

Bu insan bilmeli ki, doğadaki canlı ve cansız bütün varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır ve her birinin bir yaradılış amacı vardır.

Özetle insan, İslam’ın bu konudaki üç temel kavramının farkına varmalıdır:

- Birlik,

- Emanet,

- Sorumluluk.

Bize yaşayacağımız muhteşem bir çevre lütfeden Rabbimiz. Bizi, çevre fesadı yapmaktan koru. Yapanları uyarmak ve engellemek için bize güç ve akıl ver. Biz Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.

Hayırlar diliyorum

Doruk, 06 Ağustos 2019

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: