6 Temmuz 2022

Cahit GÜNAYDIN

Düşünce bozkurtu TURGUT GÜLER diyor ki ;”Türk devlet geleneğinde könilik, tüzlük ve uzluk yanında dördüncü temel direk “kişilik”tir. Cinsiyet, ırk, din, renk ayırımı gözetmeksizin bütün insanlığı kucaklayan bu umde, Batı Âlemi’nin meşhûr “İnsan Hakları Beyannâmesi”nden binlerce yıl önce, Türk’ün gönül ve vicdânında taht kurmuştur. Kısaca, insana âit bütün hakları içine alan “kişilik”, Türk dilinde telâffuz edilen en hakikî ve en geniş “hümanizma” düstûrudur.” Yazının tamamı için link

https://www.kirmizilar.com/tr/index.php/guncel-yazilar3/2798-kisilik-cok-hassas-bir-sirca-vazodur-sallanirsa-kirilir

 “Timur Dönemi Mimari Bezeme Olarak Ahşap Kullanımı” isimli yüksek lisans tezi için 1998 yılında Kazakistan ve Özbekistan’a giden Düşünce bozkurtu BAŞAK BURCU EKE diyor ki “Eldeki sayısız örneğe bakınca, Türklerin daha ne yapmaları gerekirdi diye merak etmekten kendini alamıyor insan. Kabul etmek gerekir ki  “Türkler tarih yapar ama yazmaz” şeklindeki algı öyle kolay kolay yok olacağa benzemiyor. Sanırım ne yaparsanız yapın karşınızdaki sizi nasıl algılamak istiyorsa öyle algıladığı gerçeği sadece bireysel yaşamlar için değil kültürler için de geçerli. Neyse ki gerçeklerin zaman içinde ortaya çıkmak gibi iyi bir özelliği var. O zamana kadar ecdadın izinden devam edip, sözün uçtuğunu yazının kaldığını bilerek devam etmek en iyisi olur. “ Yazının tamamı için link

https://www.kirmizilar.com/tr/index.php/tartisma/item/1615-inanmayiniz-efendim-turkler-tarih-yaptiklari-gibi-kendi-tarihlerini-de-yazmislardir

Mankurtlaşma operasyonu Türk Tarihi boyunca Çinlileştirmeden, Ruslaştırmaya , Araplaştırmadan Farslaştırmaya bir şekilde OĞUZ TÖRÜG 4 DEĞİŞMEZ İLKESİ (KÖNİ,UZ,TÜZ,KİŞİ) sayesinde savrulmuş ama Amerikanlaştırma-mankurtlaştırma operasyonu (küçük Amerika hayali ile kültür emperyalizmi) ,kendi diline yabancılaşma öncelikle iş adamı ve sanayicilerimizin özel okul ve üniversiteleri sayesinde virüs gibi yayılmıştır.Kamu bürokrat ve teknokratları da sanayici ve iş adamlarımızın lobi gücüyle değiştirilmiştir.Bugün yaşadığımız sosyo-politik “düzen “sanayici ve iş adamlarımızın eseridir.

http://www.tarihistan.org/kurumsal-yonetisim-ve-oguz-torug-4-degismez-ilkesi/15191/

Halkımızın %30 u açlık, % 50 si yoksulluk sınırında sosyal yardımlar ve kredi kartları ile asgari ücretle yaşam savaşı vermekte ve hiçbir şey okumamakta sadece tv seyretmektedir. Diğer %10 ise sanayici, iş adamı, kobi, esnaf, sanatkar olup kredi, teşvik, kayıtdışı, vergi dışı avantajları ile günlük döviz kuru-kredi faizlerini izleyerek kurnazca, kuralsız ticaret yapmaktadır. %10 u oluşturan eğitimli, nitelikli özel ve kamu sektöründe çalışan mühendisler, doktorlar, akademisyenler, avukatlar, mali müşavirler, bankacılar, ekonomistler,memurlar… kısaca küçük burjuvazi avm lerde tüketime devam etmektedir. Aynı kulüp, dernek de bir araya gelen iş adamlarımızın eşleri, kızlarının giyim ve aksesuarlarından tesettür modası ile paris modası arasında hiçbir fark olmadığını ise yurt dışı  gezilerinde , otellerde birlikte eğlenirken  görülmektedir. Serveti olan bir şekilde servetini yurt dışına transfer ederken kendisi entelektüel sermaye olan beyinlerimiz ise yurtdışına gitmektedir. Çünkü başta iş adamı ve sanayicilerimiz olmak üzere , yetişmiş mühendislerimiz, doktorlarımız, bilim adamlarımız beyaz yakalarımız önce Türkçe düşünmeyi unuttular sonra da mankurtlaştırıldılar.

http://www.tarihistan.org/mankurtlastiramadiklarimizdan-misiniz/15030/

Düşünce bozkurtları Turgut Güler ve Başak Burcu Eke gibi  bizde  bilim ve sanat alanında elimizden geldiğince, aklımız erdiğince yazmalıyız. Kırmızılar e-hareketi kelebek etkisi yaratmakdadır, sanal alemde. Ötüken de kanat çırpan bir kelebek kim bilir nerde, hangi düşüncelere kaynak olabilir.Zamanı gelmiş bir düşüncenin önünde kimse duramaz. Bir Düşünce Dünyayı Değiştirebilir. “Kişilik çok hassas bir sırça vazodur.” Biz böyle biliriz.

“Ben bu kitabı hikmet, seci, atalar sözü, şiir, recez, nesir gibi şeyler ile süsleyerek hece harfleri sırasınca tertip ettim. İrdemem onu yerinde bulsun, arayan sırasında arasın diye her kelimeyi yerli yerine koydum; derinliklerini alana çıkardım, katılıklarını yumuşattım. Yıllarca bir çok güçlüklere gögüs gerdim”

Diyor Divanü lugati’t Türk ü yazan hezarfen Kaşgarlı Mahmut. Her atasözüne makale , öykü yazılır, film çekilebilir hezarfen Yusuf Has Hacip in Kutadgu bilig ‘in de her beyitine olduğu gibi. Hezarfen Mir Ali Şir in Türkçenin sahipkıranıdır. Korkut Ata nın boyları, soyları beş bin yıldır Tarihe vurulan Türk  Bilincinin Tamgasıdır.Horasan Hezarfenler aydınlanma çağının  hezarfenleri Biruni, İbn-Sina, Elharezmi,Ömer Hayyam, Uluğ bey, Ali Kuşçu, Mirhand , Farabi nin yarattığı yenileşim iklimi rönenans ve Avrupa biliminin kaynağıdır. Bunu bir tek Türkler bilmez. Okumayı sevmeyenlere de video linki verebiliriz.İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Gözde Sazak Hun Türklerinin altın işleme sanatını anlatıyor. ST. Petersburg devlet müzesi Ermitaj da yaptığı çalışmalarının özetidir. Harika bir kitap da yayınlandı, Türkçe,Rusca. İzleyebilirsiniz aşağıda ki link den.

Hepimiz kağşarlı Mahmutuz bugün. Divanu lügatit Türkü yazıyor kırmızılar hareketi bugün sanal alemde. Dün Orhun Anıtları vardı ve Başak Burcu Eke ‘nin verdiği tüm tarihi kaynaklar. Ama bugün sosyal medya var, THINK DIGITAL. Sosyal medyada KİŞİLİK tohumları ekmeliyiz, her Türk’ün zihnine.Birer birer ulaşmalıyız sosyal medya hesaplarından. Mankurtlaştırılma virüsüne karşı panzehir. KİŞİLİK dir. Köniliktir. Uzluktur.Tüzlüktür. Beşbin yıldır yazılmıştır, bengü taşlara, kitaplara, halılara, türkülere, kervansaraylara… 

Yazar Hakkında:

Cahit GÜNAYDIN

Yazarın diğer makalelerinden: