7 Temmuz 2022

Cahit GÜNAYDIN

Oğuz Törügün dört değişmez ilkesi olan Könilik, Uzluk, Tüzlük ve Kişiliği #tuva2040  dijital olarak tamgaladığım  bir çok yazı yazdım sosyal medyada. Bazıları da şu an okuduğunuz sanal düşünce ağında –DIGITAL THINK TANK- yer aldı. Beş bin yıllık Türk Tarihini hükümdarlar üzerinden değil bilimsel bir bütünlük içinde Türk boyları kültürü üzerinden okumaya başlarsanız siz de Richard Feynman gibi Tuva’nın üçgen pullarını biriktirir, Tuva gırtlak ezgilerini söylersiniz. Tuva asyanın coğrafik merkezi olduğu gibi , Türk Düşünce Dünyasının arkelojik ve antropolojik olarak da yaşayan simgesel bir merkezdir. İzlemenizi önerdiğim  Richard Feynman ın tuva tutkusunu anlatan video bbc tarafından hazırlandı.

(link BBC 'Horizon' documentary on the Noble Prize winner Richard Feynman and his attempt to visit Tannu Tuva.)

Türk Tarih Bilincine sahip olmadan geleceği şekillendirmek olasılığı düşüktür. Türk Tarihi konusunda  elimizdeki kaynakları yeterince değerlendiremediğimiz gibi ;Arapçı ve Amerikancı yerli işbirlikçileri tarafından “mankurtlaştırılmaya” hem kitlesel hem de soysal medya gücü ile yıllardır çok sistematik bir şekilde devam ettiğini internet de araştıran herhangi bir TÜRK gözlemleyebilir. Kültür dildir. Türkçem ses bayrağımdır. Özüne düşüp, düşünen düşünce bozkurtları kırmızılar e-hareketini sanal bir düşünce ağına dönüştürüp, kollektif Türk bilincini güncelliyor ve geleceği şekillendirmek için uzgörüyor. ( Uzgörü;Foresight diye tanımlanan düşünen, araştıran ve ülkesinin geleceği tasarlayan uzmanların bir araya gelerek gelecek senaryolarını bilimsel olarak ortaya hazırladıkları kolektif bilinç projeleridir. Gelecek tasarlanabilir, şekillendirebilir. Dünyayı “think tanks” yönetiyor. Hepsi global sermayeye hizmet ediyor. Kırmızılar e-hareketi gibi kendiliğinden doğan hiçbir sanal düşünce ağı yok!!! )

“Kırmızılar e-Hareketi, tarihin yeni bir dönüm noktasında olduğu kanaatiyle, yeniden Türk Medeniyet Tasavvuru ve dönüşümü noktasında Türk Kültürünün yeni ve insani bir “medeniyet modeli” çıkarabileceği inancıyla ortaya çıkmıştır.”

 Bu inancın kaynağı olan Oğuz Törüg dört değişmez ilkesinde ( könilik, uzluk, tüzlük ve kişilik )  bir araya gelen düşünce bozkurtları ;Oğuz Törüg Uzgörüsünü önce Türk Dünyasında sonra Avrasya da  tasarlayacak diğer Türk Cumhuriyetlerinde ve Türk Diasporasında-USA, E.C. ext.-  ki “HEZARFENler” ile işbirliği yaparlar ise bin yıl önceki “Horasan Hezarfenler Aydınlanma Çağınının”yenileşim ateşini  canlandırabilirler , sosyal medyanın gücü ile…YADAcı  Metin Savaş bu yenileşim ateşi ile öyle Türkçü analizler yapıp, öyle yaratıcı projeler öneriyor ki. Tasası olanın tasarımı olur sözüne anlam katıyor.

Horasan Hezarfenler Aydınlanma Çağı”nın sponsorları olan Gazneliler imparatorluğu sultanı Mahmut, Karahanlılar devlet sultanı Tamgaç Buğra Kağan ve Selçuklular İmparatorluğu Sultanı Melikşah, Timuriler imparatorluğu hükümdarı Uluğ bey ve Mir Ali Şir ‘ ler sayesinde özgür ve bilimsel araştırmalara kaynak bulan Hezarfenler; Kaşğarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Elharezmi, Ömer Hayyam, Ali Kuşçu, İbni Sina, Biruni, Farabi, sayesinde TÜRK UYGARLIĞI bugün Avrupa bilim ve sanatının kaynağını yaratmıştır… 

Sanal Düşünce Ağlarında-digital think tank- bir araya gelen düşünce bozkurtları, hezarfenler ve YADAcıların niteliği ve niceliği bin yıl önce horasan hezarfenler aydınlanma çağını yaratanların çok üstündedir. Ama SPONSOR olarak ne bir Melikşah var, ne  Uluğ bey ne de Mir Ali Şir.  Sosyal medyada çok zaman geçiren ve çok iyi kullanan gençlerimiz sayesinde Kırmızılar e-hareketinin yarattığı kelebek etkisi  TÜRK DÜŞÜNCE DÜNYASINDA çok hızlı yayılarak dezenformasyona karşı bengü taşlar gibi direnmektedir…

Sanayici ve iş adamlarının derneklerinin sponsorluğu ile kırmızılar yayıncılık kitapları toptan satın alınıp SİAD, GİAD üyelerine ulaştırılabilir ve kırmızılar e-hareketinin Türk Düşünce Dünyasına kazandırdığı “entellektüel sermaye” siad, giadlar tarafından ekonomi-politik stratejilere dönüştürülerek MEDENİYET MODELİ  uygulamaya geçebilir. 

Türk iş dünyasında İŞ birliği sağlanmadan GÖNÜL birliği sağlanamaz. 

Bizi “mankurtlaştıran “ zihin kalıplarını” kırmak gerek. 

Nasıl mı ? Okuyunuz kırmızılar ne yazmış ise ne yayınlamış ise. 

İnsan ne okursa odur. #tuva2040

 

Yazar Hakkında:

Cahit GÜNAYDIN

Yazarın diğer makalelerinden: