6 Temmuz 2022

Orhan ARSLAN 

KAMU MALI: SAVAŞ GANİMETLERİ

KURALI ALLAH KOYAR:

“Sana savaş-ganimetlerini sorarlar. De ki: "Ganimetler Allah'ın ve Resulündür. Buna göre, eğer mümin iseniz Allah'tan korkup-sakının, birbirinizle aranızı düzeltin ve Allah'a ve Resul’üne itaat edin (ENFAL 8:1)."

“Bilin ki, 'ganimet olarak ele geçirdiğiniz' şeylerin beşte biri, muhakkak Allah'ın, Resulün, yakınların, yetimlerin, yoksulların ve yolcunundur. Eğer Allah'a, hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşı karşıya geldiği günde (Bedir'de) kulumuza indirdiğimize iman ediyorsanız (ganimeti böyle bölüşün). Allah, her şeye güç yetirendir (ENFAL 8:41).”

SAVAŞMADAN ELDE EDİLEN GANİMETLER: FEY

“Onlardan Allah'ın elçisine verdiği "FEY'E" gelince ki siz buna karşı (bunu elde etmek için) ne at, ne deve sürdünüz. Ancak Allah, elçilerini dilediklerinin üstüne musallat kılar. Allah, her şeye güç yetirendir (HAŞR 59:6).”

“Allah'ın o (fethedilen) şehir halkından Resul’üne verdiği Fey, Allah'a, Resul’e (ve Resul’e) yakın akrabalığı olanlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Öyle ki (bu mallar ve servet) sizden zengin olanlar arasında dönüp-dolaşan bir devlet olmasın. Resul size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, cezası pek şiddetli olandır (HAŞR 59:7).”

“(Bu gelirler), yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan (hicret eden) muhacirler arasındaki fakirlere (verilir); Allah’tan kendilerine ulaşacak bir lütuf ve rızanın peşine düşen, Allah’a ve Resulüne yardım eden kimseler bunlardır. Sözüne sadık olanlar da bunlardır (Haşr 59:8).”

BİLİNMESİ MUTLAKA GEREKLİ BİR AYET:

PEYGAMBER KAMU MALINI ALAMAZ

“Bir peygamberin ganimet ve millet malından aşırması olacak şey değildir ve asla düşünülemez. Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü aşırdığını boynuna asılı olarak gelecek ve hilesi yüzüne vurulacaktır. Sonunda herkes, yaptıklarının karşılığını eksiksiz alacak ve hiç kimseye haksızlık edilmeyecektir (Ali İmran 3:161).”

Kamu malını Peygamber alamazsa, hiçbir yönetici de alamaz.

Kur’an ayetlerinde, herhangi bir malın Allah ve Resulüne ait olması demek, o malın doğrudan Allah’a ait kamu malı özelliği taşıması demektir. Onlar Resulün malı değildir. Kur’an’da “Allah ve Resulü” olarak geçen bütün ayetler; o konunun Allah adına, ancak Resûlullah aracılığıyla yapılacağına işaret eder.

Resul; elçi demektir ve elçinin görevi, Allah adına elçilik vazifesini eksiksiz ve hatasız yapmaktır. Kamu malını (Allah’ın malını), kendisi ve yakınları için alarak hıyanet etmesi asla söz konusu olamaz.

Söz konusu olan zat Peygamberdir; O, seçilmiştir, Allah’ın kontrolü altındadır ve dünya durdukça “güzel örnek” olmak gibi bir sorumluluğu vardır.

SONUÇ:

Savaşarak ve savaşmadan (FEY) elde edilen ganimetler asla Resul’ün malı değildir. O sadece, bu malların vahiyde belirtilen şekilde dağıtılmasında sorumludur.

Rabbimiz! Bizi vahyinle yanlıştan çeviriyor ve doğru yolu gösteriyorsun. Biz Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.

Ve biz Elçin Muhammed Mustafa’yı da, canımızdan çok seviyoruz; O’na; “Anam, Babam, Canım sana feda olsun Ya Resûlullah” diyoruz.

Hayırlar diliyorum

Ankara, 13 Mart 2020

Prof. Dr. Orhan Arslan

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: