17 Ocak 2022

Miraç, karadelikler, Rosen (solucan deliği) kurtçuğu, zamanda yolculuk, ışık hızı, Nevruz ve Corona….

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Miraç ile ilgili açıklamasını alayla karşılayan inançsızlar Ona asla inanmamışlardı. Yanında olan ve ona bütün kalbiyle inanan Hz Ebu Bekir’di. Daha sonra bu konu hem İslâm aleminde hem de İslam dinini kabul etmeyen tarafta büyük tartışmalara sebebiyet vermişti.

Bu konuda Yüce Allah İsrâ Suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyordu: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

İslâm kaynaklarına göre bu hal Peygamberimizin mucizelerindendi ve Hicretten bir buçuk yıl kadar evvel meydana gelmişti. Hz. Peygamberimize gelen Cebrail Onu mahiyeti şimdilik bilinmeyen Burak’a bindirip, önce Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürmüş, Ardından da göklere yükselterek "Sidretü'l-Müntehâ" denilen en üst makama ulaştırmıştı. Hemen sonra Hz. Peygamberiz, bu makamı da yalnız başına geçerek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştı.

Bu bir mucize idi, yani tabiat kanunlarının dışında cereyan eden harikulâde bir hadise idi, elbette o zamana göre ve şimdiki duruma göre….

İmdi gelelim günümüze: Hacminin sıfır, yoğunluğunun "M/V" formülünden dolayı sonsuz olduğu karadelikler… Ve…. Olağandışı güçlü bir vakum etkisi ile her şeyi yok ettiği kabul edilen karadeliklerin dibinde zaman ve mekân parametreleri bildiğimiz ve kabul ettiğimiz ve yaşamakta olduğumuz zaman- mekan olgusunun çok dışında bulunan karadelikler, yani dini ilimlerle ifade edersek, mucize kalıpları! Bilim adamları şu soruyu soruyorlar: "İki kara deliğin farklı boyutlarda bağlanması ile vakum etkisinden yararlanılarak bir uzay gemisi bir karadeliğin içine girip öbür karadelikten çok kısa bir zamanda dışarıya çıkarak başka bir alt uzaya seyahat edebilir mi? “ Kara deliklerin (Blackhole) sahip oldukları inanılmaz kütle, yoğunluk ve çekim kuvveti sebebiyle ışığı bile bükebiliyor, içine çekebiliyor… Ve…. Bundan dolayı hiçbir ışık kara deliklerin dışına çıkamıyor… Şimdi esas soruyu soralım: Ya ışık hızı geçilirse? Ya da… Geçiliyor mu, geçildi mi? Cevabını bilim adamları veriyor: İsviçre'nin Bern Üniversitesi'nde Yüksek Enerji Fiziği Laboratuvarı direktörü olan İtalyan bir fizikçi profesörü Antonio Ereditato’ya göre çoktan geçildi!

Yani, olmazlar oldu, bir mucize daha gerçekleşti!

O halde: Mahiyeti bilinmeyen bir binit Burak ile ışıktan çok hızla yine mahiyeti şimdilik insanoğlunun bilgisi dışında Sidretül Münteha’ya ulaşmasında şaşılacak bir durum yok…

Solucan deliği hikayesine: Bilim adamlarının görüşü şöyle: Bilinen yüksek hızın ışık hızı (yaklaşık 1.079.252.850 km/saat) olduğu ortada iken, karadelikler de ışığı engelleyebilecek ve ondan daha hızlı bir şekilde başka bir yere doğru çekebilecek güçte bulundukları göz önüne alınırsa Einstein-Rosen köprüsünün gerçekte var olabilme olasılığını muazzam ölçüde artmaktadır.

Üstelik solucan deliğinin mantığının temelinde de ışıktan daha yüksek bir hızda boyutlar arası transfer yatmaktadır.” Ne oldu şimdi: Miraç ile bilim yüzde yüz değil, yüzde sonsuz örtüştü! Denilebilir ki inancı bilim ile ispat etmeye çalışmanın anlamı ne ki? İster inanırsınız, ister inanmazsınız, keyfiniz bilir. Ama mucizeler bahçesinden bir demet mucize çiçeği koklamanın ne zararı var?

Efendim, Zamanda yolculuğu da bir kalem siz okur musunuz, meselâ Süleyman Peygamber ve Saba Melikesi Belkıs’ın hikayesini, orada bahsedilen alim kişiyi…

Ve….

Gelelim Nevruz’a: Türk’ün “Bahar Bayramı” Söylenecek bütün sözler ne güzel söylendi sizlerce: Bahar, canlılık, yeniden doğuş ve renk cümbüşü demek, dünyanın yeniden uyanması demek. Tekrar tekrar mutluluklar dileriz. Ama… Ama tam da bu güzelim bahar bayramımızı kutlamak gerekirken bu Corona virüsü nereden çıktı şimdi? Ve… kimdir, kimin nesidir bu Corona?? Cevabı yine bilim adamlarından öğrenelim: “Corona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük virüs grubu. Çok ender hallerde insanlara geçiyor, bilim insanlarının zoonotik olarak adlandırdığı durumdur, yani hayvanlardan insanlara bulaşabilir.” Ve…. Tek iplikli RNA en basit genetik kodlara sahip olan virüsler müthiş kamuflaj sihirbazları. Ayrıca RNA’yı saran protein kılıfları belirli hücrelere tutunmak üzere evrim geçirmiştir. Yine bir şimdi: Neden önümüze gelen her hayvanı yemememizin gerekli olduğunu, neden yasaklandığını bir kerre daha gördük mü? Size mucizeler bahçesinden bir mucize çiçeği daha! Efendim, Kutlu Miraç Kandiliniz ve Nevruz Bayramınız tekrar kutlu olsun.

Bu kategorideki Makalelerden