6 Temmuz 2022

Öncelikle “hırs” ile “azim-azmetme” kavramlarının birbirine karıştırılmaması gerektiğine işaret etmek istiyorum. Çünkü hırsta hiçbir sınır, değer, ölçü tanımadan hedefe ulaşma vardır. Boşta doluyu aramak ve bunu bulduğunu ilan etmek gibi bir şeydir. Azmetmekte bunları dikkate almak söz konusudur, azmetmek gerçekçi olduğu için bireyde de, toplumda da özgüveni geliştirir. Kısaca hırs daha çok hastalıklı bir tercih, azmetmek doğal ve olması gerekli bir anlayıştır.

Hırs kültürünün yetiştirdiği veya hırs kültürü içerisinde yetişen bireyler hırs toplumunu oluşturur.

Toplumda etrafımıza baktığımızda, çeşitli yayınlara dikkat edildiğinde hemen herkesin her şeyi bildiği sanısına kapılmamız gayet doğal olarak görünüyor. Yani kimse bu toplumun kültürden uzak, bilgiden uzak olduğu konusunda şüpheye düşmemesi gerekiyor. Dışarıdan görünen manzara bu!

Böyle görünen bir tablonun en önemli sebebi toplumda iflah olmaz bir hırs anlayışının giderek yaygınlaşmasıdır. İşin tuhaf yanı da bireylerden başlayarak bütün toplumu sarmasının acı neticelerini ancak yeni yeni anlamaya başlamamızdır.

Ömer Seyfettin, Efruz Bey’de bir kahramanının diliyle genç birine şunları der: “Heyhat… Ben seni gördüm, delikanlı, inkâr etme. Senin ruhun hırs dolu… Sen gayesini idrak etmemiş bir cemiyetin evladısın! Çok gençsin! Hakiki hayatın manasını bilmiyorsun! Her gafil gibi yalnız kendini düşünüyor, fani nefsinin kıymetsiz menfaatinden başka bir şeyi aklına getirmiyorsun.”

Hırs kültürü sınırsız egoizmi ateşleyerek toplumsal çözülmenin acı neticelerini bütün alanlara yaymasıyla birçok sosyo psikolojik, sosyo ekonomik durumlar ortaya çıkmıştır. Genci yaşlısı demeden kontrolsüz ve gayesiz bir hırsın içine doğru çekilmektedir. Hırs kültürünün yaygınlaştığı toplumlardaki bireylerde özgüven zayıfladığı için gerek kendisi gerekse başkalarına karşı olan güven de de aşınma söz konusu olur. Yani bireysel ilişkilerde de sorunlar artabilmektedir. Bilgiden uzak hırs kültürü egoist hatta narsisistik bireyler çağını hazırlamaktadır.

Mesela toplumsal yardımlaşma şekilleri zayıfladığı gibi insanlar arasında “güven” unsuru da giderek zayıflamaya, hatta yok olma noktasına ulaşmaya başlamıştır. Toplumda güven gerilemesi bazı değişmelerden, yeniliklerden değil sınırı belirlenmeyen hırstan kaynaklanmaktadır. Tüketim hırsı, emeksiz yemek hırsı, kolay elde etme hırsının varacağı nokta başkalarının haklarını da gasp etme noktasına vardırır. Nitekim dün “babana bile güvenmeyeceksin” sözü zamanımızda gerçek anlamda destek bile bulabilmektedir. Hatta yaşama biçimleri buna göre ayarlanmaktadır. Sosyal, psikolojik sorunlara ekonomik sorunlar da eklenerek hırs kültürü güç kazanmakta, bu kültürün oluşturduğu hırs toplumu da acı sonuçlara katlanmak zorunda kalabilmektedir. Yardımlaşmaya, sevgilere, saygılara özlem duyulan konuşmalar, sohbetler de biraz bu acı sonuçlardan kaynaklanmaktadır.

Geride kalan zamanlarda dayanışmanın, yardımlaşmanın unsurları olan arkadaşlık, komşuluk anlayışları hırs kültürünün artmasıyla hepsi de birer rakip veya tehdit olarak algılanmaya başlamıştır. Neredeyse bunun için bireyler arasında iletişim, selam sabah kesilmiştir.

Hırs kültürünün oluşturduğu hırs toplumunda kurulan çeşitli kurum ve kuruluşlar “kendine güvenen bireyi” değil, kendini sergileyen, kendini gösteren ve kendi varlığını başkalarına dayatan insanı destekler durumda olmuştur. Bu kurumların belirleyici özelliği üyelerini sadece onaylayıcı haline dönüştürüp, kişiliklerini pasifize ederken, yönetenini tek örnek haline getirerek kitleleri gütmeyi hazırlamaktadır. Bu durum ise, sadece dedi kodunun, arkadan ahkâm kesmelerin, atıp tutmaların değil aynı zamanda kitlelerde gerginliklerin artmasına, tehlikeli boyutlara ulaşmasına sebep olmaktadır. Toplumsal çözülme benzer şekillerde artışını da sürdürebilmektedir. Özellikle hırstan kaynaklanan dedi koduların basın yoluyla yapılması toplumu sarıp sarmalamakta daha da etkili olmaktadır.

Hırs kültürünün işgalinde olan toplumda en küçük anlaşmazlık veya tartışma abartılarak, büyütülerek yaralama ve öldürme gibi acı neticeler ortaya çıkmaktadır. Çünkü dinleme, anlama, anlatabilme zayıflamış veya kasıtlı olarak zayıflatılmıştır. Hırs kültürü içerisinde anlama ve anlaşma lisanına pek önem verilmez olmuştur. Tanınma, gösteriş ve gösteri lisanı öne çıkmıştır.

Hırs kültürü sadece cehaletin, kofluğun, kendine tapınmanın bir neticesi olarak oluşmaz. Bütün bu sayılanların farkına varmayıp, hatta bunları tersine çevirerek “görsel birey”, “görsel toplum” cazibesine kapılarak toplumun her alanındaki hırsları daha da artırmaktan haz alırlar.

Bu yazılanları daha anlaşılır ve kısa cümlelerle tekrar edecek olursak bir hırs toplumundaki hırs göstergelerinin neticelerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Hırs kültüründe toplumsal birlikteliği, gelişmeyi sağlayan değerlerin sadece adı vardır. Bunların da içi bomboştur. Bunun için toplumda bu değerleri herkes bir tarafından tutar, bir tarafa çeker, hırslarını tatmin etmek uğruna bir anlam verirler. Hamasi söylemler ve hamasi hayat hırs toplumunun göstergelerinden biridir.

Çarşıda, pazarda, medyasında dedi kodular, bireyleri çekiştirmeler, atıp tutmalar gırla gider. Lakin “haklı” olduklarını iddia ettikleri konularda söylemez sadece söylenirler.

Medya programları yöneltmeye, yönlendirmeye, dayatmaya dayalıdır. Toplum adına öneri ve çareler değil kısır çekişmeler buralarda bol bol yapılır. Fikirler, düşünceler değil en fazla olaylar konu edilir. Çünkü buralarda yer edinenler çoğunlukla içini dolduramadıkları unvanlara, hak etmedikleri koltuklara sahip, liyakatsiz oldukları için “elde var sıfır” neticesinden başka bir şey vermezler. Ancak bazı bireyler bu unvan ve makam sahibi bireylerin söylediklerinin boşluğundan hareket ederek “niye ben de olmayayım” hırsını daha da kuvvetlendirirler. Hırs kültürü biraz da bu şekilde hırs toplumunu oluşturur. Üzümün üzüme bakarak kararması gibi…                                                             Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Yazar Hakkında:

İhsan KURT

Yazarın diğer makalelerinden: