24 Mayıs 2022

Kur’an’da Hicr Suresinde geçen şu iki ayet çok manidardır. 15/43: “ Cehennem, şeytana uyanların hepsinin buluşma yeridir.” Ve 15/44: “  Cehennemin yedi kapısı vardır. Her kapıya, onlardan bir bölüm ayrılmıştır.” Denilmiştir. Sufiler bu ayete mana verirken, cehennemin yedi kapısını, insan nefsinde bulunan yedi kötü huylar olarak anlamışlardır. Çünkü insana cennete de cehenneme de götüren nefsindeki  huylarıdr.

Bu yedi kötü huylar; GURUR, HIRS, KISKANÇLIK, BÖLÜCÜLÜK, DEDİKODU, ŞEHVET VE ÖFKEDİR.

Bu yazı bu yedi kötü huy içinde “ ÖFKE” konusuna değinmektektedir.

Hz. Peygamber’in bir kutlu sözüne değinmek istiyorum. Resul diyor ki: “ Nefsin kötü huyları öyle bir beladır ki, nefsinde kötü huy olanlar, bunlardan kurtulamayanların başka belaya ihtiyaçları kalmaz.”  Din, Allah ile bağ kurmak, O’na yaklaşmak, O’nun istediği gibi fıtrat dairesinde yaşamaktır.

İnsanın fıtratı, ilahi düzen üzere temiz, arı yaratılmıştır. Fıtrat dairesi dışına insanın çıkması, yerinden ayrılmasıdır, günah alanına girmesidir, ilahi iradeye muhalefet etmesidir.  İnsanı yerinden ayıran, günah alanına sevkeden nefsindeki fena huylardır. Bu kötü huyların içinde en önemlisi öfkedir.

“ ÖFKE”, Allah’ın hilm yani yumuşaklık sıfatının karşısında yer alan bir sıfattır. İslam kültür çevrelerinde sufi yolu tutanlar öfke üzerinde çok durmuşlardır. Bir hadis te : “ Köpek olan eve melek girmez.” Denilmiştir. Evet bu hadis bir metafordur. Anlamı da insanın iç dünyası, kalbinde bulunan kötü huylara işarettir. Kalp içinde  buluna fena, kötü, nefsani huylar, duygular, adeta köpeklerin ürüdüğü, havladığı gibi kalpte ürümektedir. Ve ibadetler yapıldığında, özellikle namaz ibadeti ile elde edilmek istenen nur’un kalpte parlamasına engel olmaktadır.

Sufi yol, tasavvuf yolu, kalp tasfiyesi, tezkiyesi, kalbin kötü duygulardan arıtma yoludur. Kalp tasfiye edilmeden orada nur parlamaz. İşte tam da burada, kalbe nurun girmesine engel olan en kötü huy, öfkedir.

Öfkeyi üreten hırstır. Hırs, kızgınlık, azgınlık, sonu gelmeyen arzu ve istekleri kapsamaktadır. Öfkenin bir adı da “ gazab” dır. Gazali der ki: “ Gazab köpeği kalpte olduğu sürece, meleklerin getirdiği nur kalbe girmez.”

İnsan öfkeyi yenip hilme ulaşamadığı sürece kalp sükuneti, sekineti elde edemez. Sufilerin bir nitelikleri de “ hilm sahipleri” dirler. Onlar öfkelerini yenmiş ve kontrol altına almışlardır. Sinede öfke yaşadıkça insan rahat olamaz. Öfkesini yenen nefsin belası olan bu kötü huyu yenmiş demektir.. Bir hadiste de söylendiği gibi “ Asıl pehlivanlık, öfke halinde nefsi zapdetmektir.”  Çünkü öfkenin başı çılgınlık sonu pimanlıktır.

Her şey öfke ile mahvolup gitmektedir. Öfkenin en zarar verdiği ise akıldır. Öfke halinde akıl hiç çalışmaz. Öfke bu yüzden cehenneme kapı açar.

Kur’an’a bakıldığında bu yedi ceheneme kapı açan huylardan kurtulup, cenenete giden kapıları göstermektedir.

HEVA yerine TAKVA;   ÖFKE yerine HİLM; ŞEHVET yerine AŞK;  HIRS yerine İMRENME;  CİMRİLİK yerine CÖMERTLİK; UCUP yerine NEFSİ KINAMA; KİBİR yerine TEVAZUU...

Bu yazarın diğer makaleleri

Bu kategorideki Makalelerden