6 Temmuz 2022

Bugün bambaşka bir şeyden bahsedeceğim size. Yılar önceydi. İstanbul’dan misafirlerimiz gelmişti. Gelenler Cengiz Abi ve Celal abilerdi. Cengiz ve Celal Öztürk’ten bahsediyorum. Bizler daha çok küçüktük. Evde zaten hep eskilerin hikâyeleriyle büyümüştük. O yüzden kendilerini gıyaben zaten tanıyorduk.

Cengiz abi gazeteci, Celal abi de kendine ait bir reklam ajansının sahibiydi. Celal abi İstanbul Orman Fakültesini bitirmiş, fakat mizacım değil diyerek devlet memurluğunu yapmamıştı. O sene oraya gelmişler. Ilıca Yanı ve Çay Deresinden babamlarla birlikte balık tutmaya gittiler. Eve bir çuval balıkla geldiklerini hatırlıyorum.

Kendisi, doğa aşığı, memleket aşığı bir güzel adamdı. Reklam ajansı işini de sırf bu meraktan tercih etmiş olmalıydı diye düşünürüm. Celal abilerin sülaleye Hacıyaplar sülalesi denir ki, benim baba tarafından bir tarafım, iki yanlı buraya dayanır. Aslında iki taraflı akrabayız.

Celal abinin babası Durmuş Ali Öztürk –lakabı Hacıyaptır-baba dedem Kamalı Mustafa’nın özbeöz yeğeni olur. Dedemin ablası Meryem ebe Hacıyapın annesi. Bu biiir. İkincisi, babamın annesiyle Hacıyap özbeöz kuzendir. Babaannemin babası Nuri ile Hacıyabın babası Mehmet öz kardeş. Yani Hacıyapla babaannem öz amca çocukları olur. Nuri ile Mehmet’in babası Ali Molla, onun da babası Hacı Yakup’tur.

İş burada bitse yine iyi. Mesele bununla da kalmaz. Babaannemin annesi Ayşe ebeyle baba dedemin babası Koca Mahmut kardeş. Bu durumda dedemle ebem öpe öz hala dayı çocukları oluyor. İşte bu dayısının oğluna varan babaannemle Hacıyap baba tarafından birinci derece amca çocuğu olur.

İmdi, ben bunları neden anlattım. Anlattım ki, bilenler bilmeyenlere anlatsın, kültür devam etsin. Bu anlattıklarımı harfi harfine halen sağ olan Kurban Amca bire bir bilir, anlar. Rahmetli Celal abi de bu konulara meraklı ve hatta bir de kendi tarafının soy ağacını çıkarmaya çalışmış, bunda başarılı da olmuştur.

Her ne ise, bundan birkaç gün önce Celal abim de Hakk’a yürüdü.

Kendisi bir güzel âdemdi. Üniversiteyi yedi yılda bitirdiğini anlatmışlardı. Babam veya annemden duyduğuma göre Hacıyap dede,

-La oğlum, bu bizim Celal’e ağırlığınca para harcandı dermiş.

Okulun bu kadar uzaması haylazlık değil, ama işin ucunda macera ruhu var tabii ki. Otostopla hem de o yıllarda, Avrupa ve Ortadoğu’yu dolaşmış bir adamdan bahsediyoruz. 

O yılların İstanbul’unda Mahmut (İlgen) emmimin oğulları Fahrettin ve Erdoğan abimle de İstanbul’da beraber kalmışlıkları var Celal abi rahmetlinin. 

Hatta bir seferinde bunlar, muhtemelen Sultanahmet civarında kaldırımda otururken ilginç bir de olay yaşamışlar.

Tabii o yılların İstanbul’u ve bilhassa yetmişli yılların başında saç uzatmak gençler arasında moda. Ayakta hırpani bir kot pantolon, bunlar kaldırımda oturuyor. Bir ara Celal abi orada uyuyakalmış El de açık. Görenler ne bilsin. Dilenci zannetmişler bunu. Bir ara uyanmış ve bakmış ki gelen giden dilenci diye para atıyor. Durum hoşuna gitmiş ve hiç bozuntuya vermeden durumu muhafaza etmiş ve o günün harçlığını çıkartmış.

Bir araya gelince bunları anlatır, gülüşürdük. Çok yetenekli adamdı. Zaman zaman telefonda görüşürdük. Aileye ait bol miktarda dokümana sahipti. Kendisine bunları toplayıp bir kitap yapalım dediğimde,

-Bunu içimizde ancak sen yaparsın demişti.

Sözleşmiştik kendi aramızda. Güya görüşecek, belgeleri tasnif edecektik. Olmadı, oyunbozanlık yaptı Celal abi. Bizi arkada bıraktı. 

Cenazesine gidemedim. Fakat bu ölüm bana her nedense çok dokundu. Bütün bir atalar neslinin devamı, onları, o hafızayı taşıyan biri daha aramızdan kayboldu.

O dünyalara sığmayan adam ufaldı, nihayet yer onu da gizledi. 

Mekânın cennet olsun aziz ağabey, nur içinde uyu.

Yazar Hakkında:

Abdülkadir İLGEN

Abdülkadir İLGEN

1964 yılında Bolu-Kıbrısçık’ta doğdu. İlköğrenimini doğum yeri olan Deveören Köyü İlköğretim okulunda yaptı. Daha sonra Ankara Dikmen Ortaokulunda başladığı ortaokul hayatını 1977-1978 yılında Polatlı Lisesi Orta Okulunda tamamladı. 1980-1981 döneminde Polatlı Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünü bitirdi. 1988 yılında ise Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Akademisinden mezun oldu. Askerlik hizmetini yedek subay olarak Hakkâri’de yaptıktan hemen sonra, 1994 yılında, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Osmanlı Devleti’nin Sanayi Politikası ve Sanayi Alanındaki Gelişmeler: Aydın Vilayeti Örneği (1870-1917)” konulu tezle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Dumlupınar Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü İktisat Tarihi Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1995 Yılında Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsünde başladığı doktora programını, 1998 yılında “İslam Ekonomisinde Tekelci Eğilimler” başlıklı teziyle bitirdi.
Doktorayı müteakip (1999-2000 ve 2000-2001) Kırgızistan’ın Celalabat kentinde bulunan Türk-Kırgız İşletme Fakültesi’nde iki yıl süreyle dersler verdi.

Türkiye’ye döndükten sonra Dumlupınar Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksek Okulunda beş (5) yıl müdürlük görevinde bulundu. Kuruluş aşamasında 2007 ile 2009 yılları arasında Bilecik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kurucu müdür olarak iki yıl süreyle görev yaptı. Bu arada (11. 06. 2008’de) doçent unvanı aldı. Daha sonra akademik çalışmaları nedeniyle enstitü görevinden kendi isteğiyle ayrılarak altı aylık süreyle akademik çalışmalar yapmak üzere İngiltere’ye gitti.
2011 ile 2015 yılları arasında İktisat bölüm başkanlığı görevini yürüttü. 14.03.2014'de  profesör oldu. 09. 04. 2015'te de fakülte dekanlığına atandı.  Kendisi 15 Temmuz 2016 yılında bütün dekanların istifasının istendiği tarihe kadar aynı görevi sürdürdü. Daha sonra 2017 yılında zorunlu sebeplerle emekli oldu. İki dönem Türk Ocakları Bilecik Şube Başkanlığı görevini de yürüten İLGEN, aynı zamanda Türk Yurdu dergisiyle Türkiye Günlüğü gibi dergilerde yazılar yazmıştır. Hâlen Türkistan coğrafyasının ekonomik tarihi ve Türk Modernleşmesi ve Zihniyet Değişmesi üzerindeki çalışma ve okumalarına devam etmektedir.

Yazarın diğer makalelerinden: