7 Temmuz 2022

Türk edebiyatın kalemi en güçlü yazarlarından Metin Savaş’ın Sanat Niçin Gereklidir sorusu korona salgınında çok hayati önem taşıyor. “Sanatçı gözlem yapar, araştırır, düşünür ve sorgular. İnsanların büyük çoğunluğu gündelik hayat meşgalesinin içinde kendi davranışlarının farkında değildirler. Farkında olsalar bile görmezden gelmeyi tercih ederler. İşte sanatçı, ilkin içerisinde yaşadığı kendi toplumuna, akabinde ise bütün insanlığa ayna tutarak farkında olunmayan veya görmezden gelinen gerçekleri hatırlatır, toplumun ve bireyin yüzüne çarpar, idrak edilemeyen birtakım hakikatleri eserinde dile getirir.” 

Link-1 yazının tamamını okumak için.

https://www.kirmizilar.com/tr/index.php/kultur-sanat-yazilari/2770-sanat-nicin-gereklidir

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ dijital sanat projesi ile sanatın hava, su gibi gerekli olduğunu kanıtlayan proje yaptı .”Modern dünyada uzun sürede biriken teknolojik gelişmelerin sıçrama yaptığı dönemler, sanatsal ifade biçimleri üzerinde de etkili oldu. Covid-19 salgını, bilişim teknolojilerinin günlük hayatı şekillendirdiği bir döneme denk geldi. Covid-19 salgını, sanat ortamının içinden ya da dışından pek çok bireyin bu araçları keşfine ya da duygularını bu araçlarla yeni biçimlere dönüştürerek ifadesine fırsat yarattı. Covidoscope projesi, bu popüler çalışmalardan bir seçki oluşturmak, böylece salgının küresel bir günlüğünü ortaya koymak fikriyle doğdu. Covidoscope, sosyal medya gibi yeni iletişim kanallarında kendine yer bulmuş olan ürünleri duygular ekseninde eşleştirmeyi, böylece bunları dünya çapında özel bir deneyim anının izi olarak kayıt altına almayı hedefliyor. 

Link-2 YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ COVIDOSCOPE PROJESİNİ incelemek için

https://www.covidoscope.org/tr/page/gpdr

Kenan Evrenin 12 eylül 1980 de yerli işbirlikçileri ve küresel destekçileri ile kurduğu “bozuk düzen” ve kültürsüzleştirme karşı devrimine son noktayı covid19 koydu. Postcovid19 ne ekonomi ne politika aynı kalamaz. Amerikan kültür emperyalizmine son noktayı koydu, covid19. Avrupa Rönesansını zaten hitler , mussolini ile ikinci dünya savaşında tüketti. Türk Kültürü “ postcovid19art “ zihinsel açıklık için tarihsel kaynaklara sahip olduğu gibi; geleceği şekillendirmek için de özgünlüğe sahiptir. Ancak zihinsel kölelikten kurtulabilir se…

Devlet Adamı SADETTİN TANTAN diyor ki “Maalesef geldiğimiz süreçte 90 yılda Türkiye modern köleliği kabul eden siyasi, güvenli ve ekonomik anlamda bağımlı hale getirilmiş vaziyette. Bunu makam, siyasi ve ekonomik çıkarcılar yaptı. Burada da maalesef 1940'lara giden ABD milliyetçileri, solcuları, dincileri halkı aldatmışlar kendi çıkarları için, bunu görüyoruz hep beraber. " 

Link-3 Sadettin Tantan ‘dan  gerçeği tanımlayan açıklama. Onun gibi binlerce devlet adamı var.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tantan-siyasi-ve-askeri-yetkililer-istifa-etmeliydi-288290h.htm

Bugün ülkemizin geleceğine sahip çıkabilecek organize sivil toplum örgütleri olarak; sanayi ve ticaret odaları ve sanayici ve iş adamları derneklerine, sanatın desteklenmesinde çok önemli rol düşüyor.  Kırmızılar Yayıncılık A.Ş. gibi Türk Kültürünü korumaya çalışan yayın evlerinin kitaplarını gençlere umut vermesi için ulaştırmak gerek.  Kırmızılar sosyal medya yayınlarını “bilgi güçtür”  ilkesi gereği tüm sanayici ve işadamları derneklerinin dergilerinde yayınlamak gerek; bilgi kirliliğine karşı.

 Zihinler zehirlenmektedir. Beyinler yıkanmaktadır. Tek ilaç, panzehir, antivirüs  “Türk Kültürü “dür.

Covid19 milattır. Şerden hayır doğacaktır. Amerikan Kültür emperyalizmi artık beyinleri yıkayamaz

“Amerika, geçtiğimiz yüzyıl boyunca popüler kültürün kalesiydi. ABD kaynaklı olmayan yapımlar neredeyse yok hükmündeydi. … Şimdilerde ise pek çok kimsenin aklında şu sorular var: Popüler kültür üzerindeki Amerikan hakimiyeti sona mı eriyor? Acaba son darbeyi de koronavirüs salgını mı vuracak? Link-4 ABD popüler kültür hakimiyetini covid19 ile kaybetti 

https://fikirturu.com/kultur-sanat/abd-populer-kultur-uzerindeki-hakimiyetini-nasil-kaybetti/

 Avrupanın kültür maskesi düşmüştür. YUNUS EMRE nin sözüne tüm dünya kulak verecektir. Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlar yanında özel sektör Türk Sanatı ve Kültüründe MİR ALİ ŞİR ETKİSİ yaratabilir. Sanatsız Bilim olmaz. Sanat ve Bilim iki kanat. Uçmak istersen tak, da bak…

Bilim Kurgu öyküler ile gelecek şekillendirilebilir. İki bilim kurgu öykü ile yanıt vermek istiyorum Sanat niçin gereklidir sorusuna. İnsan ne okursa, ne izlerse, ne dinlerse o dur.

Halı sanatı tarihinde bilinen en eski örnek Pazırık halısıdır. Sibirya’da Altay dağları eteklerinde V. Pazırık Kurganında bulunan Pazırık halısı M.Ö. III-II. Yüzyıllara tarihlendirilmektedir. 1.83x2.00 m. Ölçülerinde kareye yakın boyuttadır. Bu halının dm2 sinde 3600 düğüm bulunmaktadır. Kullanılan düğüm tekniği “Gördes Düğüm” tekniğidir. Oldukça sık kalitede ileri bir seviyeye işaret eden Pazırık halısının bu kadar sık ve ince kalitede olması o devir için şaşırtıcı niteliktedir ve bu kalite halıcığın çok daha geriye gidebileceğini işaret etmektedir. Türk düğümü ile dokunmuş olması Türk Halı Sanatı tarihi bakımından çok kıymetlidir. Bugün St. Petersburg, The State Hermitage Müzesi’nde sergilenmektedir.

https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/dunyanin-en-eski-dokuma-halisi-pazirik/8

Dünya el halısı ve kilim pazarı da çoğunlukla İranlı, Çinli ve Pakistanlı üretici/ihracatçıların kontrolünde bulunmaktadır. Söz konusu ülkelerin dünya el dokuması halı ve kilim pazarına hâkim olmalarının sebeplerini incelersek; İthalatçı ülkelerdeki dağıtım kanallarının, depolarının ve perakende ağının sayı olarak büyük çoğunluğuna sahip olmaları ve uzun yıllardır ürünleri için batı pazarlarında oluşturdukları “güçlü imaj” olarak sıralanabilir…

#TUVA2040 BİLİM KURGU ÖYKÜLER-pazırık halısı-

Monguş zamanı ilmik ilmik Gördes düğümü ile pazırık zaman halısına işledi.

İster ak yönden, ister kara yönden ne yönden bakarsan bak ,

ister ikibinbeşyüz yıl önce, ister ikibinbeşyüz yıl sonra bak 

yirmidört ren geyiği başı öne eğik yürüdüler,

sessizce,

dünya var oldukca. 

Yirmidört Oğuz boyu en iyi atlarını, kuyruğunu kesip en yiğit bahadarı ile gönderdiler, kurgana. 

Al, sarı , gök kök boyası renklendirilmiş pazırık zaman halısı ile uçmağa vardı Alperen’in torunu. “Zamanı Tanrı yaşar “oldu son sözü.

 Ne zaman KorkutAta’nın torunlarından biri

 Monguş gibi zamanı ilmik ilmik Gördes düğümü ile pazırık halısına işledi

o zaman Alpertunga’nın torunları yeniden doğdu, gördü;

 pazırık zaman halısına 

Gördes düğümü işlenmiş, tamgayı. 

Oğuz uykusunda uyandı.

Covid 99 aşısı ile.

Alman dil bilimci Max Müller (1823-1900) : “Türkçe grameri okumak bile bir zevktir. Kiplerdeki hünerli tarz, bütün çekimlerde hâkim olan kıyasılık, şekillerde baştan başa görülen bir saydamlık, dilde parıldayan insan zekâsının bu harika kudretini duyanları hayrete düşürmekten geri kalmaz” demiştir. Türkçe deyimler, atasözleri, türküler, maniler, az sözle çok şey anlatmak, Türkçenin bir özelliğidir.

Yunus Emre: Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür, Bilene bu söz yeter, sende cevher var ise. demişti.

Kültür dildir. Türkçem Ses bayrağıdır. Türkçe Orhun taş kitaplarından, halılara, türkülerden destanları öyle bir yazılmıştır ki silmeye kalkan herkes Tonyukuk’u okuyunca durur düşünür, Unesco gibi anar ve kutlar. 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun teklifi ile Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, ve Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alındı.

https://www.turksoy.org/tr/news/2019/05/02/bilge-tonyukuk-abidesinin-dikilisinin-1300-yil-donumu-unesco-2020-2021-programinda

Bilge Atılanık-ok ikinci taş yazıtın doğu yüzünde şöyle sesleniyor bize:

 “İltiriş Kağan kazğanmasar udu, ben özüm kazğanmasar, il yime budun yime yok erteçi erti.

Kazğantukın üçün udu özüm kazğantukum üçünil yime il boldı, budun yime budun boldı.

Özüm karı boldum, uluğ boldum.

Nerig yirdeki kağanlığ budunka büntegi bar erser ne burigı bar erteçi ermiş.

Türk Bilge Kağan ilirige bititdim.

Ben Bilge Atılanık-ok.

” Günümüzün Türkçesiyle: “İlteriş kağan kazanmasaydı ve ben özüm kazanmasaydım, ülke de millet de yok olacaktı. Kazandığı içindir ki ve kendim kazandığım içindir ülke de yeniden ülke oldu, budun da yeniden budun oldu. Kendim yaşlandım, yüceldim. Her hangi bir yerdeki kağanlı buduna böylesi nasip olsa, ne sıkıntısı olacakmış. Türk Bilge Kağanı ülkesinde bunları yazdırdım. Ben Bilge Tonyukuk (Atılanık-ok).”

#tuva2040 BİLİM KURGU ÖYKÜLER-TONYUKUK-

Pazırık zaman halısına bindi Atılanok, oldu zaman gezgini. Şaştı kaldı bugüne geldiğinde. “Özüm karı boldum, uluğ boldum. “ dedi bindi pazırık zaman halısına, uçtu, gitti, bir düşünce oldu, #tuva2040 adlı bir yapay zeka algoritmasına döndü, daldı sanal aleme…404 not found.

Yazar Hakkında:

Cahit GÜNAYDIN

Yazarın diğer makalelerinden: