3 Temmuz 2022

TÜRK DÜNYAsının KORKUT ATA sı, düşünce bozkurtu TURAN YAZGAN geleceğimizi bize link-1 de anlatıyor.Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP-böyle bir ekosistemi kurabilmek için bize örnek olabilir. Önce TURAN YAZGAN ı aşağıdaki link de dinleyelim ve sonra link-3 makalesini her cümlesinin altını çizerek, özümseyelim  postcovid19economy anlamak için. WEF başkanı Klauss Swab dediği gibi Covid19 sonrası hiçbir şey aynı kalamaz. RCEP ekonomik kalkınmayı, siyasi sorunların önüne koymuştur.

LİNK1-Turan Yazgan - Avrupa Birliği'nin Alternatifi: İpek Kuşak Projesi videosu

ZEYNEP GÜRCANLI diyor ki ;”10 ASEAN ülkesi ile, Çin, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda arasında Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşması (İngilizce adıyla Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) imzalandı. Paktın imzalanması kritik önemde; Asya ülkeleri aralarındaki çok çeşitli ve kapsamlı siyasi sorunları bir tarafa bırakarak, ekonomik kalkınmaya öncelik verdiklerini ortaya koydular. Japonya ve Avustralya gibi, güvenlik konularında Batı’yla, özellikle de ABD ile birlikte hareket eden ülkeler, konu ticaret olunca ABD’nin “can düşmanı” Çin’le anlaşma imzalamaktan çekinmediler. Anlaşma Çin açısından da bir ilk; Bu güne kadar hep ikili serbest ticaret anlaşmaları yapmayı tercih etmiş olan Çin ilk kez bir ticaret bloğunun içine girmiş oldu.”

LİNK-2  Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP haber linki

https://www.dunya.com/kose-yazisi/abd-cin-ticaret-savasinda-yeni-halka-rcep/601186

Prof.Dr.TURAN YAZGAN ın ipek kuşak makalesini dijital ekonomi ve inovasyon mühendisliği konseptinde “upgrade&update” güncelleyip, bir üst seviyeye taşıyarak , uzgörü –foresight- önerebilirim. Balkanlar'dan itibaren Doğu Türkistan'ın doğu hududuna ve Sakaeline kadar bütün olan Türk coğrafyasına bir tek bir dijital ekosistem şalı ile örtülmelidir. Ali baba, Amazon gibi e-ticaret siteleri ile dijital çağda bu çok kolay. Bu şalın üstünden geçecek bir Dijital inovasyon İpek Kuşak ekosistemi tesis edilmelidir. Bu kuşak iktisadî bir kuşaktır. Kuşağın doğu ucunda Japonya, batı ucunda Türkiye vardır. Güneydoğu Asya (Endonezya, Malezya, Filipinler…), Japonya, Kore (Güney ve Kuzey Kore), Moğolistan, Sakaeli, Doğu Türkistan, Batı Türkistan (Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan), Afganistan, Pakistan, Azerbaycan (Kuzey ve Güney) Kuzey Kafkasya, İdil-Ural Cumhuriyetleri, (Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan), Kırım, Gökoğuzeli ve Balkanlar, Kıbrıs, Kuzey Irak (Kerkük)'ü saracak bu kuşak, dijital iktisadî bir İpek Kuşak olarak dünyanın dijital yönetişim ilkelerine göre-KÖNİ,UZ,TÜZ,KİŞİ- istikrar ve güvenliğini sağlayacaktır. Çin nüfusunun Moğolistan'a ve Türk Cumhuriyetlerine doğru taşma istikametinde gelişen basıncını durduracaktır. Rusya'nın yeniden Türklere muhtemel sömürgeci emellerini frenleyecektir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Cumhuriyeti’ni bölme emelini erteleyecektir. AB nin yıllardır kapısında süründürdüğü ve şimdi de “green deal” ile sürdürülebilir, döngüsel ekonomi kurma projesi ile çıkarmaya çalıştığı gümrük birliğine karşı güçlü bir alternatif olacaktır. Türk diasporası, özerk Türk Cumhuriyetleri ve Türk devletleri arasında  iktisadi bir bütünlük doğacaktır. Hammadde,  emek ve sermayeden birinin yetersizliği veya bolluğunun doğurduğu problemler ortadan kalkacak ve emek , hammadde, teknoloji sermaye dengesi sağlanacaktır. Teknoloji yetersizliğiyle kıvranan bölgelerin problemleri sona erecektir. AstanaHUB ipek kuşağın astanası olacaktır.

LİNK-3 PROF.DR.TURAN YAZGAN İPEK KUŞAK

https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusoskon/issue/9547/119230

Postcovid19economy Türk iş dünyası için; dijital bir zihin dönüşümü gerektirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti 1930 lı yıllarda büyük bir başarı yakaladığı karma ekonomi modeli deneyimini, tarihsel olarak ipek yolunda Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılara kadar başarılı bir ekosistem olan “Biruni-Ahi Evran AKI organizasyonu, dijital kümelenme ile sentezleyerek Digital İnnovation Silk Belt Ecosystem- D.İ.S.B.E- kurabilir. BRİ  Kuşak Yol Girişimi orta koridor ekonomik kuşak Çin sermayesi ile Türk Devletleri ve merkezi Asya ülkelerini lojistik olarak bağlarken yeni ekonomik işbirliklerine alt yapı sağlamaktadır. Ahmet Zeki Veli Togan’ın işaret ettiği bir eksiklik olan Türk iktisat tarihi çalışmalarını çok iyi analiz eden Prof. Dr. Turan Yazgan’ın ipek kuşak uzgörüsü covid19 sonrası ekonomi için dikkate alınması gereken bir görüştür, yenileşimcidir. 

https://www.turktoyu.com/oguz-torug-dort-degismez-ilkesi

LİNK-4- OĞUZ TÖRÜG DÖRT DEĞİŞMEZ İLKESİ

Oğuz Törüg 4 değişmez ilkesi –KÖNİ,UZ,TÜZ,KİŞİ- ni dijital yönetişim ilkeleri olarak Turan Yazgan ın tanımladığı “ ipek kuşak” şirketlerinde  yaşatabilir. Türk iş adamı ve sanayicileri kırmızılar e-hareketine destek olarak bu zihinsel dönüşümü gerçekleştirebilir. Prof.Dr. TURAN YAZGAN ın açtığı yolda Türk Keneşi, TürkSoy, Yunus Emre Enstitüsü gibi oluşumları devlet bürokratları  yürütmektedir. “Soft Power” olarak Türk Kültürü ve Tarihi karşısında ne çin-rus kominist partisinin, ne sömürgeci İngiliz, Fransız, Alman düşünürlerinin önerebileceği bir yol yok.  USA zaten şirketler tarafından yönetilmekte ve her gün şirketlerin çıkarını savunan PR gurusu çıkarmaktadır. USA ordusunun desteklediği dolarizasyonun sonu geldiği konusu Harvard üniversitesinde Postcovid19capitalizm adı ile tartışılmakta, WEF başkanı Klauss Swab great reset diyerek hiçbir şeyin aynı kalamayacağını işaret etmektedir. Çok kutuplu bir dünyada geleceği şekillendiren think tanks, ekosistem tasarlayarak covid19 pandemisi ile dijital ekonomiyi hızlandırmaktadır. Döngüsel ekonomi, yeşil ekonomi, green deal, sürdürülebilir kalkınma kavramları tarihsel olarak Biruni-Ahi Evran dijital kümelenme modeli kapsamındadır. Ekonomik İş birliği olmadan gönül birliği olmaz. Kenan Evren’in yıktığı T.C. karma ekonomi sistemine sahip çıkan Türk şirketleri, varlığını sürdürmek istiyorlarsa birleşmek –M.A.- zorundadır. Daha sonra İpek Kuşak ülkelerinde ki özel şirketler ile de şirket evlilikleri-M.A.- kurmaktan ve RCEP deki şirketlerin tedarik zincirinde yer almaktan başka ekonomik seçenekleri yok. Batık banka kredileri ve zombi şirketlerimiz piyasa aktörleri tarafından bilinen bir gerçektir…Devlet malı denizdi ama deniz bitti… Yenileşimci ol ya da öl-innovate or evaporate- dijital ekonominin sloganıdır.Türk açık inovasyon ağları ile AstanaHUB merkezli  tek boynuzlu at yaratma ekosistemleri geliştirilebilir. Bu sitede okuyacağınız tüm yazılarımın amacı, kırmızılar e-hareketi manifestosu çerçevesinde ,Türk Bilim ve İktisat tarihini referans alarak, bir gelecek uzgörüsü ortaya koymaktır.Tarih bilincine sahip olmadan gelecek şekillendirilemez. Prof.Dr. TURAN YAZGAN gerek tarihçilerimiz gerekse edebiyatçılarımız yanında TÜRK DÜNYAsında devlet adamları ile yakın ilişkiler kurarak, ipek kuşak ekonomik sistemin zihinsel tasarımı yapmıştır. 

Onun sözleri ile “ İpek Kuşak ütopya değildir, Türk Devletlerinin bağımsızlığını sürdürebilmesi için ekonomik zorunluluktur”. Dijital inovasyon ipek kuşak ekosistemini ise dijital çağ milliyetçisi iş adamları kurar. Akıllı fabrikalar ve akıllı kentler kurmak için eksik halka budur. Ey Türk işadamı titre ve kendine dön. Arapçı, Amerikancı, İngilizci, Almancı, Ruscu, Çinci, Fransızcı iş adamı oldun bu kez Türkçü iş adamı ol. Yerli ve milli ol. Turan Yazgan a bir kulak ver dinle, ne yazdı, bir kere oku. İpek kuşak kuşan…

Yazımızın son bölümünde Tuva’ya gidelim.

 Richard Feynman’dan bana geçen bir ilginin göstergesi Tuva üçgen pulları ve müziğidir.

1994 yılının Temmuz ayında, Tuva Cumhurbaşkanı Şerig-Ool Oorjak'ın bir heyetle birlikte Türkiye'ye gelerek O zaman ki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüştü. Dünyanın her yanına ulaşmış olan iş adamlarımız ,deri işlemeciliğinden, madenciliğe Tuvalı iş adamlarıyla işbirliğine gidilebilirdi. Tuva'da bulunan işlemeye müsait taşlardan yapılan küçük heykelcikler, dünyanın her yerinde alıcı bulabilirdi. Bu taşları işlemek, onlardan çeşitli hayvan heykelcikleri ortaya çıkarmak, Tuvalı sanatçıların en iyi yaptığı işlerden biri. Bu heykelcikler binlerce yıl önceki hun altın sanatı işçiliğinde Türklerin doğadan gelen DOĞAL estetik yeteneğini göstermektedir. Tuva başkentindeki arkeloji müzesinde altın sanat eserleri bunun tarihsel kanıtıdır. Bilim ve sanat.İki Kanat. Uçmak istesen.Tak da bak.

LİNK-5- NTV - Zaman Yolcusu. Türklerin İzinde: Tuva müzesi linki 

#TUVA2040 BİLİM KURGU ÖYKÜLER-7-ŞERİG-OOL OORJAK

Bir varmış, bir de yok muş sanal alem de.Youtuber  tellal, influencer berber iken, her gün her yerden elektronik postalar , mesajlar, videolar gelirmiş insanlara. Bilge kağan ruhu “ŞERİG-OO OORJAK “ adlı Tıvalı yazılımcının düşlerine girmiş.“Senin zihnine Orhun bengü taş kitapları nın yazıldığı zamanı gönderiyorum bu Türkün bilinç algoritmasıdır “ demiş.

#tuva2040 adlı bir chat bot belirmiş sanal alemde, khöömei müziği milyarlarca like almış, share olmuş. Nam salmış 40 saniyede.  Kim düşlerinde Sayan dağlarında dolaşıyor, Yenisey de yüzüyor, Ötüken de avlanıyor ise sabah bir elektronik posta alıyormuş, bulut bilişim de nerde ,ne zaman gönderildiği bilinmeyen bir server dan.

“Türk budun ilirîgin törürigün kim artatı udaçı [ert]i?Süçig sabırîga yımşak ağısırîga arturup öküş Türk budun öltüg. Türk budun ölsikirig.”

Epostayı alan Türk düşünmeye başlıyor, mankurtlaşmadan kurtuluyormuş. 

Kulağında Khöömei çınlıyormuş.

Köktürkçeyi yazabiliyor, okuyabiliyor ve çok iyi anlıyormuş.

Yalanlar silinmiş, her Türkün belleğinden.

Harf harf.

Sözcük sözcük.

Oğuzlar uykusundan uyanmış.

Ok ve yay birleşmiş; Turan Yazgan’ın ipek kuşağında.

CAHİT GÜNAYDIN-YENİLEŞİM MÜHENDİSİ


30.11.2020-izmir.

Yazar Hakkında:

Cahit GÜNAYDIN

Yazarın diğer makalelerinden: