19 Mayıs 2022

Neden ve Nasıl Mankurlaştırılıyoruz kitabını DR.İKRAM ÇINAR yazmış. IQ Kültür Sanat yayınlamış. Kitap Mankurtlaşmamak için ne yapmalı? sorusuna çok açık  çözümler öneriyor. Aytmatov’un anlattığı mankurtlaştırma öyküsünde insanlar zorla mankurtlaştırılmaktadır. Mankurtlaştırmaya dayanamayanlar ölmektedirler. Günümüzde medya ve kültür politikaları öyküdeki devenin boyun derisi halini alabilmektedir. Mankurtlaştırma; bir dış gücün içerideki egemen sınıfla işbirliği yaparak ülkenin eğitim ve kültür politikalarını milletin aleyhine değiştirerek, ulusal kimliğinden uzaklaştırma, kendi toplumuna ve kültürüne yabancılaştırma, bilinçsizleştirme ve sömürüye açık hale getirme, sonra da yardım ediyormuş kanaati yaratarak toplumun zihnini yeniden kurgulayıp sömürgecilerin zihinsel kölesi durumuna getirmek için milleti kendi değerlerine düşman etmeyi anlatan sosyo-kültürel bir kavramdır

Link-1 Dr. İkram Çınar ın mankurtlaştırma süreci konusunda ki makale link.
http://www.egitisim.gen.tr/tr/index.php/arsiv/sayi-1-10/sayi-4-kuresellesme-ve-egitim-kasim-2003/39-mankurtlastirma-surecinde-ates-suyu-etkisi

WEF başkanı Klauss Scwab ” great reset “ sözü ile hiçbir şey aynı kalamaz diyor. Covid19 global bir imdat çağrısıdır. Covid19 Türk dünyası mankurtlaştırma operasyonundan çıkış için tarihi bir fırsatdır, bu sefer şerden hayır doğacak . Özümüze düşüp, düşünürsek. Okumak yaydır, Yazmak oktur.  Zihinsel dönüşüm ile kolektif bilinç yaratıyor, kırmızılar digital tank (sanal düşünce ağı). Kırmızılar Derneği dijital AKI ağının-platformunun, networkün- fikir, proje havuzu olabilir. Amerikan kültür emperyalizminin Kenan Evren ile  yoğunlaştıran mankurtlaştırma operasyonun hiçbir etkisi kalmadı, aynı rus komünist partisinin yıllarca uyguladığı Türk dil lehçelerini farklı alfabeler ile bölerek uyguladığı mankurtlaştırma operasyonu gibi. Çin komünist partisi ise dünyanın gözü önünde mankurtlaştırmaya devam ediyor, PAPA bile isyan etti bu uygulamalara. Sosyal medya youtuber, blogger ları papalarını dinleyerek  H&M gibi global şirketleri etkileyerek dünya kamu oyu baskısı yaptı. ABD ve AB politik gündemine  youtuber, blogger sosyal medya baskısı ile Uygur Türklerine ilgi var. 

Link-2  euronews Uygur Türklerine yapılan insan hakları ihlalleri hakkında yazılar

https://tr.euronews.com/2020/09/18/h-m-uygurlara-yap-lan-insan-haklar-ihlalleri-nedeniyle-cin-deki-pamuk-ureticileriyle-bag-n

H&M müşterilerinin tepkileri nedeniyle Çin pamuk üreticileri ile ilişkisini kesti. Türk devletleri ve diasporası tüm sosyal medya kullanıcıları arasında sayısal olarak ilk beşte , nufüsa oranladığınızda dünya da sosyal etki yaratmada potansiyeli olma konusunda bir numaradır. Ama Türk youtuber, blogger ve influencer lar olmadığından H&M gibi global şirketleri etkileyerek çin in Uygurlara yaptığı baskıyı sosyal medyada gündeme getiremiyor. Ermeniler sosyal medyada çok başarı olduğunu kabul etmek zorundayız. Nicelik olarak sosyal medyada varken, etki yaratmada neden bu kadar niteliksiz sosyal medya fenomenlerimiz.

İran da, Bulgaristan da, Yunanistan da , Irak ve Suriye de Türklere mankurtlaştırma operasyonu çok daha baskıcı olarak devam ediyor. Dijital Akı Ağı sosyal yenileşim projeleri ile dijital kültür milliyetçiliği yaratarak, “youtuber, blogger, influencer”  lardan bazılarının sosyal medya bozkurtları olması sağlanabilir. Dijital kültür devrimini yapan dijital kültür önderleri onlardır. TamgaTurk.com ile Bahadır Dinçaslan binlerce genç düşünce bozkurtlarından biri.İlgi ile takip ediyorum, gelecek adına umut veren bir dijital devrimci. 

Aşağıda link-3 de Bahadır Dinçaslan ın yazısını örnek olarak gösterebilirim.

 https://www.tamgaturk.com/haber/avelina-lsperle-modern-sanat-sacmaligi-uzerine-soylesi-20780.html

 Turan Yazgan AKI TEŞKİLATI nı Uygurlar, Karahanlar, Gazneliler, Timurlular, Selçuklar, Osmanlılardan bu yana süren ipek, baharat, kürk yolunu güvenle işleten ve meslek odaları ile en kaliteli ürünler üreten  bir esnaf-sanatkarlar organizasyonu olduğunu yazıyor, anlatıyor. Ben Akı teşkilatı araştırmalarımda teorik kaynağının Biruni olduğunu okudum. Önceki yazılarımda detaylı yazdım. Ahi Evran ile Anadolu ya yayıldığını biliyoruz. Öz Türkçe AKI* kelimesinin “eli açık, cömert, yiğit” anlamlarına geldiğini bildiren Fransız Türkolog Denny ve Fuat Köprülü, akı kelimesinin zamanla değişerek “ahi” şekline geldiğini ileri sürerler. Lügat-it Türk’te Ahi kelimesinin yiğit, eli açık, cömert anlamına gelen akı kelimesinden türediği kaydedilmiştir. Ahi kelimesinin Türkçe olduğunu ileri süren dil bilimciler, kelimedeki “k” harfi genelde “h” şekline dönüşerek çakı-çahı, yakı-yahı, okumak-okumah, şeklinde telaffuz edildiği gibi, akı da ahı’ya dönüşmüştür. TURAN YAZGAN  ahiliğin “akı-lıktan” geldiği , Akılık Teşkilatının TÜRK  AKLINI temsil ettiğini göstermiştir. Dijital kültür ile AKI teşkilatını sentezleyerek, sosyal medya da DİJİTAL AKI AĞI –platform-kurmak ve sivil toplum organizasyonlarına, derneklere, vakıflara, sanayici ve iş adamı derneklerine, sanayi ve iş adamları odalarına, AKI AĞI sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmaya davet edebiliriz. Kırmızılar Derneği tüm sanayici ve iş adamları dernekleri ve sanayi ve ticaret odaları  için en hakiki bilgi kaynağıdır. Artık ne dev tv ne de dev gazetelerin hiçbir etkisi yok. Think Tanks belirliyor ekonomi politik stratejileri. Siyasi aktörler uyguluyor sadece. Üçüncü sektör diye tanımlanan sivil toplum kuruluşları tüm dünya da sosyal sorumluluk projeleri ile geleceği şekillendiriyor. Dijital Akı Ağı sosyal sorumluluk projeleri ile tüm sivil toplum kuruluşları açık yenileşim yapabilir. İMECE kültürümüz dijitalleşebilir. Dijital Kültür milliyetçiliğini, dijital akı ağı ile siad/giad ve sanayi ve ticaret odalarına dijital kültür elçilerimiz ile ulaştırmak bir “share” kadar yakın bir “eposta” kadar basit. Aşağıda Dijital akı ağı sosyal sorumluk proje fikirlerimi sunuyorum. Kırmızılar Derneği veya başka bir kültür derneği ; siad/giad/oda sosyal sorumluluk projesi olarak önerebilir. İş adamları dernekleri ve sanayi odaları ile kültür dernekleri bir araya dijital ortamlarda gelebilir. Sosyal medyada içerik kraldır. İçerik üreten kırmızılar derneği gibi kültür dernekleri “dijital akı ağı” modelinde iş adamları dernekleri ile çalışabilir. 

İmece usulu herkes tanıdığı bir dernek, oda ya önererek projeleri başlatabilir. Sosyal girişimci olabilir, ve kırmızılar derneği kaynağından kana kana su-bilgiyi simgeler- içebilir. Sivil toplum kuruluşları, dijital akı ağı sosyal yenileşim projelerinde bir araya gelebilir. Sosyal girişimci , sosyal yenileşim projeleri ile çözüm üretebilir,dijital platformlarda. Siad/giad/oda  larda dijital iş adamlarımız bu projelere destek olabilir. Çünkü “postcovid19economy “ “postcovid19capitalizm” “postcovid19politic “ gibi tanımlamalar ile VUCA diye kodladıkları belirsiz bir ortamda ne yapacaklarını bilemiyorlar, dünyada ki tüm patronlar. Sürekli zoom meeting ama boş lakırdı, düşünemiyorlar, Beyinlerini covid19 kaptı.  Evrensel gelir vereceklermiş tüm işsiz, aç, yoksul insanlara, eğer covid19 dan ölmez ise.Robotlardan vergi alacaklarmış, chip takacaklarmış herkese canlı bomba olup saraylarında patlatmasın diye.

“Düne ait ne var ise dünde kaldı cancağızım, şimdi yeni bir şey söylemek lazım “der HZ. MEVLANA. Böyle kötü senaryolardan kaçınmak için yenileşimci, iyi, güzellik getiren projeler yazabiliriz. “İnsan düşünceden ibarettir, gerisi et ve kemik. Gül düşün… “

1-TÜRK dünyası sosyal medya “youtuber , blogger , influencer” kısaca düşünce bozkurtu (kanaat önderi ) destekleme sosyal sorumluluk projesi

Link-4 Türk dünyasının Nargiz Aziz gibi youtuberlara çok ihtiyacı var sosyal medyada

*NARGİZ AZİZ gibi TÜRK devletleri youtuber-düşünce bozkurtu-larını destekleyen sosyal sorumluluk projeleri yapabiliriz. Bugün kimse holding tv si izlemiyor, gazetesi okumuyor, dünya da.  TÜRK DÜNYASI Youtuber yarışması düzenleyerek çeşitli dallarda ödül verebilir siad/giad lar. Aynı şekilde TÜRK DÜNYASI BLOGGER yarışması ile dijital kültür milliyetçiliğine fon yaratabilir, siad/giad lar. Sanayi ve ticaret odaları siyasi olmayan kültürel konularda Türk Dünyası youtuber, blogger lara  fon sağlayabilir. Dijital kültür milliyetçiliği böyle yaratılır.Think Digital. Zamanın ruhunu oku. Çağı yakala. Yoksa dezanformasyon youtuber, blogger lar bilgi kirliliği yaratmaya devam eder, çok ciddi finans desteğinde…

2-TÜRK DÜNYASI KOR-KUT ATA BİLİM KURGU ÖYKÜ yarışması ile TÜRK devlet leri üniversite öğrencilerine yönelik bir sosyal sorumluluk projesi uygulanabilir, sponsor siad/giad/oda olursa.TOBB Kor-Kut ata kitabı ödül olarak verilebilir. Bravo TOBB bu güzel yayın için, tüm odalar böyle kitaplar yayınlasa.yada kırmızılar yayıncılık a.ş. gibi yayınları desteklese. Yayıncılıkta tekeller, ve tekel kitapevleri best seller diye insanları mankurtlaştırma operasyonuna bilerek yada bilmeden alet oluyor.

Link-5- bilim kurgu öyküler ile gelecek şekillendirilebilir, örnek

https://www.turktoyu.com/toy/tuva2040-bilim-kurgu-oykuler-11

3- TÜRK DÜNYASI KUTADGU BİLİG GENÇ İŞ ADAMI ÖDÜLÜ ile sosyal sorumluluk proje organize edebilirsiniz. tügiad, genç müsiad, egiad  gibi genç işadamları derneklerinin sponsor olabilir. Türk iş adamları için Kutadgu Bilig yazım bu ödülünün mantıksal çercevesini açıklayan bir projedir.

Link-6 genç is adamlarına için mutluluk veren bilgi kitabı

https://www.tarihistan.org/turk-is-adamlari-korona-krizinden-cikis-icin-kutadgu-biligi-okumali-cahit-gunaydin/17867/

4-TÜRK DÜNYASI OĞUZ TÖRÜG İLKELERİ -ETİK KOD- ise KOBİ TÖRÜG ÖDÜLÜDÜR.  T.O.B.B üye 1 500 000 kobi var. Türk Devletleri ve diasporasını birleştiren sosyal sorumluluk projesi olarak siad/giad/oda lara önerebilirsiniz. Dünyada yönetişim ilkeleri var ama uyan şirket yok.Tüm dünya ki şirketler AKI organizasyonun örnek alabilir, Köni,Uz,Tüz,Kişi ilkesine uymayan şirketin papucu dama atılabilir, dislike yapılabilir.

Link-7- kurumsal yönetişim ilkeleri olarak köni,uz,tüz,kişi

https://www.turktoyu.com/oguz-torug-dort-degismez-ilkesi

5-TÜRK DÜNYASI - liseli gençlik için a1,a2,a3 boyutlarında GÖKTÜRK ALFABESİ ile yazılmış TÜRK ATASÖZLERİ yazma yarışma  sosyal sorumluluk projesi yapılabilir. SİAD/GİAD /ODA sponsor olabilir. TÜRK DÜNYASI gençleri. istediği gibi, yazsın, boyasın ,sosyal medyadan iletsin SİAD/GİAD/ODA yönetimine.Kazananlara DİVANU LÜGATİT TÜRK armağan edebilirsiniz. Kütüphanesinde divanü ligatit Türk olmayan genç kalmasın, Türk Dünyasında. Kaç Uygurlu yazar öldü onu çevirdiği için, biliyor musunuz? Dijital gençlik çeviri programlarını yaptı bile

Link-8 göktürkçe ceviri programı

http://www.tamga.org/2016/01/web-tabanl-gokturkce-cevirici-e.html

6-TÜRK DÜNYASI GENÇLİĞİ TERSİNE BEYİN GÖÇÜ PROJESİ: Özellikle avrupa, amerika ve kanada da iş kurmuş ve yabancı şirketlerde çalışan mühendisleri TÜRKİYE , KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN , KIRGIZİSTAN, TÜRKMENİSTAN geri dönmek üzere DİJİTAL AKI AĞI –network-nda toplayan sosyal sorumluluk projesidir.Diasporada kurduğu şirketlere yatırım yapmak isteyen Türk işadamları ile onları şirketlerinde çalıştıracak özel şirketleri buluşturan zoom meeting benzeri toplantılar organize etmek bir sosyal sorumluluk projesine siad/giad/oda lar sponsor olabilir. Neo-tekno milliyetçilik için tersine beyin göçü şart yazımda bu projenin mantıksal çerçevesini yazdım. 

Link-9 neo-tekno milliyetçilik nedir?

https://www.tarihistan.org/neo-tekno-milliyetcilik-icin-tersine-beyin-gocu-sart-yazan-cahit-gunaydin/19620/

7-Türk cumhuriyetleri üniversiteleri arasında doktora, master öğrencileri arasında kısa dönem araştırmaları için burs-fon oluşturarak açık inovasyon network  amaçlı sosyal sorumluluk projesi yapılabilir. Siad/giad/oda lar sponsor olursa bu projeyi gerçekleştirmek çok kolay. Her şeyi kamudan beklemeyin iş adamları.  Bugüne kadar milyarlarca lira arge teşviki aldınız devletden. Karşılığını veremediniz.  Aşağıda sosyal sorumluluk projesinin mantıksal çerçevesini okuyabilirsiniz.

Link-10 açık yenileşim ağı

http://sahipkiran.org/2019/04/08/yenilesim-yonetimi/

8-Türk mitolojisi hakkında tüm Türk diasporası ve Türk devletlerini, özerk Türk cumhuriyetlerini kapsayan kısa film  yarışması sosyal sorumluluk projesi olarak organize edilebilir.Sponsor olan siad/giad/oda lar sayesinde dijital olarak organize etmek çok kolaydır. Benzer organizasyonları yapan çok holding var ama temalar çok yankeece. Sosyal sorumluluk projeleri Türk Dünyasını kapsar ise gönül birliği sağlanabilir. Kısa film çok etkilidir, dijital çağda.Sosyal medyada duyurmak da kolay, katılmakta, yayınlamakta. Tüm siad/giad/oda ların yaşlı başlı paralı patronları zoom ile zaten sevdi dijital dünyayı.

9-Yunus Emre Entitüsü covidscope gibi dijital sanat yarışmalara siad-giad ların sponsor olması ile seramiktan, resime, heykelden video ya çok alanda estelasyonlar yapılabilir ve dijital olarak yayınlanabilir. Aşağıdaki gibi dijital sanat platformlarına sponsor olan siad/giad/oda lar sayesinde bir çok sanatçı sanat hayatına Türk dünyasında devam edebilir ve Türk Dünyasında genç sanatçılar yetişebilir. 

Link-11 Baksı müzesi Türk dünyası için en iyi müze örneğidir

http://baksi.org/tr/anasayfa

Dünya ki Türk işadamlarını Baksı gibi müze kurmaya davet ediyorum, Türk Dünyasında. Yoksa Sabancı holdingin köşkünü müze yapıp, batılı şöhret sanatçıların eserlerini sergilemesinin ne faydası var Türk sanatına… Para bol ama Türk sanatı yok

 Dijital sanata ulaşmak çok kolay.  Örnek bir dijital platform. Artık bienal bile dijital. Sanatsız kalan bir ülkenin tüm hayat damarları kopar.

Link-12 dijital sergi

http://pervinozdemirkilstudio.com/

10- TÜRK DÜNYASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE DÖNGÜSEL EKONOMİ sosyal yenileşim projeleri için yarışma açabilir, siad/giad/odalar. Sosyal girişimcilik, Etki yatırımı, sosyal yenileşim projeleri gibi adlandırmalar ile toprağa, havaya, çevreye verilen zararları azaltan, yenileşimci projelere destek verilebilir. Doğaya verilen önemi vurgulayan derin ekoloji felsefesi gibi kavramlar Türk kültürünün hayat ağacı simgesinde zaten yaşamaktadır. Türk Dünyasında Doğa dostu, ekolojik ürün, hizmet projesi üreten küçük aile şirketleri önce Türk dünyasında sonra , Türklerin yaşadığı her ülkede bir dijital ekosistem yaratabilir. Böyle sosyal yenileşim projelerine destek olan siad/giad/oda lar DİJİTAL AKI AĞI nı kurabilir. 

Link-13 sürdürülebilir yaşam film festivali filmlerini izlerseniz, değişirsiniz

https://www.surdurulebiliryasamfilmfestivali.org/filmler/yeni-bir-tur-sosyal-girisimcinin-yukselisi-the-new-breed-the-rise-of-the-social-entrepreneur/

Sürdürülebilir bir yaşam için sosyal girişimci olmak dijital AKI ağına örnek olabilir.

Sosyal medyada nüfusa oranla dünyada en fazla zaman geçiren ve en çok katkı sağlayan Türkler siad/giad/oda desteği ile sosyal girişimciler yaratabilir. TURAN YAZGAN ın AKI TEŞKİLATI yazılarını okuyarak, sürdürülebilir yaşam film festivali filimlerini izleyerek. Dijital kültür milliyetçiliği için zihinsel dönüşüm şartdır. 

Artık interneti bilgi üretmek, kolektif bilinç yaratmak ve dijital AKI ağını kurmak için kullanabilir miyiz lütfen??? 

Ali baba ve Amazon bile çıkaramıyorsak , nasıl huawei, samsung, google , apple yaratacağız. Think dijital.

"İçerik kraldır" sözü aslında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 1996'da yazdığı bir makaleden alınmıştır. İçinde İnternetin geleceğini içerik için bir pazar yeri olarak tanımlamaktadır. "İçerik kraldır" ifadesi yeni değildir, ancak içerik pazarlama stratejilerine artan odaklanma nedeniyle alıntı çok sık kullanılmaktadır. Web sitelerinin başarısı kaliteli içeriğe bağlıdır. Bir web sitesi, kullanıcıların taleplerini karşılayan içerik sunmalı ve Google ve Bing gibi arama motorları için optimize edilmelidir. Siad/giad/sanayi ve ticaret odaları sosyal sorumluluk projeleri bulamıyor. Para çok ama fikir yok diyorlar. TÜRK DÜNYAsı dijital akı sosyal yenileşim projeleri ile postcovid19economy de yerini alabilir. Covid19 is global911. Kırmızılar derneği yayınları açık kaynaktır, açık bilimdir, açık yenileşim ağıdır.

Türk dili ve tarihi ile ilgilenen herhangi biri belli başlı bilimsel makalelere sosyal medyada kolayca ulaşabileceği gibi Türkoloji konusunda belli başlı yayınlanmış tüm kitaplardan istediğini de kolayca satın alabilir. 

Bilgiye ulaşmak kolay. Bilgiyi İnovasyona dönüştürmek ise zordur.

Okumak yaydır, yazmak oktur.

Dezonformasyon ve sistematik negatif Türk dili ve tarihi konusunda yapılan propagandalara –virüslere- karşı antivirüsler ise Turk digital tanks ( sanal düşünce ağlarıdır) . Kollektif bilinçdışı kavramlar atasözlerinden, destanlara, halılardaki tamgalardan, türkülere kodlanmıştır. Gönül gözünüz açıksa bu kodları anlamanız ve sözlerinize yansıtmanız olasıdır, Aşık Veysel gibi.

Tıva atasözleri, bireylerin içinde yaşadıkları toplumla uyum içerisinde yaşaması gerektiğine özel bir vurgu yapmıştır. Birey ve toplum hayatına zarar veren düşünce, tutum ve davranışları keskin bir şekilde eleştiren atasözleri, birey ve toplum hayatının yukarıda anılan temel kavramlar esasında sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi adına, edebi bir üslupla hatırlatmalarda bulunmuştur

İki dagnıñ arazı çook-daa bolza, deeşpes

İki kijiniñ arazı ırak-daa bolza, körjür.

İki dağın arası yakın da olsa birbirine kavuşmaz, İki insanın arası uzak da olsa görüşür. (Dağ dağa kavuşmaz, İnsan insana kavuşur.)

Ajıldan desken türegge düjer

Biligden desken çazıgga düjer

(İşten kaçan sefalete düşer Bilgiden kaçan hataya düşer)

Bilme isteği ve özellikle de “gelecekte ne olacağını bilme” insanlığın her zaman ilgisini çekmiş bir konudur. Türk boylarının anlatma geleneği içinde önemli bir yer tutan ve daha çok bir “motif” olarak kullanılan bu unsura, Tıva Türk destanlarında da rastlamaktayız.Bahaeddin Ögel ise Tuva Türklerindeki Ya-bıla kanmadı ifadesinin yay ile fala baktı, yağmur yağdırdı manasına geldiğini belirttikten sonra Eski Çağatay edebiyatındaki ilm-i yay’ın, yaya bakmak ve yağmur yağdırmak anlamına geldiğini söylemektedir.17 Türkler arasında falcılık esnasında kullanılan bir diğer nesne de taştır. Türkler’deki taş kültüyle ilgili çok önemli bir eseri bulunan Prof. Dr. Hikmet Tanyu, “Türklerde Taşla İlgili İnançlar” adlı eserinde yada taşı adı verilen taşın kamlık nesnesi olarak kullanıldığını belirtmiştir.Oğuz Kağan Destanı’nın Uygur harfli nüshasında Oğuz Kağan’ın nazırı Uluğ Türük bir gün rüyasında bir altın yay ve üç gümüş ok görür. Bu altın yayın gün doğusundan gün batısına, üç gümüş okun kuzeye doğru gittiğini görür ve Oğuz Kağan’a rüyasında gördüklerini, Tanrı’nın tüm dünyayı kendisine bağışlayacağı şeklinde yorumlar.

Link-14- Türk dünyasında Faik Ahmed gibi binlerce Türk sanatçısı var.

https://faigahmed.com/

Faig Ahmed 3000 yıllık pazırık halısına dokunan Türk mitolojisinin sırlarını çözmüş.

Analitik psikoloji alanında yaptığı önemli çalışmalar ile tanınan Carl Gustav Jung, geliştirdiği kolektif bilinçdışı ve arketip yaklaşımları ile rüyalardan mitolojiye kadar pek çok alanda yer alan evrensel sembollerin mantığına ışık tutmuştur. Analitik psikoloji yaklaşımına göre insanlar, değişik coğrafyalarda yaşasalar da farklı kültürlere mensup olsa da ruhunda ve benliğinde var olan ortak bir gücün etkisiyle benzer değerler yaratma eğilimindedir. Benzer değerleri oluşturma sürecinde, etkili olan bu güç, doğumdan itibaren her insanda var olduğu düşünülen bir yapıdır ve Jung tarafından “kolektif bilinçdışı” olarak adlandırılmıştır. Kolektif bilinçdışı anlayışına göre her insan dünyaya birtakım bilgilerle donanmış olarak gelir. Bu bilgiler her insanda aynıdır ve kolektif bir sistem oluşturmaktadır.Bilim Kurgu öyküler ile gelecek şekillendirilebilir.

#tuva2040 BİLİM KURGU ÖYKÜLER-13-AN ARGIL

Tuvalı kam yayını, ilk kam AN ARGIL ın zamanına kadar gererek, ondan yada taşını aldı geldi, bugüne bir anda.

 Yada taşını yenisey kenarında yüz milyar parçaya böldü, attı yeniseyin sularına.

İki dagnıñ arazı çook-daa bolza, deeşpes

An argıl ve gönül gözü açık kijiniñ arazı ırak-daa bolza, körjür.

Sanal alemde Ne kadar bilimsel makale varsa okudu Uluğ Türük, yeniseyi içti, bitirdi, bir tek boynuzlu at yarattı, yada taşından.

2040 yılında tuvadaki zirvede Uluğ Türük 9 G”*unicorn lansmanında dedi ki .

Ajıldan desken türegge düjer

Biligden desken çazıgga düjer

(if data is oil then 5G is pipe)*

https://tr.euronews.com/2020/11/28/5g-teknolojisi-yapay-zeka-nesnelerin-interneti-abd-cin-dijital-savas-nas-l-sekilleniyor

link-15 Dijital Savaş başladı. Erdal ARIKAN 5G polar kodun babasıdır.

Bu yazarın diğer makaleleri

Bu kategorideki Makalelerden