3 Temmuz 2022

Zeytin Okulu ekolojik okur yazar online seminerinde Yeşil Kafa Ferdi Akarsu dan sürdürülebilir yaşam ve iklim dersi aldım. Yeşil Kafa olmanın analitik yolunu öğrendim. İklim ve küresel ısınma konusunda yeşil kafa ile düşünmenin yolunu anlattı, seminere katılmayanlar bu SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE İKLİM kitabını alarak beton kafasını, yeşil kafa ile değiştirebilir.

LİNK-1: Yeşil kafaların el kitabı sürdürülebilir yaşam ve iklim kitabı

https://www.instagram.com/ferdiakarsu/?hl=en

Yeşilci, oksijenli düşüncelere sahip olmak için; bilgi kirliğini-CO2- zihninize alıp, fotosentez yapan, yeşilci bir zihin kalıbına-green mind set- gereksiniminiz var. #karezcanal2050 sıfır karbon yarışında, yeşil kafa zihin kalıbı olanlar, iklim şampiyonudur. Ferdi Akarsu gibi  gibi yeşil kafaya (zihin kalıbına) sahip olan, Greta Tunberg, Naomi Klein, Leanardo Dicaprio, Serdar Aşut, Funda Barbaros ve Ebru Debbag ….. ları sosyal medya hesaplarından izleyerek, nasıl yeşil kafa zihin kalıbına- ekolojik okur yazar- sahip olacağınızı öğrenmeye, karbon ayak izinizi hesaplayarak başlayabilirsiniz. Bıraktığınız izler kim olduğunuzu belirler.

LİNK-2: Karbon ayak izini hesaplamak yeşil kafalı-zihin kalıbı, mind set- olmanın ilk adımı

http://www.karbonayakizi.com

Döngüsel ekonomi zeytinden öğrenilebilir. Serdar Aşut diyor ki “Zeytin, bu sözün vücut bulmuş hali aslında; eti, yağı, yaprağı, çekirdeği ayrı kullanılıyor, posası ayrı! “Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi Dr. Serdar Aşut ve ekibi, İzmir, Karaburun, İnecik Köyü’nde bulunan Zeytin Okulu ile beraber, zeytin yağı üretimi sırasında ortaya çıkan pirinayı yani posasını tasarım alanında kullanmak için proje geliştirdi. Pomastic adı verilen biyoplastiği, yenilenebilir ve atık sorunu oluşturmayan plastik malzeme çözümlerine yeni bir örnek olarak göstermek mümkün. Hollanda’da bulunan Yaratıcı Endüstriler Fonu (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), 2018 sonunda “Tasarım Aracılığıyla Kapsayıcı Kentler ve Toplumlar” temalı bir açık proje çağrısı yayınladı. Zeytinden ilhamla döngüsel tasarımı anlamayı ve anlatmayı amaçlayan Pirina projesi (Project Pomace), bu çağrı üzerine benim yürütücülüğümde ve Hollanda ile Türkiye’de yaşayan bir ekip çalışması ile pomastic adı verilen bir biyoplastik geliştirildi. Friso Gouwetor ile Iris Jönsthövel biyoplastik malzemeyi geliştirerek “digital pomace art “ başlattı. Malzeme tasarımı çalışmalarında ortaya çıkan sonuçların tümünü açık kaynaklı olarak paylaşılıyor. 

LİNK-3: Döngüsel Ekonomi İçin Yeşil Tasarım Projesi

https://pomace.nl/

Dünyada senede yaklaşık 2 milyar adet jean pantolon üretimi yapılıyor ve bu aynı zamanda da 3 milyar metrelik denim kumaş üretimi demek. 7-10 bin litre su harcanıyor. Levis'in 2007 yılında yaptığı Yaşam Döngüsü Analizinde (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi) 501 modelinin su tüketiminin 3.781 litre olduğu belirtilmiştir. Su tüketimi en fazla pamuk üretim fabrikalarında ve tüketicilerin kullanımlarının gerçekleşmektedir. Yaşam döngüsü analizi genelde, ekonomik ve sosyal verilere yer vermese de tüm yaşam yolculuğu hakkında bilgi veren bir ölçümdür. Tüketici kullanımı tüketiminin katkısı% 23 ve iklimde etkisi% 40 olarak ölçülmüştür. Bir kot satın almanın ve kullanmanın sorumluluğu büyük!Sorumluluğunun farkında olan, her ekolojik okur yazar; #karezcanal2050 sıfır karbon yarışında ben varım diyor önce sosyal medyada sonra gerçek yaşamda. Kurumsal sosyal inovasyon projeleri ile tüm kurumlar Paris anlaşması ile “green deal” imzaladı. Global şirketler sosyal inovasyon projeleri ile etki yatırım yapıyor. Sosyal Girişimcilik ağı AB tarafından desteklenirken, ekolojik projeler iş adamı dernekleri ve yerli holdinglerimiz tarafından destekleniyor. Yeşil kafalara fırsat çok. 

Ebru Debbag gibi Yeşil Kafa-zihin kalıbı, green mind set-lar, kafa kafaya vererek PermaTürk Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları kurarak, döngüsel ekonomide döngüsel moda yaratıyorlar. 

LİNK-4: Yeşil Kafaların Kafa Kafaya Vererek Kurdukları Vakıf

https://www.permaturk.org/post/d%C3%B6ng%C3%BCsel-i%C5%9F-modelleri-trend-haline-gelmeden

Ebru Debbag diyor ki “Son dönemlerde çok duymakta olduğumuz döngüsel ekonomi kavramı materyallere bağlı olduğumuz bu dünyada tasarım ve yönetim sistemleri açısından önemli değişikliklere öncülük yapacaktır; ancak eğer mevcut sistemin iyileştirilmesi olarak algılanır veya uygulanır ise yeterli ve gerekli sistem değişikliğine yol açabilecek midir? Yoksa acaba bu sistemin tamamen evrimleşmesi mi gerekecektir? Ekonomik gelişmenin sürekli büyümeye endeksli olduğu ve hep daha fazlasını talep eden, değerin birçok insan tarafından yaratıldığı, ancak kısıtlı bir kesim tarafından elde tutulduğu bir sistem ekonomik ve sosyal alanlardaki gereksinim duyduğumuz değişikliklere yol açmak konusunda yetersiz kalacaktır. Bu nedenle sistem değişikliği olarak öne süreceğimiz modeller konusunda derinlemesine sorgulama yapmamız gerekiyor. Döngüsel olarak tanımladığımız sistem değişikliği, doğa ve uyumlu tasarım ve üretim konusunda örnekleme yaparken adil kaynak ve bereket dağılımına ve insan olma özelliklerine odaklanarak şenlik ve bolluk yaratmalıdır.”

 

Sürdürülebilir yaşam felsefesini Korkut Ata boylarından, soylarından öğrenebiliriz. Kafalarımız yeşillenince yaşam döngüsü değerlendirmesi yaparak “prina” dan bile döngüsel tasarımlar ile döngüsel ekonomi yaratabiliriz. #KarezCanal2050 sıfır karbon emisyon yarışına önce karbon ayak izimizi hesaplayarak zihinsel olarak hazırlanabiliriz. Yediğimiz zeytini, giydiğimiz kotu sorgulayarak; aslında GAİA yaşıyan bir organizma olan gezegenimize zarar verenlerden hesap sorabiliriz. Tohumdan sofraya, tarlada ki pamuktan giysiye tüm döngüsel ekonominin farkında olmadan, insan yeşil kafalı –yeşil zihin kalıbı-olamaz. Seçiniz şimdi beton-sıradan, ortalama, tüketici- kafa olup sizi transhuman yapmalarına gönüllü kölelik mi yapacaksınız, yoksa tuva dostu mu olacaksınız Richard Feynman gibi. www.fotuva.org   .tuva tüm dünyada ki yeşil kafaların ütopyasıdır. Türklerin ise özüne dönmesidir. Green new deal, yeşil yeni düzen geliyor, covid19 sonrası için. Covid 19 is global 911. We are the 99%. Great Reset. Gibi başlıklar tüm dünya medya ve sosyal medyasında var. İnsanoğlu yedikleri, içtikleri, giydikleri ile tükettiği gezegenin karbon ayak izi faturası ya şimdi ödeyecek ya da mars da koloni kuracak. E.MUSK dan bilet aldınız mı Marsa gitmek için. Ya tuva ya da Mars. Tavla da ki gibi insanoğlu, mars oldu covid19 ile yaşam oyunu oynarken. Tüm dünya ki covid19 un ağırlığı ile insanoğlunun yaptığı binaların ağırlığını bir hesaplayın. Gezegenimiz ağlıyor, gözyaşları ise covid19.

Holland Circular Hotspot Direktörü Freek van Eijk diyor ki “Bence şirketlerin çoğu mevcut iş yapış şekillerinin artık bir seçenek olmadığı­nın farkında. Tipik bir çokuluslu şirket için, üç yıl iş geliştirme, bir yıl izinler, bir ya da iki yıl tesis kurma ve sonra­sında 20-30 yıl faaliyet ile geçiyor. Pi­yasanızın 20-50 yıl sonraki geleceğine baktığınızda karbon fiyatlarının çok daha yüksek olacağını görüyorsunuz, regülasyonlar da daha katı olacak. Dolayısıyla ilk harekete geçenlerin en iyi fırsatları elde ettiğinin farkına var­malısınız. Doğrusal modelde değer yok ediliyor. Döngüsel ekonomi ise bir sistem inovasyonu. Te­darik zincirinde birlikte çalıştığınızda, birbirinizle konuştuğunuz, birbirinize bağımlı olduğunuz için risk de azaltıl­mış oluyor. Daha az malzeme, daha az enerji, daha az su kullanıyorsunuz ki bu da maliyetin azaltması demek. Tek başınıza belki sistemde %3-5 iyileştir­me sağlayabilirsiniz ama tedarikçinizle, müşterinizle birlikte çalıştığınızda çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Sonra­sında gerçek potansiyel görünür olur. Dolayısıyla arka bahçenizden başlayan yolculuk tedarik zincirinize uzanır, op­timizasyon ve maliyetlerin azalmasına gider, ardından da yeni bir iş modeli oluşturmuş olursunuz.” İnnovate or evaporate. 

LINK-5: Döngüsel Ekonomi Bir Sistem İnovasyonudur.

https://ekoiq.com/2019/07/31/dongusel-ekonomi-bir-sistem-inovasyonudur/

#tuva2040 bilim kurgu öyküler-9 (YEDİGİR)

Tıvaların insan ömrünü çeşitli bölümlere ayırması, onların asırlarca ko­nar göçer olarak yaşamasının getirdiği geleneklere dayanır. Avlanmak, besi hay­vanı beslemek ve ekin ekmek Tıvalıların eskiden beri gelen, bu yüzden insanla­ra küçüklüğünden öğretilmesi gereken geleneklerdendir.

Tuvalar insan ömrünü Yedigir’e benzetir.

“Geceki gökyüzünde Yedigir bazen kaybolup bazen görünse de, onlar yedi sayısını yitirmez.”

diye Tıvalılar ara­sında bir söz var. Tıvalar insan hayatını yedi bölüme ayırmışlar. Tuva insanının yedi bölümlük hayatının her devresinde Yedigir yıldızı onu gözetlemektedir. Bu yüzden Yedigir’e yalvarır, yakarır.

Çerivistin urugları

Çetçe-dir be, mendi-bir be,

Çedi-sıldıs Dolaan Burgan

Örü-dür be, Kudu-dur be.

Yurdumuzun çocukları

Yeterli mi, sağlıklı mı?

Yedi yıldız Dolaan Burgan

Yukarda mı, aşağıda mı?

M.B. KENİN LOPSAN’ın “Tıva Çonnun Burungu Ujurları” adlı eserinden alıntıdır. 

M. B. KENÎN LOPSAN Tuva’nın en tanınmış etnografı, tarih araştırmacısıdır. 

Yetmiş yıllık ömrünün çoğunu derlemelerle geçirmiş gelmiş, geçmiş en önemli bir Türk düşünürüdür, KorKut ATA soylarının, boylarının izinde giden.

TUVALARIN ESKİ GELENEKLERİ / TÜRK TARİHİ

Eski Tuvaların İnsan Hayatını Bölümlere Ayırması Eski Tuvaların insan ömrünü çeşitli bölümlere ayırması, onların…

www.ergenekun.net

 #tuva2040 bilim kurgu öyküler-9-YEDİGİR-

Bilim kurgu öyküler ile gelecek tasarlanabilir. Özümüze düşüp, düşünürsek…

 

Transhuman “Akıllı evde yaşamanın keyfi başka” dedi, kendi kendine. Güneş enerjisi ile kendi enerjisini üretim en uygun zamanlarda akıllı bulaşık makinan bulaşıkları yıkar, akıllı çamaşır makinan çamaşırları yıkar fuzzy logic seviyesinde ipek gömleklerin uygun sıcaklık ve detarjanla yıkanırken kristal bardaklarında asla çizilmez. Akıllı buzdolabın gereksinimin duyduğun tüm gıda maddelerini sipariş verir ve akıllı robotun sen yokken tüm siparişlerini dolaba yerleştirir ve evi temizler. Akıllı kliman akıllı araban ile iletişime geçerek yol durumuna göre evi istediğin neme ve sıcaklığa ayarlar. Akıllı robotun yüzünden ve beden dilinden stres dereceni ölçerek sana hoşlanacağın müziği çalar, yemeklerini hazırlar, içkini bardağa koyar ve artırılmış gerçeklikle güzel bir film seyrettikten sonra güzel bir oyun ile adrenalini yükseltir. Akıllı bir eve sahip olmanın en güzel tarafı aklını başından almasıdır. Algoritmalar akıllı evin algoritmasını baştan çıkartmak için sürekli alternatifler önerirler ve akıllı evinin algoritması artık senin adına yaşamını tasarlar. Senin ne istediğini senden daha iyi bilir ve verir. Algoritmalara göre giyinirsin, yersin, içersin ve en uygun dna sı olan olan kadının yumurtası ile spermin bir robot rahimde döllenir, büyür, doğar. Akıllı robotun ona bakar. Senin yapman gereken tek şey life style algoritmanı seçmek. Transhumanlar evrimin tüm olasılıkları ortadan kalkmış, yapay cennet yaratılmıştı. Trashuman insan olmak için yedigire yalvardı ve kendini tuvada buldu birden. Otağını kurdu, doğaya döndü, canlandı, kanlandı. Yeşil Kafaların kaynağına ulaştı, yeşillendi. Tıvaca dedi ki

Çerivistin urugları

Çetçe-dir be, mendi-bir be,

Çedi-sıldıs Dolaan Burgan

Örü-dür be, Kudu-dur be.

Cahit GÜNAYDIN-Yenileşim Mühendisi

Yazar Hakkında:

Cahit GÜNAYDIN

Yazarın diğer makalelerinden: